Přesunutí evropských záležitostí z Úřadu vlády může poškodit zájmy ČR

8. 6. 2010

tisková zpráva asociace Evropské hodnoty

Praha, 8. 6. 2010 -- V rámci jednání o připravované vládní koalici zazněl návrh na zrušení postu ministra pro evropské záležitosti a přesunutí jeho agendy pod ministerstvo zahraničních věcí. Asociace Evropské hodnoty, která se problematikou EU odborně zabývá, varuje před neuváženými kroky, které by mohly vážně narušit koordinaci národních pozic a tím poškodit české zájmy v Unii.

"Odsunutím agendy evropských záležitostí z Úřadu vlády bychom opět ukázali, jak málo nám jde o kontinuitu a srozumitelnost v naší evropské politice, po které strany před volbami tolik volaly. Argument zeštíhlování státní správy zde neobstojí, protože přejmenování či přesunutí asi čtyřiceti zaměstnanců stávajícího útvaru pro EU, který ani není ministerstvem, opravdu žádné úspory nepřinese," uvedl Radko Hokovský, předseda asociace Evropské hodnoty. Útvar pro evropské záležitosti pod vedením ministra při Úřadu vlády slouží ke koordinaci a formulaci národních pozic pro jednání v EU. Tento útvar působí jako koordinační orgán mezi jednotlivými ministerstvy, které zastávají často odlišná a někdy i konfliktní stanoviska. Až po té, co jsou národní pozice formulovány, přicházejí na řadu diplomaté, kteří česká stanoviska prosazují v jednáních s evropskými partnery.

"Protože pouze premiér může vyřešit případné neshody mezi ministry, je praktické, aby tento útvar působil v blízkosti předsedy vlády" vysvětluje Hokovský a dodává, že "Lisabonská smlouva ještě podtrhla úlohu šéfů vlád tím, že posílila význam Evropské rady."

Agenda evropských záležitostí svou povahou nepatří na ministerstvo zahraničí ze dvou důvodů. Jednak se nejedná primárně o problematiku zahraniční a bezpečností politiky, ale spíše o otázky obchodu, hospodářství, eurozóny či rozpočtových pravidel. Za druhé, útvar pro EU by měl být autonomním koordinátorem stanovisek jednotlivých resortů, z nichž jedním je právě ministerstvo zahraničí.

Na závěr Radko Hokovský zdůrazňuje, že pro efektivní koordinaci bude klíčová osobnost, která v čele útvar pro evropské záležitosti stane. Měl by jí být zkušený, kvalifikovaný a respektovaný odborník.

Asociace Evropské hodnoty k celé problematice vydala stručnou studii, která je volně k dispozici ZDE

Autory studie jsou Václav Lebeda (programový ředitel EH) a Radko Hokovský (výkonný ředitel EH).

Evropské hodnoty (založeno 2005) jsou nevládní proevropskou organizací, která pomocí vzdělávací a výzkumné činnosti usiluje o rozvoj občanské společnosti a zdravého tržního prostředí. Funguje jako výzkumná organizace (think-tank), která aktivně přispívá do veřejné i odborné diskuse o společenském, politickém a ekonomickém vývoji v Evropě. Více informací na www.evropskehodnoty.cz

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 8.6. 2010