Překvapivé, nebo očekávané?

28. 1. 2010 / Jiří Baťa

V období 20. výročí listopadové "sametové" revoluce (říjen 2009) jsem napsal svůj názor, laické hodnocení uplynulých dvaceti let, tedy od listopadu 1989 do r. 2009. Článek nesl název: "Dvacet let od sametové revoluce: NIC MOC". Na několika příkladech ze života naší společnosti, jsem se snažil pokud možno objektivně, ale velmi obecně a stručně, popsat a zhodnotit, co se od doby listopadu 89 do dnešních dnů změnilo v naší společnosti změnilo k lepšímu natolik, abychom mohli konstatovat: ano, máme demokracii, žije se nám lépe než dříve, politici jsou uvědomělí, čestní, hájí zájmy občanů a jsou lepší než za komunistů, máme všechno na co si vzpomeneme (když na to máme), jsme svobodní, státní ekonomika prosperuje, nemáme dluhy, nejsme nikomu zavázání, nemusíme být nikomu podčiněni atd. S hodnotícím dovětkem: NIC MOC.

Takovéto své "objektivní vidění" uplynulých dvaceti let jsem zaslal do BL s nadějí, že článek bude publikován. Leč pan Čulík byl jiného mínění, článek nepublikoval. (Článek obsahoval tvrzení, která protiřečila ověřitelným faktům. Takové texty nezveřejňujeme, pozn. JČ) Chápu, že ne vždy a všechno musí být veřejně ventilováno, nicméně vidím-li, co na stránkách BL je všechno zveřejňováno, nemohu než se domnívat, že pan Čulík má na věc zcela odlišný názor.. Mám s tím, kromě tohoto případu, i jiné zkušenosti. Ale proč to zmiňuji?

BL, což kvituji s povděkem, publikoval informaci Střediska empirických výzkumů STEM TRENDY 1/2010, ve které se uvádí, že: Názory na odborné a morální kvality našich vedoucích politiků jsou nejkritičtější od r. 1993. Informaci dokládá sdělením, že citovaný výzkum STEM byl proveden ve dnech 2.-11.ledna 2010 na rozsáhlém souboru 1297 respondentů reprezentujících obyvatelstvo ČR starší 18 let, kteří byli vybráni metodou kvótního výběru. Nepovažuji za důležité v plném znění a v plné rozsahu popisovat informaci STEM, každý čtenář si ji může najít na http://www.stem.cz/clanek/1919.

Je informace STEM překvapivá, nebo očekávaná? To lze posuzovat z různého úhlu pohledu. Zatímco ti, jichž se hodnocení týká budou jistě oponovat, protože jak víme, oni jsou mistři ve svém oboru, dokonce s nejlepším ministrem financí ve střední Evropě, oni jsou ti, co se nemýlí a vidí dopředu světlo v tunelu, aniž by do něj vůbec vjeli ( Kalousek : krize se nás netýká, ta se o nás jen otře)., oni dělají vše pro dobro a blaho občanů (hlavně pak ODS), oni jsou ti, co se striktně drží litery zákonů (neoprávněné, resp. zpochybněné náhrady k platům poslanců, pochybné výběrové řízení, soudní kauzy), ti, co nemají ani tušení, co je to mafie, co jsou to pechtle mechtle v justici atd., tak ti jistě budou do jisté míry překvapeni. Avšak jen do jisté míry, protože jsou to zase jen "oni", tedy titíž, kteří i nadále drží opratě a řídí kroky života naší společnosti. A vzhledem k tomu, že přežili už i jiné extempore ( Topolánkův a Kalouskův prostředníček, Topolánkovy Alpy, tenisová utkání, napadení fotoreportéra, pád Topolánkovy vlády, Toskánská kauza, ale před tím ještě volba prezidenta ČR, církevní restituce, facky ve sněmovně a další a další amorality politiků a vlád), tak budu tvrdit, že bez uzardění přežijí i tyto fakta a skutečnosti! Naděje na nějaké "poučení" (neplést si s krizovým obdobím za totality), sypání si popele na hlavu či nedej bože nějaké sebemrskačství se od nich nedá ani náhodou, ale opravdu ani náhodou očekávat.

Na druhé straně tyto informace, nepochybuji, nebudou pro většinu občanů žádným překvapením, spíše očekávanou skutečností. Ono to asi ani jinak nemůže občanům vycházet, než tak, jak z informace vyplývá. Čísla a procenta jsou totiž dosti výmluvná a usvědčující a jakkoliv jde jen o vzorek 1297 respondentů, jsou přesvědčivá a věrohodná. Ta profláknutá havlovská "blbá nálada" mezi občany fakt existuje, přičemž nejde ani tak o tu náladu, jako o zcela nesporný názor, že to u nás všechno stojí za ...A není divu, politici předvedli, co pro ně znamená vládnout, co pro ně znamenají peníze (jako vždy "až" na prvním místě), koryta, postavení, konexe, lobbying, vlivné a korupční prostředí, rozhádaná a nejistá justice, oslabení pravomocí policie, finanční úniky do daňových rájů spolu spolu s majiteli kont, prázdná a zadlužená státní kasa..., zkrátka : NIC MOC. Tedy alespoň pro nás, občany. Ta čísla a procenta mnohé nejen naznačují, ale jednoznačně konstatují. A nutno poznamenat, že ačkoliv otázky byly jen čtyři, pro plné vykreslení morálního profilu, etiky, charakterů včetně odborností a výsledků práce současných politiků by bylo potřeba rozšířit škálu otázek o mnoho dalších. Nicméně i ty čtyři otázky a odpovědi na ně mluví za všechno. Přesto má tato informace jednu výraznou vadu a nedostatek: je to jenom konstatování, aniž by se dalo očekávat jakékoliv pozitivní zlepšení. Už právě proto, že máme takové politiky, jak nám je informace STEM v číslech a procentech vykázala. Jak jsem výše konstatoval: NIC MOC.. A dělat si iluze v očekávání lepších zítřků, lepších politiků a politiky samotné po jarních volbách, na to bych moc nesázel!

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 28.1. 2010