James Hansen: Kodaňský klimatologický summit by měl selhat

3. 12. 2009

James Hansen, snad nejvýznamnější světový klimatolog, který přesvědčil svět, aby bral nebezpečí globálního oteplování vážně, varoval, že jakákoliv dohoda, která by mohla vzniknout na klimatologickém summitu příští týden v Kodani, by byla tak nekvalitní, že by bylo daleko lepší začít znovu úplně od začátku.

"Jestliže vznikne zase dohoda jako z Kjóta, lidi budou pak dlouhé roky debatovat o tom, co to vlastně znamená," varoval. Mezitím Indie oznámila, že dodrží omezení emisí uhlíku. Čtyři velcí znečišťovatelé obzduší - USA, Čína, EU a Indie, nyní veřejně přislíbili, že omezí své emise uhlíku, avšak otázka jak financovat snížení emisí uhlíku pro rozvojové země zůstává neřešena.

Hansen se vehementně staví proti obchodování s kvótami emisí uhlíku, které EU i další vlády považují za efektivní způsob omezování vypouštění uhlíku do ovzduší.

Podle Hansena není možné dělat v otázce globálního oteplování kompromisy. "Je to analogické problému otroctví, jemuž čelil Abraham Lincoln, či problému nacismu, jemuž čelil Winston Churchill," zdůrazňuje. V takovýchto otázkách nelze přijímat kompromis. Nedá se říct: Omezme otroctví, omezme ho o čtyřicet nebo o padesát procent.

Dodal: "Nemáme žádného čelného politického představitele, který by byl schopen celou věc pochopit a říci, čeho je opravdu zapotřebí. Namísto toho se snažíme chovat, jako by se nic nedělo.

Podrobnosti v angličtině ZDE

Vytisknout

Obsah vydání | Čtvrtek 3.12. 2009