Volby s trochou matematiky a co z toho plyne?!

Vlastní vinou prohráli občané

7. 6. 2010 / Petr Pokorný

V právě proběhnuvších volbách se ukázal škodlivý nezájem velké části našich občanů k dění ve státě – a bohužel k jejich škodě. K volbám přišlo 62,6% oprávněných voličů. Tedy nedostavilo se 37,4% voličů. Jak vlastně volili příznivci většiny stran v poměru k celkovému počtu oprávněných voličů? Vítěz voleb ČSSD získala pouhých 13,82%, druhá ODS získala 12,66%.

TOP 09 odevzdalo hlasy jen 10,45%, komunistům 7,06% a tolik sledované VV (Věci veřejné) dostaly pouhých 6,81% hlasů. Další 4 politické strany, které obdržely mezi 1 až potřebnými pěti procenty pro vstup do Poslanecké sněmovny získaly dohromady rovných 10,00%. Další zbývající strany získaly celkem 1,8% hlasů.

Podíváme-li se celkově na množství hlasů pro různé varianty vládních koalic, vyplývá z toho, že nejpravděpodobnější složení koalice ODS + TOP 09 + VV má dohromady 29,92% od oprávněných voličů, tedy je to výrazně méně jak 1/3 oprávněných voličů. Možná koalice ČSSD + VV s tichou podporou KSČM by zastupovala pouhých 27,69% a velká koalice ČSSD + ODS + TOP 09 + VV by bez KSČM zastupovala 43,74% oprávněných voličů. Tedy ani toto nejsilnější uspořádání by nezastupovalo nadpoloviční většinu občanů ČR.

Je tedy naprosto zřejmé, že prohráli občané a jak již bylo řečeno, ti s nejnižšími příjmy – ale pravděpodobně vlastní vinou. Již od listopadu 89 se říká, že ti nejbohatší (ať již opráv-něně nebo nezákonně), úředníci ministerstev a manažeři, činí asi 20 – 25% populace. A ti chodí k volbám poctivě, vědí totiž, že jen tak je naděje uchránit jejich často nezákonně získané majetky (kuponovou privatizací, korupcí). Když se čtenář podívá na ty 2 politické strany, které nejvíce zastřešují tuto skupinu obyvatelstva (ODS a strana „utečenců“ TOP 09) zastupují dohromady 23,11% oprávněných voličů. Shoda jistě mimořádná!

O to je vážnější, že si to mnozí občané (hlavně těch 37,4%, co nešlo k volbám) sami neuvědomili. Následky nejspíše pocítíme všichni do 6 měsíců, nejpozději do roka. Pomocí pravicových medií a jejich masírování, polopravd a nadbíhání, až trapného vychvalování pp Schwarzenberga a Kalouska, dvou utečenců bylo mnoho voličů spleteno, zmateno až obalamuceno.

Výsledky voleb nejsou chybou jen voličů, ale také samotných levicových stran ČSSD a KSČM. Nejen že podcenily vliv již dnes asi zcela pravicových medií, ale hlavně vlastní volební kampaň. Na příklad KSČM nejspíše odradila část voličů, tím, že na prvé místo pražské kandidátky zařadila p. Dolejšího a vystupování předsedy často působilo nemastně. ČSSD udělala největší chybu (a opakovanou) tím, že za manažera volební kampaně znovu dosadila p. Tvrdíka. Ten nebyl moc úspěšný v této funkci ani v roce 2006 ani tentokrát. Navíc spoléhala na průzkumy veřejného mínění, až si byla jistá vítězstvím! Voličům také nepřidaly ani tanečky kolem pokračující koketerie úřednické vlády s Američany ohledně ev. mobilní protiraketové americké základny, na které ČSSD prakticky nereagovala.

Co lze tedy očekávat po těchto volbách:

  • Věci veřejné nejspíše ustoupí od většiny svých podstatných slibů voličům a asi se stanou jen panáčkujícím přívažkem ODS + TOP 09.
  • Ekonomická situace, přes hrozby Řeckem před volbami, se bude nadále zhoršovat a to hlavně nízkými daněmi pro právnické osoby (ve srovnání s vyspělou Evropou) – bude výrazně nižší příjem do státní pokladny.
  • Nejspíše dojde k dalšímu rozkrádání zbylého státního majetku (ČEZ, Letiště, ČSA atd.).
  • Budou pravděpodobně ještě více okrádáni občané, důchodci, rodiny s dětmi.
  • Korupce v oblasti podnikání bude vesele pokračovat na všech úrovních (nejspíše budou řešené kauzy „smeteny pod stůl“).
  • V oblasti mezinárodní politiky se dá očekávat ještě větší příklon k USA, jednání o ev. americké mobilní základně budou urychlována. Je to přeci v zájmu pravice. Co na tom, že bude reprezentovat jen necelou ¼ občanů!
  • Zdravotnictví se dostane nejspíše ještě do většího srabu, lidé budou platit poplatky za vše, pojišťovny nejspíše využijí stávající nadvlády pravice a budou se snažit platit za zdravotní pojištění a léky stále méně.
  • Ve školách se bude programově překrucovat historie národa a jeho významnější epochy, aby mládež byla snadněji manipulovatelná. Bude se zhoršovat výuka češtiny a více amerikanizovat její skladba.

Takových předpokládaných vývojů lze jmenovat ještě celou řadu. Má to však snad jeden pozitivní poznatek – voliči si snad konečně uvědomí, koho si zvolili, ti, co nešli k volbám, jakou udělali chybu, a dá se předpokládat, že se hospodářství bude ještě dále nejspíše zhoršovat.

Věřme, že se voliči i levicové politické strany poučí, byť za jakou cenu, že třeba i vznikne nová levicově zaměřená politická strana, nebo uskupení, na poctivých základech a za 4 roky alespoň částečně napraví zlo, které, jak lze předpokládat, bude nadále páchat pravice.

Z polistopadových slibů nezůstalo prakticky nic – nejen že jsme nedohnali Rakousko a ostatní západní státy, nejen že průměrný plat je 4 – krát nižší než v Evropě (a to manažeři, bankovní a ministerští úředníci, právníci a soudci ho ještě zvyšují). Podle statistik skoro 80% obyvatel je pod tímto průměrem. Kdo hlásal to doběhnutí Západu, kdo byl u moci v době strašného rozkrádání v letech 90 – 96, víme všichni. A ty samé strany a ti samí „dinosauři“ se znovu dostávají k moci a ještě si troufají strašit Řeckem.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 7.6. 2010