Opět tu máme 22. červen aneb útok začíná

22. 6. 2010 / Miloslav Štěrba

Demokracie jako vláda lidu prostřednictvím zástupců-poslanců je produktem naší civilizace přijímaným bez výhrad. Pokud by výhrady byly, mizí vstupem poslanců do malostranských paláců. Zástupcům lidu bude proplácena nadstandardní odměna za jejich eventuální práci, přizdobená zlatým padákem neboli přijetím prvního úplatku. Po této iniciační formalitě je legislativec náležitě vyzbrojen zvláště pro boj s korupcí!

Hned od prvních dnů pobytu v novém prostředí zaznamenává do mozkových bitů trajektorii putování mezi příslušnou toaletou a levnou kantýnou. Poznává, čím se bude odlišovat od svého voliče. Např. může od okamžiku přísahy zdarma používat veřejné dopravní prostředky a inkasovat k tomu paušální náhrady převyšující u Moravanů průměrný plat nadprůměrného učitele. Volební program své politické strany, na který přísahal po celou dobu volební kampaně, zavrhne podpisem věrnosti "všemu lidu".

Trapnosti z poslední volby prezidenta zaniknou přímou volbou hlavy státu těmi, kteří se rozhodnout upřednostnit jeden ze dvou ideových směrů nejbližších prezidentských voleb -- maskulinní (Jágr), femininní (Gott). Úkolem nové sněmovny bude stanovit, zda problémům národohospodářským, legislativním, obranným, bezpečnostním atd., bude lépe rozumět odborník na bodyčky nebo zlatý slavík. Jisté je jedno: oběma to bude slušet na poštovních známkách.

Usazením se do poslaneckých lavic začíná dávno zavržený třídní boj. Příslušnost k elitě (otřesena poznáním, že obě poloviny sněmovny jsou si rovny) dá o sobě znát. Trapné rovnostářství je zapotřebí v příštích čtyřech letech atakovat, např. ironickými úsměvy do okolí vždycky, když se za řečnickým pultem ocitne někdo z té druhé poloviny. Je to obzvláště cenná informace o poslanci, zejména když nám novinářská anketa umožní nahlédnout do nitra našeho vzdělance.

Budoucímu historikovi určitě hodně napoví o kvalitách českých politických celebrit odpovědi na záludné otázky novinářů. K nim patří dotazy typu: Jaká je cena čtvrtky másla v Lidlu, výše jízdného MHD ve Frýdku-Místku, váha tříleté polární lišky?, aj., čímž dotázaní prokáží svoji spjatost s každodenní realitou. V kanceláři bezpečnostního výboru pak z rozdílů při posuzování sibiřského zvířátka odvodí nemožnost zařazení paní či pána poslance do výboru, neboť znalost reálií z postsovětské říše svědčí o potenciálním nebezpečí pro naše spojence.

Největší novinkou poslaneckého mandátu v tomto volebním období nebude návrh na zrušení Senátu. Ani zainteresovanost na užitečnosti zákonů pro život lidí tím, že plat zákonodárců bude kopírovat průměrný příjem zaměstnanců. Nově se zavede odpovědnost (trestní?) legislativců za přijetí škodlivého zákona.

Ti se sejdou na první schůzi 22. června. V tento den v roce 1941 zahájilo fašistické Německo útok na Sovětský svaz pod názvem Barbarossa. Útok nesl označení podle úspěšného válečníka Fridricha I. zvaného Rudovous. Na koho se chystá zaútočit naše sněmovna je také zřejmé. Miroslava Němcová povede svoje legie do útoku na české barbary-asociály, tzv. nefachčenky. Spolu s nezaměstnanými se nám tu přemnožili! Je jich už dvakrát tolik než měla vojáků před útokem celá Paulusova 6. armáda.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 22.6. 2010