Protestujeme proti protiprávnímu zveřejnění dat

7. 6. 2010

tisková zpráva

CZALPA zásadně protestuje proti zveřejnění a proti způsobu prezentace dat ze zapisovačů letounu TU-154 Polského letectva, které havarovalo ve Smolensku dne 10. dubna 2010. Dne 1.6.2010 byla polskými vládními orgány i přes protesty ruské strany (zejména pak pracovníků MAK - mezivládní letecké komise, pověřených vyšetřováním události), zveřejněn přepis záznamu komunikace a rozhovorů v kabině posádky. Bezprostředně se tento přepis dostal do řady sdělovacích prostředků a byl novináři všemožně komentován.

Takovéto nakládání s výše uvedenými daty je v přímém rozporu s postupy, které uvádí příloha 13 k mezinárodní Úmluvě o civilním letectví ICAO. Zejména v článku 5.12 a Příloze E je přesně popsáno a vysvětleno k jakému účelu data ze zapisovačů slouží a jakým způsobem mohou být zveřejněna.

Bez souhlasu orgánu provádějícího vyšetřování NESMÍ být zveřejněna před vydáním Závěrečné zprávy o vyšetřování nehody, NESMÍ být zveřejňována izolovaně a bez odborného výkladu souvisejícího s vyšetřováním události a může být přílohou Závěrečné zprávy jen v rozsahu bezprostředně popisujícím důležité faktory vývoje události.

Způsob, kterým informaci přinesla např. ČT1, TV NOVA, ale i jiná média je skandální ukázkou "bulvárního" zpravodajství bez příslušného odborného komentáře.

Již dlouho se odborná veřejnost snaží o důslednou ochranu takovýchto citlivých dat s cílem zachovat tento potřebný zdroj informace pro vyšetřování a zejména prevenci leteckých nehod s cílem zvyšování bezpečnosti letecké dopravy. Na tom nic nemění fakt, že událost ve Smolensku byla nehodou vládního "speciálu", protože způsob, kterým se data ze zapisovačů zvuků v kabině dostala na veřejnost je možno použít, jako precedens v případě dalších událostí.

Úkolem orgánů provádějících vyšetřování leteckých nehod je letová data chránit před jejich zneužitím k senzacechtivým reportážím, které nikterak nepomohou vyšetřování, naopak do budoucna mohou velmi negativně ovlivnit důvěru posádek a znesnadnit tak vyšetřování příštích událostí. V souvislosti s tím CZALPA ČSA plně podporuje stanovisko ruských vyšetřovatelů nehody a protestuje proti způsobu, kterým byla informace prezentována v domácích sdělovacích prostředcích.

Capt. Karel Mündel

Předseda technické komise CZALPA ČSA

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 7.6. 2010