Kdo nemá úctu k místnímu prostředí, ať táhne?

26. 5. 2010 / Fabiano Golgo

Štěpán Kotrba píše: "Kdo chce v této zemi žít jako host, nechť respektuje práva hostitelova a má ho v úctě, nebo ať táhne". Nemá pravdu. Povinnost je jen první část toho výroku: respektovat zákony dané země. Jedinou podmínkou pro můj pobyt v této zemi je, abych respektoval místní zákony a měl požadovanou dokumentaci. Kotrbův xenofobní a emocionální útok, v němž svědčí o svých pocitech a o svých emocionálních vzpomínkách, nám nenabízí žádný logický argument proč 1. nejsem schopen pochopit českou historii nebo český národ 2. proč bych měl mít povinnost omezovat své názory jen na takzvané "všeobecně přijímané".

Prostě Štěpán Kotrba napsal xenofobní reakci, stejnou jako ostatní čtenáři: požaduje, abych přizpůsobil své názory místní situaci. Jen proto, že... Přesně jako moje babička, která trvala na to, abychom se před jídlem pomodlili, jinak nám jídlo nedá.

A mimochodem, je velmi zajímavé, kolik lidí hovoří o tom, jak sovětská vojska byla jakýmisi mesiášskými osvoboditeli, jako kdyby to byla historická pravda, která se vyučuje všude. Připomíná mi to jednoho mého známého z Egypta, Ahmeda, který se mě ptal, jak je možné, že si Evropané neuvědomují, že Ježíš byl jen jedním z proroků, jak to učí Mohammed. No, všichni lidé ze Západu, s nimiž hovořím, mají stejný názor: Stalin si osvobodil svou část evropského geopolitického koláče, rozděleného na Jaltě mezi Ameriku a Sovětský svaz. Takže se mi zdá, že představa Stalina jako osvoboditele je pozůstatek zmanipulovaného vyučování historie v této zemi. Na druhé straně já zase mohu být obětí americké propagandy, která mohla ovlivňovat hodiny historie, na které jsem chodil já sám.

Pozn. JČ: Ve vnějším světě (mimo ČR, na tzv. "Západě") existuje velké množství historické literatury, s nejrůznějšími pluralitními názory. Většina historiků je naštěstí nezávislá na státní moci. Obávám se však, že názor, že Stalin při osvobozování středovýchodní Evropy své vojenské moci zneužil k tomu, aby tuto část světa kolonizoval, je víceméně prokázaný, ať jsou názory historiků jakékoliv. Neznám fakta, která by tomu protiřečila.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 26.5. 2010