Jak se bránit před korupcí v politice

27. 5. 2010

z internetu

Těsně před volbami je třeba připomenout si Defenestraci 2010. Ať již si kdo o ní říká co si říká, naposledy se nad ní zamysleme. I kdyby to byla jen cimrmanština, Jára da Zimmermann byl přece Největším Čechem. Nebo ne? Nebo ho nemilujeme?

OBČANÉ, DOSTAVTE SE K VOLBÁM A ZAKROUŽKUJTE POSLEDNÍ 4 KANDIDÁTY (ZÁKONEM DANÉ MAXIMUM) NA VOLEBNÍM LÍSTKU STRANY, KTEROU JSTE SI VYBRALI.

U těchto kadidátů je nejnižší pravděpodobnost, že jsou nenávratně zavlečeni do korupční mašinérie.

Každý kandidát, kterého zakroužkuje nejméně 5% voličů, postupuje ze spodního místa skokem na přední místo v krajské kandidátce a získává mandát v poslanecké sněmovně.

Ti, kteří půjdou volit v pátek, ať zakroužkují poslední 4 kandidáty. Ti, kteří půjdou volit v sobotu, zakroužkují 5. až 8. kandidáta od konce.

Tím vznikne možnost vyřadit zákonným způsobem 4 až 8 předních politiků z jakékoliv strany!

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 27.5. 2010