EU byla požádána, aby zrušila směrnici o uchovávání telekomunikačních údajů

3. 12. 2009

tisková zpráva Iuridicum Remedium

Občanská sdružení zabývající se ochranou lidských práv European Digital Rights (Edri) a německá Pracovní skupina pro Data Retention (AK Vorrat) vyzývají Evropskou komisi ke zrušení tzv. Data Retention Směrnice (2006/24/ES), na jejímž základě dochází ke shromažďování údajů o telefonních hovorech a o pohybu uživatelů na internetu. V případě, že Směrnice nebude zrušena, žádají zavedení "opt-out" principu, který umožní členským státům rozhodnout kdy a zda vůbec budou její principy uplatňovat.

V prohlášení adresovaném Komisi, které bylo včera zveřejněno, si stěžují, že Směrnice má za následek zvýšení cen za telekomunikační služby, menší konkurenci, méně svobod pro občany a stálou hrozbu, že informace o našich kontaktech, telefonních hovorech a užívání Internetu mohou být prodávány, ztraceny nebo jinak zneužity.

V podání z roku 2006 k Evropského soudnímu dvoru poukázalo Irsko na fakt , že v mnoha zemích se nevyžadovalo uchovávání těchto údajů, a že "žádný problém týkající se vnitřního trhu nemůže být důvodem pro uložení povinnosti členským státům vyžadovat po telekomunikačních operátorech, aby uchovávaly údaje [...] pokud žádné takové povinnosti dříve podle práva toho kterého státu neexistovaly".

V několika členských státech soudní dvory posuzují stížnosti občanů a telekomunikačních operátorů, poukazujících na to, že plošným shromažďováním údajů o elektronických komunikacích dochází k porušení základního práva občanů na ochranu soukromí. Ústavní soudy v! Rumunsku a Bulharsku již označily legislativu, která implementuje Směrnici za protiústavní. Německý Spolkový ústavní soud projedná stížnost podanou 34 000 občanů v průběhu prosince. Další akce probíhají např. v Irsku .

"Podání k ústavnímu soudu je připravováno také v České Republice. Naše občanské sdružení Iuridicum Remedium (IuRe), které je rovněž členem EDRI, oslovilo poslanecké kluby s žádostí, aby poslanci podpořili návrh na zrušení příslušné části zákona o elektronických komunikacích, jakož i prováděcího předpisu, kterými byla Směrnice implementována do našeho právního řádu. V současné době probíhají intenzivní jednání v této věci, jejichž výsledkem by mělo být získání minimálně 41 zákonodárců, kteří by zmíněný návrh podpořili," popisuje českou situaci Helena Svatošová z IuRe.

"V přelomové rozhodnutí, které bylo přijato v loňském roce, označil Evropský soud pro lidská práva za nelegální britské databáze DNA a otisků prstů. Uvádí, že '"plošné a nevýběrové sbírání osobních údajů [...] představuje nepřiměřený zásah do soukromí a nemůže být považováno za nezbytné v demokratické společnosti". Stejné je to s plošným a nevýběrovým shromažďováním dat o komunikaci, o pohybu mobilního telefonu a použití internetu", komentuje právní expert Patrick Breyer (AK Vorrat). "Anonymita je nezbytná pro velké množství aktivit v demokratickém státě. Podrobení všech občanů stálému sledování jejich kontaktů může narušit nebo dokonce zničit demokracii, ačkoli ji zdánlivě brání. Komise musí skoncovat s tímto předpisem z dílny Velkého bratra."

"EDRI a její členové vedou kampaň proti této směrnici po řadu let, tvrdí, že takové uchovávání údajů nezbytně hazarduje se svobodami občanů. Udaje o komunikaci přinášejí výrazně více informací, než pouze záznamy o tom, kde a kdy někdo s někým komunikoval. Tyto údaje jsou nyní využívány k mapování kontaktů jednotlivých osob, a co je důležitější, také k mapování činnosti těchto osob a jejich záměrů," připomíná Meryem Marzouki (EDRI)." S rostoucím využíváním rozsáhlých národn! ích databází a s plány na zajištění jejich interoperability na úrovni EU s volným přístupem policejních orgánů k těmto databázím, směrnice o uchovávání údajů otevírá cestu k dalšímu rozšíření účelů a k využívání takto získaných informací ke kontrole občanů a k sociálnímu řízení, když ne rovnou pro zpravodajské účely. To je nepřijatelné v demokratické společnosti a mělo by to skončit. "

European Digital Rights (Edri) je mezinárodní občanské sdružení organizací, jejichž cílem je ochrana soukromí a svobod občanů v informační společnosti.

Domovská stránka: http://www.edri.org

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (AK Vorrat) je německá organizace, která se obecně věnuje kampaním proti zvyšování kontroly občanů a konkrétně plošnému mapování komunikace a chování občanů.

Domovská stránka: http://www.vorratsdatenspeicherung.de

Iuridicum Remedium (IuRe) je nevládní nezisková organizace na ochranu lidských práv typu "watchdog". Brání pokusům o plošné omezování práv občanů legislativní cestou a řeší konkrétní případy porušov! ání lids kých práv. Posláním IuRe je aktivně přispívat spolu s dalšími organizacemi a občany k dodržování základních práv a čelit tlaku na jejich omezování pod záminkami bezpečnosti, boje s kriminalitou či ve prospěch zájmů ekonomických. Usilujeme o to, pomáhat lidem, jejichž práva jsou porušována, a mít hlas ve společenské diskusi o spravedlnosti a lidských právech.

Domovská stránka: http://www.iure.org/

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.12. 2009