Budou v Národním rozpočtovém fóru i nějaké ženy?

27. 8. 2010

Vážený pane premiére,

reagujeme tímto otevřeným dopisem na chystaný vznik Národní rozpočtové rady, která bude posuzovat dopad konkrétních zákonů na státní rozpočet. V návaznosti na složení NERVu a v souvislosti se jmenováním této rady se na Vás obracíme s výzvou, abyste do výběru konkrétních osob zahrnul kromě ekonomických expertů také některé z celé řady kvalifikovaných a schopných expertek působících v České republice.

V rozvinutých demokratických zemích je samozřejmostí, že při jmenování expertních orgánů se dbá na zajištění jejich diverzity. Různorodost přispívá k pluralitě názorů a napomáhá tak nalézat optimální řešení, založená na zvážení různých úhlů pohledu na příslušnou problematiku. Kromě toho se ukazuje, že týmy složené z mužů i žen lépe a efektivněji fungují. Na základě své odlišné životní zkušenosti také ženy nabízejí jiný pohled na projednávaná témata.

Nepopíráme, že základním kritériem musí být kvalifikace a odbornost dané osoby, tvrdíme ale, že kvalifikovaných a schopných žen má tato země dostatek. Sám jste před volbami upozorňoval na to, že ženy chybí ve vrcholné politice a v rozhodovacích orgánech vůbec. Absenci žen ve vládě dle vlastních slov považujete za její největší nedostatek. Jednou z cest, jak tento deficit dohnat, je ženy aktivně vyhledávat a oslovovat. Žádáme Vás proto, abyste využil této jedinečné příležitosti a nedopustil, aby další významný orgán byl výhradně "pánským klubem". Jak jste jistě zaznamenal, široká veřejnost i média tuto snahu podporují.

Česká republika stojí před zásadními reformami, ať už v oblasti stabilizace veřejných rozpočtů či reformy sociálního systému, školství nebo penzijní reformy. Všechna opatření a změny se budou týkat všech občanů, tedy i žen. Ženy by proto měly mít možnost se na těchto změnách podílet.

Jsme přesvědčeni, že přehlížení kvalifikace a zkušeností žen je neekonomickým plýtváním potenciálu více než poloviny populace a zároveň i vyjádřením neúcty k jejich schopnostem. Tím, že se ve Vašich poradních orgánech objevují pouze muži, dáváte (byť neúmyslně a nepřímo) občankám a občanům jasný signál, kterou ze dvou skupin považujte za schopnější vést tuto zemi a řešit její problémy.

Vážený pane premiére, žádáme Vás, abyste při sestavování Národní rozpočtové rady dbal na zajištění genderové vyváženosti a aktivně oslovil i ženské ekonomické expertky.

S pozdravem,

Jana Smiggels Kavková

ředitelka, Fórum 50 %, o.s.

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 27.8. 2010