Říci, že nás okupovali r. 1968 Rusové, je pitomost

6. 5. 2010 / Boris Cvek

Že nelze dělat rovnítko mezi nacisty a Němci, o tom svědčí i to, že Němci prostě byli i před nacisty (Lessing, Goethe, Kant) i po nacistech (dnešní Němci). Nacismus nebyl v Evropě zdaleka v té době osamocenou podobou šovinismu, stačí si vzpomenout na Dreyfusovu aféru, na Mussoliniho fašismus nebo na eugenické hnutí, běžné v anglosaském světě té doby. Hitlerova ideologie získala svou zrůdnou podobu zejména tím, že se inspirovala v bolševismu. A bolševismus také není a nebyl omezený na Rusy a Rusko. Říci, že nás v roce 1968 okupovali Rusové, to je stejná pitomost jako říci, že nás v roce 1939 okupovali Němci. Nebyl to Tolstoj nebo Turgeněv, byli to bolševici a Sověti. Rusové a Němci nedělali svou zrůdnou politiku, protože to byli Rusové a Němci, nýbrž proto, že zastávali zrůdné ideologie. A kdokoli tyto ideologie bude v budoucnu zastávat, bude dělat stejně zrůdné věci, bez ohledu na národnost, rasu, geografii atd.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 6.5. 2010