Ředitelka Domova důchodců Dobrá Voda

Skutečnosti budou prošetřeny

5. 1. 2010

Toto je stanovisko Jany Zadražilové, ředitelky Domova důchodců Dobrá Voda z jeho internetových stránek

Stanovisko k článku pana Miroslava Cyroně, zveřejněného na www.cyron.cz

Se skutečnostmi, které jsou uvedeny v článku s názvem "Domov důchodců Dobrá Voda -- smrt vysvobozuje", zásadně nesouhlasím, neboť jejich obsah je neúplný a nepravdivý.

K tomu: Slušnost společnosti se pozná podle toho, jak se chová ke svým invalidům

Nestandardní připojení soukromého počítače pana Cyroně k internetu domova zasahuje do ochrany dat počítačové sítě DD a zároveň dochází ke zpomalování softwaru. Internet je panem Cyroněm používán bezplatně a jeho připojení potrvá do závěrečného stanoviska zřizovatele.

Připojením k internetu není vybaven zatím žádný pokoj uživatelů DD Dobrá Voda, proto je zde možno bezplatně využívat "internetovou místnost" domova s bezbariérovým přístupem. V připravované studii pro rekonstrukci zařízení (začátek realizace ve 2.polovině roku 2010) je počítáno i se zavedením internetu do všech pokojů.

Ubytování, provádění hygienické péče a stravování je pro manžele Cyroňovi prováděno individuálně, dle jejich požadavků. V této souvislosti bylo již 7.12.2009 rozhodnuto od ledna 2010 posílit ošetřovatelský personál na oddělení, kde jsou manželé umístěni.

Jeden z nejzávažnějších problémů celé "kauzy" je vulgární a ponižující jednání pana Cyroně vůči ošetřovatelskému personálu . S tímto problémem se potýkalo i minulé vedení DD -- písemná napomenutí apod. Toto nepřípustné jednání se stupňuje, o čemž svědčí mně doložené záznamy.

Výše uvedené skutečnosti budou prošetřeny zástupci zřizovatele a se závěry veřejnost seznámena.

Jana Zadražilová

ředitelka

Domov důchodců Dobrá Voda

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 5.1. 2010