Milé děti, narozené i nenarozené...

14. 12. 2009 / Ladislav Žák

Píšu vám dětem dnešním i budoucím, gramotným i negramotným, abyste věděly, jak to bylo tenkrát, když vaší předkové na sebe křičeli, že vás okrádají. Vy tomu asi nebudete rozumět, ale když dojdou poslední argumenty jen trochu zavánějící zdravým rozumem, tak se někteří z nás vrhnou do boje pod prapory budoucích generací. Paradoxní na tom je to, že si všichni ti apoštolové odpovědnosti myslí, že vy, budoucí, budete stejní jako oni a netoužíte po ničem jiném, než po uctívání moudrosti předků a samozřejmě jediným vaším programem je utrhování si skývy chleba od úst, aby na vás stejně radostně vzpomínaly vaše děti. Světlá budoucnost vás, budoucích generací, je v jejich očích budoucností bez dluhů.

Ale my jsme plýtvali a musíme se kát. Nenechali jsme umřít bez pomoci potřebným a dál jsme platili učitele a dokonce jsme dál stavěli silnice a zvláštní „plýtvalové“ dokonce chtěli zachovat důchody pro staré lidi. Nezabránilo nám v tom ani vyhrožování těch, kterým jsme zaplatili 20 biliónů dolarů z veřejných rozpočtů do soukromých kapes a jejich pohůnků. Zadlužili jsme se kvůli tomu převelice, a teď nás plísní a křičí v parlamentech a masmédiích, že nám kvůli těmto dluhům zhorší rating, abychom jim jejich vlastní dluhy, které jsme za ně uhradili, mohli splácet ještě obtížněji a nakonec byli dohnáni k porušení zásad obecné lidskosti a humanity. Dokonce na nás křičí, že tou krizí nejsou vinni oni, ale my, a to tím, že jsme jim pomáhali. Kvůli těmto biliónům dolarů nám teď chybí miliardy na pomoc rozvojovým zemím a na projekty, které by mohly způsobit, že svět nebude tak zoufale nespravedlivý a nebudou v něm umírat tisíce dětí každý den hlady. Finančníci, které jsme z vlastních peněz zachránili, a jejich ratingové agentury, nám říkají, že si to nemůžeme dovolit, protože musíme především splácet jejich pohledávky, aby nás mohli ještě lépe přivést do další krize a tam obrat už dočista do čista.

Milé děti, z dějin je známo, že už pro vás vaši předkové chystali mnohé. Věčný Řím, jedinou víru pravou, Tisíciletou říši i Sovětský svaz na věčné časy, prostě forever. Sám si pamatuji, že jsme pro vás budovali komunismus, protože, jak jsme cynicky dodávali, nic lepšího si vy parchanti nezasloužíte. Vzpomínám si na naše nářky, když jste si té světlé budoucnosti nechtěli vážit a pořád jste pokukovali za ten krásný plůtek z ostnáče. Dnes už vím, že neměl být tak průhledný, i když vy, nevděčníci, jste i zdi přeskakovali. Když se zamýšlím nad vaším obecným poměrem k budoucnostem, které pro vás budují předkové, mám jednu velkou naději. Naději, že podobně, jak jste se vykašlali na věčný Řím, jedinou víru pravou, Tisíciletou říši, Sovětský svaz, komunismus a mnohé další světlé budoucnosti, že se jednou vykašlete i naše dluhy, protože prostě řeknete, že vaši předkové byli rumoví zblblíci a nedlužili finančním trhům, ale ony dlužily a dluží mnohé jim a potažmo i vám. A ukážete nějaké gesto, třeba jako, že jsou finančníci fakt jedničky.

Takže, milé děti, na naše dluhy se klidně vykašlete - a protože dobrá rada je nad zlato, vyrážím do supermarketu. Je totiž Stříbrná neděle a mám dost...

Vytisknout

Obsah vydání | Pondělí 14.12. 2009