Pohromy se valí Polskem

26. 5. 2010 / Miloslav Štěrba

Ještě neodteklo příliš vody polskými řekami od tragické smrti politiků. A voda ve svém přirozeném skupenství masakruje polské nížiny bez ohledu na historické souvislosti, probouzí v člověku potřebu soucítit s utrpením a bolestmi postižených obyvatel našeho severního souseda.

V médiích se hovoří o největší povodni za posledních sto let, o účasti a solidaritě nejen Poláků, ale i okolních zemí, včetně Ruska, které přišlo s nabídkou pomoci při likvidaci přírodní katastrofy. Opět v Polsku počítají mrtvé. Člověk sotva může ovlivnit rozsah povodně, ale vždy se nabízí otázka, zda lidé udělali dost, aby pohromě předešli.

Spekulace o příčinách předešlých tragédií vysychají rozsahem nynější povodně, nicméně solidarita přesahující hranice našeho severního souseda jakoby vyrovnávala hladinu napětí a ubírala na síle stále více vzdálených v čase historických událostí. Možná jsme se naivně domnívali, že konání současných vstřícných ruských představitelů mohou dát nový impuls rusko-polským vztahům. Kostlivci ukrytí ve skříních však dokáží ještě více zkalit všude se valící vodu.

Copak se asi honilo v hlavě polských patriotů, když jejich krajinou projížděl vlak s raketami zaslanými americkou armádou do severovýchodního Polska? Jaké pohromy odvrátí moderní technika, jestliže zemi plundruje prostoduchý vodní živel? Jakou živou vodou by potřebovali pokropit polští politici, aby jejich konání bylo smysluplné?

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 27.5. 2010