K násilí dochází v českých věznicích i dnes

29. 1. 2010 / Tomáš Gawron

Vůbec nechci srovnávat, jak se s třídním nepřítelem zacházelo před pár lety, stejně jako jsem si vědom rozdílu mezi politickými a kriminálními vězni, přesto se domnívám, že by v debatě o tom, jak establishment zachází se zadrženými osobami, neměla uniknout současná situace. Ze zprávy Výboru proti mučení vybírám, píše Tomáš Gawron:

Kromě toho, stejně jako v roce 2006, byla delegace znepokojena zjištěním, že zranitelní vězni, kteří se během svého pobytu v oddělení D valdické věznice stali cílem fyzického zneužívání a znásilnění, byli následně přesunuti na oddělení E, neboť byli vnímáni jako "problémoví". Tito vězni byli také zřejmě často ubytováváni v celách spolu s vězni, o nichž bylo známo, že se již dříve dopustili znásilnění nebo jiné formy násilí na ostatních vězních. Tato zjištění jsou potvrzena prostudováním záznamů a rozhovory s vězni.

Je nutné si uvědomit, že Committee for the Prevention of Torture přijede na pár dní a návštěvou pár vybraných zařízení stráví sotva pár hodin. V kontextu takto omezené kontroly zjištění o tom, že například znásilnění vězni jako formu trestu za oznámení toho, co se jim stalo, jsou přemístěni na cely k pachatelům, vyvolávají dojem pouhé špičky ledovce.

Je tam toho více: ZDE ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Pátek 29.1. 2010