V ČR neexistuje pravice, ale korupce

5. 5. 2010 / Jan Čulík

Potíž je, že to, co v ČR prosazují česká média jako údajnou "pravici", vůbec nemá s pravicovými, konzervativními postoji, jak jsou praktikována v západní Evropě, nic společného. Povšimněte si textu z analytického serveru Stratfor, který zdůrazňuje, že ekonomická efektivita státu se měří tím, do jaké míry prospívá podnikání občanskému celku. Znáte nějakého českého politika, zejména "pravicového", který by tuto neobjevnou, všude běžně přijímanou definici akceptoval a prosazoval?

Protivy splývají. V ČR vznikl v postkomunistické době zvláštní, patologický hybrid netolerantních, sobeckých bolševických postojů, které se projevují nejsilněji v tzv. "pravicových" stranách. Skutečnou ikonou těchto postojů je komentátor Mladé fronty Dnes Martin Komárek, v současnosti nadšený zastánce české "pravicovosti", který před pádem komunismu stejně nadšeně ve svých komentářích hájil "výdobytky" komunistického režimu.

Nejhroznější na současném "pravicovém" establishmentu v České republice je obrovská, patologická míra korupce a pak otevřený lobbismus a idiocie poslanců ve sněmovně. Důsledkem toho je skutečnost, že česká vláda v žádné oblasti své činnosti nemá žádnou strategii, jediné, co se prosazuje, jsou korupční individuální zájmy.

Korupce afrického stylu ovšem prorůstá z "pravicově" fašistoidních, bolševizujících kruhů i do ostatních stran - v některých městech mimo Prahu vládne v komunální správě už léta ODS v bratrském korupčním srozumění se svými spiklenci z ČSSD.

Člověk se při cestách po ČR doví otřesné příběhy. Bohužel je nemáme zdokumentované, tak jen neadresně. Naprosto ztroskotal jeden ze Západu financovaný ekologický projekt, který podporoval místní skupiny v ČR, aby vypracovaly lukrativní ekologické podnikatelské záměry a realizovaly je v praxi. V jednom menším městě ve východních Čechách skupina podnikatelů takový projekt předložila komunální správě; ta jim ho okamžitě ukradla. Projekt byl komunální správou odmítnut a o týden později ho realizoval sám vedoucí pracovník komunální správy. Ve větším jihomoravském městě jiný ekologický projekt zkolaboval proto, že vysoký pracovník komunální správy od autorů projektu otevřeně požadoval úplatek 400 000 Kč, pokud nemá projektu bránit; podnikatelé si bohužel jednání s úředním činitelem nenahráli, tak nemůžeme uvést, kde přesně to bylo. Ukázalo se, že se západní ekologicko-podnikatelský projekt v ČR vůbec realizovat nedá, protože mu úředníci, pokud se jim nedají úplatky, činí nepřekonatelné překážky. Tak je to zřejmě v ČR s jakýmikoliv podnikatelskými projekty.

V jednom moravském městě spravuje server, na němž bylo možno žádat o výzkumné podnikatelské projekty na místní univerzitě, podílník na místní soukromé vysoké škole, tedy jde o přímý střet zájmů. Když se proti tomu místní vědci bouřili, bylo jim naznačeno z komunální správy, ať jsou zticha, že by mohli skončit s pořezaným obličejem jako kdysi ministr kultury Dostál.

Tohle samozřejmě mladí lidé, kteří, aspoň podle Mladé fronty Dnes, hlasují pro "pravici", nevědí, anebo je to nezajímá. Skutečnost, jak se opravdové problémy dnešního politického provozu kamuflují umělou nenávistí vůči "diktátorské levici", zatímco namísto toho vládne zkorumpovaná, fašistoidní pravice, (někde, přiznejme, i za asistence kumpánů z ČSSD) je alarmující. Varování před "levicovou diktaturou" je nesmysl - jádro problémů České republiky spočívá jinde. Korupce afrického stylu a odlévání peněz do soukromých kapes zabraňují rozvoji země.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 5.5. 2010