16. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2009

Deregulace politiky jako její cicciolinizace?

Sociální liberál Andrew Shonfield byl patrně mezi prvními z těch, kdo si všimli, že poválečné rozšiřování státních pravomocí způsobilo krizi klasické liberální politiky. S rostoucím podílem agendy vyžadující specializovanou expertízu bylo už v 60. letech stále těžší prezentovat politiku v přehledných, emocionálně uchopitelných kategoriích. Různé komise, odborné sekce a vůbec aparáty postupně nad politiky získávaly stále větší moc, neboť bez jejich spolupráce se už dotyčný "zástupce lidu" v agendě prakticky nebyl s to zorientovat. To vedlo ke vzájemnému oddělení: kvalifikovanost se stala špatně srozumitelnou, kdežto přehlednost a srozumitelnost naopak nevěcnou.

Vše uvedené až do dnešního dne neprošlo žádnou zásadní změnou. Máme dokonce za sebou i pokusy německých Zelených s rotací kádrů v důležitých funkcích, která vedla především ke zmnohonásobení přechodového období, v němž se osoba zastávající určitý post teprve seznamuje se svou prací a není proto schopna ji plnohodnotně vykonávat.

Když se nyní objevilo tvrzení, že by se parlamentní politika mohla zásadně revitalizovat s pomocí komunikačních technologií, neměli bychom samým nadšením zapomínat na to, co už víme. Tedy především: Jaké kvality člověka dokážeme zjistit z jeho Facebooku? Zjistíme méně, nebo více než z bilboardu? Méně, nebo více než z osobní účasti na veřejném předvolebním shromáždění? Jestliže existují vědecké studie dokládající, že vynálezy jako Facebook infantilizují lidskou mysl, patrně jen nekonečný optimista se může domnívat, že vyhlídka na jejich politické využití slibuje něco dobrého. Trend ke zpovrchnění politické komunikace nastolený dnešními PR specialisty by totiž mohl být ve srovnání s případnou facebookovou politikou extrémně intelektuálně náročnou záležitostí - a po elektronické revoluci bychom docela dobře mohli zjistit, že máme parlament plný Cicciolin zvolených v prvé řadě kvůli vyvinutým plicím. Nic proti, nepochybně by to mohlo politiku dosud nevídaným způsobem zatraktivnit; jenže obávám se, že by to automaticky neznamenalo zlepšení správy věcí veřejných, ba dokonce spíše naopak.

Krom toho tu je ještě stále Shonfieldův argument. Podíváme-li se například na výsledky práce nezávislých senátorů Mejstříka a Štětiny, musíme konstatovat, že nahrazovat nedostatek odbornosti emocionalitou (v uvedených případech antikomunistickou rétorikou) může být sice dočasně efektní, ale naprosto nic to neřeší. Společnost, jíž současná celostátní politika slouží, je prostě příliš komplexní, než aby mohla dlouhodobě snášet podobné diletantismy. Dokonce i když přijmeme pro mnohé nesamozřejmou perspektivu, ve které úroveň komplexnosti bude s deindustrializací postupně klesat, na věci to nic zásadního nemění. Diskutujeme přece o společnosti tady a teď, nikoliv za dvě stě let. Kupříkladu v dnešní Británii je elektronická revoluce patrně receptem na ovládnutí veřejného diskursu lacinými tématy daňových škrtů, policejní represe a opatření proti přistěhovalcům -- poněvadž právě to jsou ona "lidová" témata nejlépe přeložitelná do povrchní komunikace skrze Facebooky.

Nesdílím v nejmenším ani nadšení nad perspektivami nestranickosti. Normálně má být přece stranická příslušnost kandidáta/tky jednou ze záruk toho, že se osoba zvolená do nějaké funkce úplně nezpronevěří volebnímu programu. Pokud bychom ale elektronickou revolucí v politice stranickou příslušnost zcela odbourali, takto deregulovaná/ný kandidát/ka může vyhrát volby s programem, který už týden po usednutí do parlamentní lavice jednoduše vyhodí do popelnice a čtyři roky bude dělat něco zcela jiného. Kdo tomu zabrání, pokud nezavedeme alespoň odvolatelnost zvolených zástupců kdykoliv?

Zkoumáme-li důkladněji zastaralé ideologie pravice i levice, spíše dřive než později narazíme na fakt, že zkušenostní bázi, v níž tyto duchovní produkty koření, představuje život industriálních společností 19. století. To vcelku pochopitelně neskýtá nejlepší předpoklad pro řešení dnešních problémů. Na druhé straně by to ale myslím nemělo znamenat ani to, že organizační formy moderny prostě zahodíme a vrhneme se s jásotem do náruče společnosti sítí, v níž industrializaci nakonec nahradí cicciolinizace. Pokus podřídit komplexní politickou problematiku rutině komunikačních geeků, která jí v principu nemůže být práva, je prostě jen další moderní snahou ulehčit si život příklonem k dobře zavedeným technickým řešením -- a to jednoduše nikdy nefunguje.

                 
Obsah vydání       16. 3. 2009
14. 3. 2009 Revoluce začíná - a je uskutečnitelná prostřednictvím technologie
16. 3. 2009 Může virtualita ovládnout reálný život?
16. 3. 2009 Historický fatalismus, aneb Češi vám vždycky vysvětlí, že nic nejde a o nic nemá cenu se snažit Jan  Čulík
16. 3. 2009 Nedůvěra k voličům? Karel  Dolejší
15. 3. 2009 Proč kapři vyloučili štiky z českého parlamentu Milan  Daniel
16. 3. 2009 Příležitost pro mnoho velmi sympatických, velmi inteligentních a aktivních "agentů" kohosi Václav  Drbohlav
16. 3. 2009 Deregulace politiky jako její cicciolinizace? Karel  Dolejší
16. 3. 2009 Strana nezávislých naivků jako politický ideál? Štěpán  Kotrba
16. 3. 2009 Radarové smlouvy v úterý do sněmovny Karel  Dolejší
16. 3. 2009 Pojďte se s námi zviditelnit! Jan  Neoral
16. 3. 2009 Když to dobře dopadne ... Michal  Vimmer
16. 3. 2009 Web druhé generace jako výzva i hrozba Štěpán  Kotrba
16. 3. 2009 Bude mít Obama "brazilský přístup" ke Kubě a Venezuele?
17. 3. 2009 Morales rozdal půdu chudým
15. 3. 2009 Na ostrově Martiniku skončila generální stávka
15. 3. 2009 Francie trvá na odporu k nezávislosti Tibetu
16. 3. 2009 Polívkův Český lev 2008 versus glamour César 2009, znovu Jiří David a Nikdo se nebude smát Josef  Brož
16. 3. 2009 Chtěl Topolánek hned po Dělnické straně nechat zakázat komunisty? Štěpán  Kotrba
15. 3. 2009 15. březen 1939: Vznikem Protektorátu bylo zahájeno pronásledování Židů Richard  Seemann
14. 3. 2009 Rozchod, nebo spolupráce nezávislých subjektů? Ivan Odilo Štampach
16. 3. 2009 Katolická církev by měla odškodnit všechny včetně ateistů Ivan  Sommer
15. 3. 2009 Neprivilegovanost církví a kouzlo nechtěného Štěpán  Kotrba
16. 3. 2009 O "křesťanské dogmatičnosti" Tomáš  Koloc
16. 3. 2009 Církev nemůže uznat občanský rozvod ani potraty
16. 3. 2009 Že jsme málo bilingvní ? Miloš  Dokulil
16. 3. 2009 Pár nedávných citátů pro osvěžení paměti (2) Miloš  Dokulil
16. 3. 2009 Tfuj - stromy! Beno  Trávníček
16. 3. 2009 Nesmyslné utrpení? Petr  Schnur
14. 3. 2009 Michael  Marčák
15. 3. 2009 MMF: Výměnou za půjčku je Ukrajina povinna zvýšit věk odchodu do důchodu
15. 3. 2009 Gruzínská opozice chce dosáhnout odstoupení Saakašviliho
16. 3. 2009 Immanuel Wallerstein: Občanská válka ve Spojených státech? Immanuel  Wallerstein
16. 3. 2009 Immanuel Wallerstein: Guadeloupe: obskurní klíč ke světové krizi Immanuel  Wallerstein
17. 3. 2009 Recept na krízu - chovajte sa ako francúzska polícia
16. 3. 2009 Musí studená válka pokračovat i dnes?
16. 3. 2009 Písně, které nesmíme slyšet Miloslav  Štěrba
16. 3. 2009 Od "Malé" dohody k "velkému" bombardování Bělehradu Vladislav  Černík
16. 3. 2009 Venezuelská armáda přebírá kontrolu nad letišti a přístavy
16. 3. 2009 Profesionalita dne (včerejšího)
14. 3. 2009 Čína znepokojena osudem svých peněz v USA
14. 3. 2009 Antikomunismus v českých médiích systematicky zkresluje skutečnost
14. 3. 2009 Japonsko možná sestřelí severokorejský satelit
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009

Budoucnost médií RSS 2.0      Historie >
16. 3. 2009 Deregulace politiky jako její cicciolinizace? Karel  Dolejší
16. 3. 2009 Nedůvěra k voličům? Karel  Dolejší
16. 3. 2009 Může virtualita ovládnout reálný život?   
27. 11. 2008 Rada Českého rozhlasu hájí komerční zpravodajské stanice a portály Štěpán  Kotrba
9. 9. 2008 Anonymní avataři v digitální éře a Kroupova žurnalistická etika Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Výhledy a rizika e-governmentu a t-governmentu v ČR Štěpán  Kotrba
30. 1. 2008 Ocenění pro ředitele Českého rozhlasu Leonardo   
11. 7. 2005 Sedmimegapixelový fotomobil s vodotryskem Štěpán  Kotrba
10. 2. 2004 Vytiskněte si plastický obraz Štěpán  Kotrba
10. 2. 2004 Telefon s fotoaparátem velký jako kreditka   
10. 2. 2004 Špičkové grafické karty pro mobily? Realita.   
9. 2. 2004 Televize, která vás pozná Štěpán  Kotrba
9. 2. 2004 Reality TV: Nejjasnější obraz, nejčistší zvuk - ale kudy k vám? Štěpán  Kotrba
9. 2. 2004 Kancelářský dozorce nejlepšího výkonu Štěpán  Kotrba
9. 2. 2004 Dívka jménem Hertz