Styďte se!

16. 12. 2009

"Oplatečky citronové. To si panečku řekneš obyčejné oplatky, ale víš, co je v takové oplatečce vitamínů, víš jak je strašně zdravá? Ta je zdravá skoro stejně skoro jako třeba zelenina nebo ovoce."
"Vážně?"
"No určitě, určitě."

Tak takovouto přesvědčovací masáž přinesla dětem jejich oblíbená postavička František v pořadu Kouzelná školka včera odpoledne a dnes v ráno v repríze (VPS: 115121630). Chtěla bych proto touto cestou vzkázat Centru tvorby pro děti a mládež České televize a zejména pak tvůrcům Kouzelné školky - styďte se! píše Lucie Bottaro.

Poznámka ŠOK: Toto je klasický příklad skryté reklamy, kterou zákon i kodex České televize zakazuje. Jediným správným řešením je stížnost na porušení § 48 odst. 1 písm. g) a § 48 odst. 2 písm. a) a c) zákona 231/2001 Sb. o rozhlasovém a televizním vysílání, adresovaná Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (Škrétova 44/6, 120 21 Praha 2) a stížnost na porušení bodu 21.5, s přihlédnutím k ustanovení bodů 21.1, 21.2 a 21.4 Kodexu České televize a důvodného podezření na odpovědnost za zařazení skryté reklamy producentem pořadu a tím i porušení interních předpisů České televize, adresovaná Radě České televize (Kavčí hory, 140 70 Praha 4). Zásady naplňování veřejné služby v oblasti televizního vysílání se v ČT dodržují, zejména v dětských pořadech. Nevěřím, že by skrytou reklamu zaměřenou na děti zařazovala do pořadu Česká televize "oficiálně". To je hloupost. Ovšem zcela určitě existuje odpovědnost dramaturga za výsledný produkt, zařazený do vysílání. Žádná oplatka není stejně zdravá jako čerstvé ovoce a žádný tvůrce televizního pořadu není odolný proti korupci.

Kouzelná školka by měla být inspirativním pořadem pro děti předškolního věku. Důraz je zde podle tvůrců kladen na jemnost, "hladivost" a především srozumitelnost nejmenším divákům (3-6 let). Jeho posláním je děti zaujmout, navázat s nimi dialog, povídat si o světě, který vidí kolem sebe, seznamovat je se základními etickými hodnotami a přitom jim nebrat dětství...

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 16.12. 2009