Vláda konečně uznala potřebu právní úpravy použití kamer

2. 12. 2009

Nekontrolovatelné nasazování kamerových systémů má zbrzdit novela zákona o ochraně osobních údajů, která vznikne díky dlouhodobé aktivitě a tlaku odborníků a nevládní organizace Iuridium Remedium (IuRe) na omezení a regulaci používání kamerových a sledovacích systémů. Vláda tak dala přednost ochraně soukromí před preventivním šmírováním.

Vypracovat novelu zákona, která by zkrotila rozbujelé užívání kamerových a sledovacích systémů soukromníky i státem, dostal za úkol ministr pro lidská práva spolu s ministrem vnitra. Vláda jim stanovila lhůtu do 30. června 2010. Novelizace by se přitom podle IuRe měla týkat také zákona o policii, jehož změnu se IuRe snaží dlouhodobě prosadit. Kampani se věnuje od roku 2005. V roce 2008, kdy zákon projednával parlament a později také senát, prosazovalo věcné připomínky. "Kritizovali jsme použití policejních kamerových systémů na veřejných místech, resp. fakt, že není jasné jak dlouho může policie pořízené záznamy osob uchovávat, jak bude dotčená osoba realizovat své právo na přístup k údajům anebo jak bude možné záběry využít," říká Filip Pospíšil z IuRe. A ministerstvo tehdy ustanovilo pracovní skupinu pro úpravu kamerových systémů, jejíž jednání provázela řada obstrukcí. I přes původní sliby tehdejšího ministra vnitra Ivana Langera ustanovení nakonec v zákoně zůstalo. "Dou! fáme, že ministerstvo nyní změní svůj postoj, když mu vláda uložila podílet se na přípravě nové legislativní úpravy. Usnesení vlády považujeme za velký úspěch," doplňuje Filip Pospíšil.

Vláda tvůrcům ukládá do novely zapracovat několik zásad. Je to hlavně oprávnění používat kamerové a další sledovací systémy výhradně buď k ochraně majetku a osob anebo na základě zvláštního zákona k definovaným účelům ve veřejném zájmu. Dále povinnost provozovatelů systémů zpracovávajících osobní údaje zajistit, aby se co nejméně zpracovávaly osobní údaje bez konkrétního vymezení subjektů údajů a rovněž omezit jakékoliv další zásahy do soukromí jiných osob. Na místě sledování pak bude muset být jasné upozornění a doba uchovávání záznamu se bude omezena na nezbytně nutný čas.

Novela má ošetřit také používání sledovacích systémů, kam můžeme zařadit např. el. viněty, které budou od 1. ledna 2011 vozit řidiči v autě místo klasické dálniční známky. Viněty jsou kontrolovatelné pomocí čtečk! y, ta umí na dálku přečíst z RFID čipu kuponu údaje na něm umístěné. K vůli možnosti sledování pohybu konkrétních vozidel přes propojení s databázemi vozidel, vlastníků a provozovatelů vozidel si el. viněty dokonce vysloužily anticenu Big Brother Awards 2009 v kategorii Právní norma Velkého bratra.

Vytisknout

Obsah vydání | Středa 2.12. 2009