Onderka: Bártovo zastavování staveb se může české ekonomice prodražit

16. 8. 2010 / Roman Onderka

Ministr dopravy Vít Bárta jen pár dní po nástupu do svého úřadu ohlašoval rázné zastavení desítek staveb silnic, dálnic a železnic. Sliboval miliardové úspory pro rezort i pro Českou republiku. Stejně nebezpečné, jako byly první velké plány nového ministra, jsou minimálně zavádějící i jeho sliby o úsporách. Z ekonomického pohledu mohou mít totiž pro Českou republiku nulový, možná až negativní dopad.

Většina silničních staveb v ČR je totiž financována penězi z Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Doprava. Na 1 Kč z peněz ČR poskytne 3-4 koruny EU. Pokud ale stát vystaví stavbám financovaným z EU stopku, nedostane vůbec nic.

Neušetří se ani tím, že ČR nebude muset tyto stavby "kofinancovat", tedy podílet se na jejich spolufinancování, aby na ně mohla čerpat peníze z EU. Peníze na kofinancování jsou totiž zajišťované formou půjčky z Evropské investiční banky a jsou účelově vázané právě a jen na OP Doprava. Pokud nyní odmítáme stavět s pomocí nabízených evropských peněz, z jakých peněz budeme zastavené stavby v budoucnu dokončovat?

Zastavením desítek staveb se také zvýší nezaměstnanost. Každá velká stavba poskytuje práci pro zhruba 1000 - 1500 lidí. Při současném objemu zastavených staveb je to pak až 30 tisíc lidí bez práce!

Když se zastaví stavby, tak dojde k poklesu příjmů firem, sníží se daň ze zisku, sníží se odvod DPH, sníží se také výběr zdravotního a sociálního pojištění. České republice ale vzrostou výdaje na podporu v nezaměstnanosti. Když tedy nový ministr ušetří například 3 mld. Kč, tak ve skutečnosti se bude jednat jen o 1,5 mld. (1,5 mld. je výpadek na daních, sociálním a zdravotním pojištění a náklady na nezaměstnané).

Ministr Bárta postupuje ve svých krocích jako pověstný slon v porcelánu -- namísto předem vypracované ekonomické analýzy finančních dopadů se při zastavování staveb řídí spíše vládním populismem. Odpovědné hledání a přezkoumávání jednotlivých staveb, projektových dokumentů, technologických postupů je cestou k úsporám. Zde se totiž dají ušetřit skutečně miliardy korun, pane ministře.

Vyzývám proto pana ministra Bártu, aby předložil jasnou ekonomickou koncepci zastavovaných staveb a komplexní studii finančních dopadů na společnost a Českou republiku. Serióznost a rozvaha je v tomto případě na místě.

Autor je primátorem Brna a stínovým ministrem dopravy za ČSSD

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 17.8. 2010