POZNÁMKA NA OKRAJ:

Počet případů insolvence se ještě zvýšil, neboli O marném hledání dostatečně kvalifikovaných pracovníků

3. 12. 2009 / Uwe Ladwig

Počet insolventních firem v roce 2009 v zrostl oproti poslednímu roku o 16% na 34 000 případů -- a německé středně velké podniky přesto nemohou nalézt dostatečně kvalifikované pracovníky. O tomto zdánlivém rozporu něco v této poznámce...

Podle informací ekonomické informační kanceláře Creditreform se v roce 2009 stalo insolventními 34 300 německých firem -- a v roce 2010 to bude údajně ještě více, až 40 000. Zajímavé je, že s insolvencemi nebyla asi spojena zvýšená nabídka dobře kvalifikovaných a zkušených odborníků, protože i v tomto roce prý ve středně velkých podnicích přetrvává nedostatek vhodných pracovníků. 61% manažerů dotázaných firmou 'wbpr Public Relations und compamedia' prý poukázalo na tento zdánlivý rozpor.

Na jedné straně je současný nedostatek kvalifikovaných pracovních sil způsoben placením státní podpory ve formě tzv. Kurzarbeitergeld (náhrada platu pro částečně nebo zcela nezaměstnané), protože bez ní by bylo v roce 2009 mnohem více firem nuceno hlásit insolvenci i konkurs, nebo alespoň propustit své specialisty. Na druhé straně jde ale také o známý a dlouhodobý problém zásadního nedostatku školního, universitního a profesního vzdělání mladých lidí ve Spolkové republice. Právě to se však nedá rychle změnit a zůstane to tedy i v budoucnosti německým hospodářským problémem. Naši politikové to zatím ve své většině nepochopili, nebo alespoň v minulosti proti tomu málo udělali. A v přítomnosti to se vzděláváním těch, kdo by měli být v budoucnosti našimi odborníky, bohužel nevypadá o mnoho lépe. Jak je to u Vás v ČR nevím. Ale divil bych se, kdybyste si mysleli, že se u Vás v této souvislosti dělá dost. Nebo myslíte, že se mýlím?

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.12. 2009