Demokracie nebo demokratura?

1. 12. 2009 / Miloslav Štěrba

V čl. 6., hlavy první, základních ustanovení České ústavy se praví: Politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny vyjádřené svobodným hlasováním. Rozhodování většiny dbá ochrany menšin.

Co je míněno onou "ochranou menšin"? Že vás nezavřou do kriminálu kvůli politickému názoru? Že si na vás vzpomenou v době vánoční a nabídnou vám horkou polévku na náměstí za asistence televizních kamer? Ale, domnívám se, čl. 6 se týká i základního občanského práva: moci se podílet na politických rozhodnutích, např. zapojením se do činnosti politické strany nebo působením v občanských aktivitách.

Dalším krokem k plnění ústavních svobod je samotné fungování politické strany. Na její palubě zaplněné (či poloprázdné) výletníky na báječné laguny svobodného řízení věcí veřejných však vládnou poměry dané historickými podmínkami vývoje společnosti, tradicí, ale zejména interními předpisy -- stanovami.

Stanovy politických stran schvaluje ministerstvo vnitra. Mělo by být "hlídacím psem" demokracie. Který pohlídá plnění ústavních práv a svobod občanů. Politici to vědí a ve stanovách stran nacházíme slova o "uplatnění principu svobody, demokracie, sociální spravedlnosti, rovných příležitostí..."atd. (Stanovy ČSSD, str. 2)

Žijeme v této zemičce, známe svoje pappenheimské. Správně tušíte, že krásná slova je třeba nahradit praktickou náplní pro zdejší loupežníky, kteří byli odchovaní totalitními ideologiemi, kdy při slově demokracie se v kapse otevírá křivák (jak u nás na Moravě říkáme kapesnímu noži).

Abych však byl spravedlivý. Je cosi shnilého i samotném státě českém, jestliže poslanec zvolený za politický program může po překročení prahu zákonodárně se tvářící budovy změnit barvu kůže, ačkoli jeho svobodami "obdaření" voliči tímto krokem dostanou na prdel.

Naši politici dokáží číst, co se jim hodí. V našem případě si přečetli první část citovaného čl. 6 naší ústavy a podle toho se zařídili. "Vůle většiny" se stala zaklínadlem, propustkou na nejvyšší palubu stále ještě výletní lodi (známe jejich napojení na penězovody). Ostatně, bolševismus odkazuje rovněž k "vůli většiny". Proto v ODS řádí virus zvaný "černé duše". Viděli jsme to na jejich posledním kongresu. Nikoli mloci, ale velrybáři táhnou podél Labe na Prahu. Jiný kraj, jiný mrav.

Budu konkrétní a zavedu vás na poslední krajskou konferenci ČSSD Zlínského kraje, do Otrokovic. Její delegáti byli zvoleni na okresních konferencích většinovým způsobem. V okrese Zlín stačilo dvěma místním organizacím ( MO Zlín + 1), aby daly dohromady 51 % hlasů a poté delegovaly na krajskou konferenci 18 z 22 delegátů. Na všechny ostatní místní organizace zůstala 4 místa. Městečko Slavičín tak mělo na konferenci 8 delegátů, třikrát větší Otrokovice jen jednoho. A tak za účasti spokojeného předsedy Jiřího Paroubka se stal předsedou krajské organizace zástupce Slavičína, ostatně, další člen tamní místní organizace už zastává funkci předsedy okresní organizace.

Možná si položíte otázku: Není cosi divného na té naší demokracii, jestliže dokáže udělat menšinu ze 49 % účastníků a pak je většinově vyřadí z účasti na rozhodování? Jak většina "dbá ochrany menšin"? Strany už chystají úpravy stanov, aby zabránily účasti na volební mašinerii nově přijatým členům např. zavedením zkušební doby pro vznik členství. Mimo politickou scénu se lidé chovají k menšinám více či méně s respektem hodným naší Ústavy. Jenom v politických stranách, demokratických, demokrati zatím scházejí.

Vytisknout

Obsah vydání | Úterý 1.12. 2009