Němečtí nacisté by Čechy poněmčili

28. 1. 2010 / Tomáš Krystlík

Tvrzení, že "bychom skončili, nejspíš naše matky, v pecích krematoria koncentračního tábora", není pravdivé. Johann W. Brügel ve svém stěžejním díle Tschechen und Deutsche dokázal, že Hitler chtěl Čechy poněmčit v časovém rozmezí alespoň jednoho sta let. To německý Nationalsozialismus nezamýšlel s žádným jiným okupovaným národem, ani s germánskými národy jako jsou Holanďané, Dánové, Norové. Dost se uvádí tajná Heydrichova řeč z 02. 10. 1941, ale všechny překlady do češtiny vynechávají podstatnou poznámku ke konci jeho projevu: "Es ist dies ja alles nur theoretisch gesehen." K tomu všemu je poučné vědět, co již od roku 1939 zamýšlel český nacionální socialismus učinit s čs. Němci a židy po skončení války, píše Tomáš Krystlík.

Benešovy dekrety, zákon č. 115/1946 Sb. tzv. amnestijní a lex Beneš jsou nebetyčnou ostudou ČR. Sudetoněmci chtějí vrátit jen ten majetek, který je dosud v rukou českého státu nebo komun, protože si nepřejí, aby dnešním majitelům-fyzickým osobám bylo činěno příkoří. Je to spíše požadavek teoretického rázu, protože by pak museli vrátit tzv. Ausgleichleistung za majetek zanechaný v ČSR, vyplacený jim ve SRN zástupně za čs. stát, a to i s úroky za více než půl století. Jasně se to ukázalo v případě Maďarska v roce 1993. To vrátilo vyhnaným Podunajským Švábům občanství zpět až po vnuky včetně a nabídlo paušální finanční restituci. Maďarské cestovní pasy si vzala většina, restituci nikdo.

Snaha "rozbít sjednocující se Evropu nacionalistickými vášněmi" existuje, ale vychází z Ruska. Co by to přineslo USA? Jedině starosti navíc. EU supluje K. u. K. Monarchii. Tomáš Krystlík

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 28.1. 2010