Lidskými zásahy do panenské divočiny k její likvidaci

6. 5. 2010 / Daniel Veselý

Chtěl bych k článku zaměstnance slovenského ministerstva životního prostředí Jozefa Vojteka Ochranou prírody k jej likvidácii nabídnout informační protiváhu týkající se "nutnosti" lidské intervence (včetně komerčního využití) do přirozeného biotopu v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina na rozhraní Západních a Vysokých Tater.

Jelikož jde o velice složitou problematiku a střet zájmů, k čemuž se nemohu sám bezvýhradně vyjádřit, abych nebyl nachytán na švestkách, zasílám zájemcům pozoruhodné texty a studie vypracované řadou odborníků informujících o potřebě zachování těchto "posledních pevností" -- přírodního dědictví Evropy -- jež po dlouhé věky, staletí za staletím, existovaly nezávisle na lidských zásazích a přežily mnoho přírodních pohrom, včetně té, která postihla Tatry v roce 2004.

Před několika dny měl na Slovensku úspěšnou premiéru dokumentární film kameramana a režiséra Roberta Rajchla a ekologa Erika Baláža Strážca divočiny vyzvedávající nadčasový význam a jedinečné rostlinné a živočišné bohatství Tiché doliny, jež se nachází na rozhraní Západních a Vysokých Tater a v jejíchž odlehlých roklinách a čarovných pralesích pod velkolepými horskými štíty nerušeně žije asi 40 medvědů; útočiště zde mají také vlci, kamzíci, orli skalní či tetřev hlušec. Režisér Rajchl hovoří o okolnostech, proč film vznikl: " Rozmýšľali sme, ako zachrániť Tichú, a uvedomili sme si, že bez podpory ľudí, bez toho, aby videli, aká je Tichá dolina výnimočná, sa nám to dlhodobo nikdy nepodarí. Jediný spôsob je, ukázať ľuďom, o čo by sme mohli prísť... Chceli sme, aby aspoň v poslednej pevnosti, Tichej doline, to bolo ponechané tak, ako to bolo po milióny rokov, skôr ako lesníci začali diktovať, čo sa má diať v lese." Film Strážca divočiny se na podzim má promítat v České republice.

Na webové adrese Tiché doliny je rovněž možnost podepsat petici za zachování nejstaršího slovenského národního parku, již k tomuto dni podepsalo přes 35 000 lidí.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 6.5. 2010