Rašeliniště také (ne)zvyšují oteplování Země?

3. 12. 2009 / Miloš Dokulil

Už bylo vypočítáno, že rašeliništní mokřady ročně vydávají 1,3 miliard tun CO2. Tím, že dochází k jejich vysoušení a oxidaci. Tak to alespoň vypadá podle Wetlands International, která působí při OSN. Kdyby ta vyschlá rašelina začala hořet, mohly by být následky možná i dvojnásobné vůči zatím vypočítaným. Přitom té nově vyschlé rašelinové půdy jsou jen 0,3 %, ale emisní podíl vykazují 20 x vyšší; celých 6 % z emisí způsobených člověkem. Na prvním místě na světě se ocitla v této tabulce Indonésie, s celými 500 miliony tun potenciálně rizikového plynu (za rok 2008). Na druhém místě je Rusko se 161 miliony tun, na třetím pak Čína s necelými 80 miliony tun.

Do této výchozí úvahy teď nezapočítáváme rozmanité kontaminující zdroje metanu emitovaného také v nemalém množství do ovzduší. V tomto ohledu bychom si zřejmě měli rozmyslet třeba jen to, zda pojídat a v jakém množství maso, když jeho "výroba" je spojena s metanem i oxidem uhlíku. Před dvěma lety se objevila zajímavá čísla pro USA: kdo tam jedl maso, tak na rozdíl od vegetariánů byl prý 1½ x větším znečišťovatelem ovzduší! Podle FAO, pokud převedeme rozmanité škodlivé plyny na ekvivalentní vůči CO2, pak chovem dobytka je pokryto 18 % skleníkových plynů. Zahrnuje to 9 % veškerých emisí CO2, 37 % metanu a 65 % oxidu dusíku. Dohromady to představuje větší znečištění, než jaké působí doprava.

Samozřejmě že zde úvodem nebyly rovněž započítány další zdroje znečištění ovzduší (a dalšího možného oteplování), jakými je odlesnění, také s doprovodným pálením dřeva, které zůstalo na místě jako odpad. Anebo havárie spojené s ohněm a pálením někdy dokonce životu ne-bezpečných látek. (O "nutnosti" získávat elektrickou energii pálením uhlí nemluvě.) Kapka ke kapce... Jako kdyby už tak těch rizik nebylo dost. Pokud nemáme spolehlivou jistotu, že poplach je planý, není dost racionálním přístupem znaky viditelného klimatického oteplení jen odmítat nějakým grafem s problematickou vypovídací hodnotou, nebo odkazovat na "přírodu", že si zatím se vším dokázala poradit sama.

Pochopitelně možná máme v rezervě možnou brzdu v oteplování přinejmenším Evropy: Golfský proud (jak víme nejméně půl století) je stále méně intenzivní. Velké masy sladké vody z tajících ledovců Grónska, z ledu Severního moře a ze sibiřských řek mohou přece dále brzdit přirozené proudění Golfského proudu a způsobit nečekané -- že by kýžené? -- ochlazení. Poslední takové velké přerušení účinnosti Golfského proudu nastalo před 12.800 lety. Podle mínění vědců změna teplot tehdy nastala nečekaně rychle, jen v průběhu několika měsíců. --- (Nevím, zda se místo toho někomu třeba nelíbí víc, že by bylo možno pumpovat do atmosféry síru, aby se takto rozptýlilo sluneční světlo, anebo sprayovat oblohu mořskou vodou, případně instalovat v té atmosféře obří stínící slunečníky. Neví se totiž předem, co a jak by v praxi účinně působilo, pokud zatím fenomény klimatického oteplování trvají. S tím Golfským proudem je to přitom historicky "vyzkoušené"!)

Takže si můžeme zazpívat, jako je to v té lidové písni, "Nestarej se, ženo má, ...zabijeme komára, maso naděláme"? --- Když ono je těch vzájemně protikladných možných vlivů "ve hře" víc, a předem lze stěží suverénně vsadit na to, které vlivy se propojí k jakým potenciálně nezvratným efektům . Babo, raď? Určitě není rozumné spoléhat jen na "neviditelnou ruku trhu" nebo že se všechny problémy s klimatem spojené vyřeší jaksi samy, nějakým samospádem. Je ovšem nemalý problém spolehnout se jen na politiky, že jsou vidoucí a vědoucí... (Nadto: copak můžeme stavět na výmluvnosti často jen jediného grafu? Jako kdyby bylo možné takto automaticky odklidit účinnost celé řady procesů, které zrovna daným obecným ukazatelem zohledněny nejsou . Jedno průměrné číslo relativizuje všechny zjištěné protikladné výkyvy; takže třeba "průměrných" +10°C dostanu -- pro jednoduchost jen ze dvou údajů -- jak součtem +20°C a +0°C, tak z mnohem varovnějších +30 a --10°C, protože registrujících o 50 % větší výkyv! Dokonce např. autor blogu v iHNed.cz si kupodivu ani věcně neanalyzoval, jaké údaje jeho křivky obsahují! Nemá ani správný překlad jednotky "ppm"; aniž toho autora zneklidňuje vypovídací hodnota těch dvou rozdílných řad čísel.

Petr Mach: Globální oteplování neexistuje - blog iHNed.cz ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.12. 2009