O globální krizi legitimity

5. 5. 2010

Citujeme pár odstavců z analýzy serveru Stratfor o příčinách současné ekonomické krize. Je zajímavé, jak se argumentace amerického autora týká přesně i politických a hospodářských poměrů v České republice.

Uvažujme o globálním kapitalistickém systému. Základ mu poskytuje pojem podniku. Podnik je založen na myšlence omezeného ručení investorů, na myšlence, že jestliže si koupíte část firmy nebo celou firmu, vy osobně nejste odpovědni za její dluhy či za škody, které firma napáchá, vaše riziko je omezeno na vaše investice. Jinými slovy, vy můžete vlastnit část firmy, ale nejste odpovědni za to, co firma dělá - můžete jen přijít o svou investici.

Myšlenka omezeného ručení je charakteristická jen pro moderní kapitalismus. Je to politický vynález, nikoliv nástroj ekonomický. Politický systém přesunul riziko od majitelů firem na věřitele a zákazníky firem tím, že dovolil podnikům, aby udělaly bankrot, aniž by tím zničily jejich majitele.

Moderní hospodářský systém je nemyslitelný bez výstředního a nezbytného politicko-právního institutu společnosti s ručením omezeným. V této imunitě je zakořeněn moderní tržní systém. Proto klasičtí ekonomové nikdy nehovoří o ekonomii, ale o "politické ekonomii".

Stát definuje principy podniku a definuje podmínky, za jejichž platnosti může být podnik založen. Mírou efektivnosti systému není, zda z něho mají prospěch jednotlivci, ale zda má prospěch národ jako celek.

Největší systémové riziko proto není hospodářský koncept, ale koncept politický. Systémové riziko vzniká, když se ukáže, že politické a právní ochrany, poskytované ekonomickým hráčům, a to především členům politické elity, bylo zneužito k podvrácení účelu celého systému. Jinými slovy: ke krizi dochází, když zneužije hospodářská elita právního přesunutí rizika na jiné k tomu, že se obohatí takovým způsobem, že to ochromí bohatství celého národa. Jinými slovy, krize vzniká, když zneužije finanční elita politicko-právní struktury státu k sebeobohacování systematicky bezohledným chováním, které poškodí spoluobčany, kteří se chovají odpovědně, a politické elity neučiní nic na ochranu obětí.

Celá rozsáhlá analýza v angličtině je ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 5.5. 2010