SWIFT a boj proti "terorismu"

Evropské vlády pustily na poslední chvíli Američany znovu k vašim bankovním kontům

1. 12. 2009 / Uwe Ladwig

Evropské vlády souhlasily s tím, že Američané budou dál moci od 1. ledna 2010 oficiálně z důvodů "boje proti terorismu" kontrolovat celosvětově všechny mezinárodní finanční transakce nejen bank, ale i soukromých osob. Že to schválily den před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost, to navozuje zajímavou otázku...

SWIFT je zkratka pro Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication - Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci SWIFT umožňuje svým počítačovým systémem jednoduché provádění mezinárodních platebních transakcí bank i soukromníků prostřednictvím používání identifikačního kódu BIC. Dosud se dálkový přenost dat mezi bankami a dalšími finančními institucemi kontroloval pro neporušenost dat v nizozemském Leidenu a v americkém New Yorku.

Už od roku 2002 kontrolují americké úřady prostřednictvím společnosti SWIFT mezinárodních finanční transakce evropských soukromníků, a to například i tehdy, když pošlete nějaké peníze své tetě ve Švýcarsku, anebo když ona pošle něco vám. Zatím se to dělo bez souhlasu evropských ústředních bank i evropských vlád. Problémem pro Velkého bratra však je, že počítač v New Yorku bude začátkem příštího roku vypnut, protože belgická organizace SWIFT nemá od 1. ledna 2010 na poskytování dalších informací právní zázemí. Proto se evropské vlády dohodly, že poskytování těchto informací schválí ještě před koncem letošního roku.

A to se také stalo, a to dokonce den před vstoupení Lisabonské smlouvy v platnost. Navzdory pochybnostem oficiálních ochránců dat ohledně oprávněnosti této kontroly osobních dat evropských občanů od přece cizích vládních služeb! Celé je to zdůvodňováno údajným "bojem proti terorismu", ale zajímavé je také to, že od 1. prosince 2009 už evropské vlády nemají pravomoc takovéto opatření schválit. Proto to musely rychle udělat ještě v listopadu. Na to, že toto svolení poskytuje Američanům zajímavé příležitosti pro špehování soukromých firemních ekonomických dat, která jsou velmi užitečná pro konkurenční americké podniky, na to chci poukázat jen stručně...

Napadlo mě ale při tom ještě něco jiného. Je třeba docela dost dobře možné, že Václav Klaus bojoval proti Lisabonské smlouvě nejen proto, aby zabránil uplatňování právně neprosaditelných požadavků německých Sudeťáků, či proto, aby se zabránilo právně prosaditelnému potrestání poválečných českých vrahů, ale třeba i proto, aby umožnil Američanům kontrolovat evropský bankovní provoz. No, já to opravdu nevím, ale co Vy na to?

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 1.12. 2009