Ortodoxní židé nikdy neschvalovali stát Izrael

7. 6. 2010

Tady se špatně zachází s pojmy. Ortodoxní židé nikdy neschvalovali stát Izrael, od samého počátku. To, čemu někdy žurnalistický svět říká ortodoxní židé - stejně tak jako pisatel tohoto článku - jsou ve skutečnosti celkem sekularizovaní židé, kteří se mnohem více než za náboženství bijí především za právo na sebeurčení, které si představují případně někdy i jako vyhlazení muslimů (bez nadsázky). To jsou ty fanatické skupiny. Skutečně ortodoxní židé (ortodoxní = přísný vyznavač náboženství) nesouhlasí s okupací Palestiny, protože vytvoření státu Izrael je v rozporu s Tórou i Talmudem, píše Veronika Jelínková.

Takové je v současné době už přesvědčení nejenom ortodoxního křídla charedim, ale i stále početnější skupiny jiných židů. Po celém světě existují židovské organizace požadující zrušení blokády Gazy, mírové vyřešení celé otázky se státem Izrael, nebo dokonce i samotné zrušení státu Izrael (např. EJJP - Europenean Jews for a Just Peace in Israel, Jews for Justice For Palestinians (UK), Judische Stimme, Ta'anit Tzedek (Jewish Fast For Gaza), Jews Against Zionism a určitě ještě další.) Stejně tak "ortodoxní muslimové" neznamená Hamás nebo sebevražedné atentátníky. Mnoho Evropanů nachází náboženské ospravedlnění pro takovéto fanatické jednání v Koránu, který si přitom ale vůbec ani neprolistovali, natož aby ho četli. Úplně stejné ospravedlnění pro násilný boj si kdokoli, kdo chce, najde bez problémů i například v "mírumilovné" křesťanské bibli, ale i v biblích současných politických a společenských náboženství, jako je například dnes oblíbený boj za demokracii. Víra v demokracii je ostatně velmi silné náboženství.

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 7.6. 2010