Volby v ČR a současné Řecko

6. 5. 2010

Kdo si přečte ozdravovací návrhy "doporučované" jako podmínku řecké vládě MMF a státy EU a porovná je s realizací Janotových balíčků spolu s plány pravicových stran, ví, co ho čeká po vítězství pravice v letošním "supervolebním" roce. Řecko je smutným příkladem, že současná krize je především krizí morální. Není to morálka občanů obecně, je to krize světových politických a ekonomických špiček. Jak může kdokoliv slibovat půjčku v nesnázi a způsobovat ještě větší bídu. Občané Řecka nechtějí peníze, chtějí práci a odbyt svých výrobků, za které peníze dostanou. Žebrákovi můžete dát milion, ale s největší pravděpodobností z něj milionáře neuděláte, píše Vladimír Hejnic.

Souběžné zvyšování nezaměstnanosti a snižování jakýchkoliv sociálních dávek zvyšuje bídu a osobní zadluženost občanů. Jediným řešením je zajišťování zaměstnanosti. Podpora zaměstnavatelů pro udržení zaměstnanosti je nejrychlejší řešení krize. Omezování jakýchkoliv sociálních dávek při zvyšování počtu jejich "odběratelů" nic neřeší. Ať jsou dávky v nezaměstnanosti stejné, nebo o málo vyšší, když bude méně těch, kteří je musí využívat, nevyplacením zůstanou pro solidární stát jen berličkou a zálohou pro jiné potřebné využití.

Občane, nikdo ti neslibuje ani holuba na střeše, ani vrabce v hrsti. Obojí je v současném kapitalistickém světě chiméra.

Pravice nelže. Dává naději mladým, že se mohou vypracovat...je schopná udržet nebo navýšit standart bohatých a nepáře se s "neúspěšnými, kteří si "neumí" udržet práci.

Levice také nelže, ale těžko láme netrpělivost mladých, bohatým přiznává, že při snaze o udržení solidarity s chudými a nemocnými nezajistí trvale závratné zisky. Lidem v nesnázích, s průměrnými a podprůměrnými příjmy neslibuje bohatství, ale opět jako mnohokrát za existence dříve Československa, dnes České republiky cíl v demokratické společnosti, kde každý občan může mít svému úsilí a možnostem odpovídající životní úroveň.

Po dvaceti letech likvidační činnosti střídavě středopravicových a středolevicových vlád představovaných ODS a ČSSD s jejich satelity, které se zpravidla udržely ve všech vládách, bylo dosaženo slušné nedůvěřivosti běžného občana. Dosažení opaku je obtížným úkolem.

Občane, nehledej spásu ve škrtání posledních čtyřech kandidátů ve zvolených stranách. Sekretariáty i tak dokáží hodně. Porovnávej obsah programů, vycházej ze svého vlastního postavení, které neovlivnila jen tvoje schopnost, nebo neschopnost, ale nastavení limitů těmi, kdo zde posledních dvacet let vládnou. Hledej svou cestu s těmi, kdo jí hledají s tebou. Na kandidátkách nehledej neznámé lidi, ale lidi, kteří dosud nezklamali. Od těch se ti noví mohou učit.

Občane, nejdi k volbám s tím, že odvolíš a necháš se vést jako ovce. Sleduj svého zvoleného politika v obci, kraji i ve sněmovnách na každém kroku, po celé funkční období a nepromíjej mu. Jeho prostřednictvím prosaď zákony, které mu neumožní krást a zrazovat tě.

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 6.5. 2010