16. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2009

Od "Malé" dohody k "velkému" bombardování Bělehradu

Dvě kulatá výročí, jmenovitě 12. 3. 1999 vstup do NATO a 15. 3. 1939 německá okupace zbytku Československa proběhla v kalendáři těsně za sebou. Výročí, která následují těsně za sebou, by měla logicky svádět k hledání souvislostí. Česká media se však vydala opačnou cestou. A pozvaní historici, nosnou zásadu své vědy, hledání souvislostí, zapomněli někde v mediální šatně. A že by se k moderátorům diskuzí ještě heuristika coby metoda nedostala? I letmý pohled na obě výročí na souvislosti ukazuje, zvlášť jedná-li se navíc o prostor zaujímaný poměrně malým středoevropským státem.

Tak prošlo médii 10. výročí vstupu ČR do NATO, 12 3. 1999.

Připomenula se soc.-dem. vláda v čele s M. Zemanem. Nepřipomenulo se, proč nebylo tehdy o vstupu referendum a proč i tehdy se o něm náhle přestalo mluvit.

Krátce po vstupu, došlo k vojenské akci NATO, tedy podle slangu (ex)prezidenta Havla k tzv. humanitárnímu bombardování. Nyní dotazovaný V. Havel se sice vytáčel, že to byl špatný překlad a vytržení z kontextu, ale moderátorova otázka: "Při současných znalostech o reprezentantech tzv. kosovského státu hodnotíte tehdejší akci jako chybu?" nepřišla. Nebyl pozván např. J. Foldyna, aby nastínil onu Ariadninu niť vedoucí od tehdejšího bombardování Bělehradu k nedávnému vystoupení gen. Clarka, nikoliv před haagským tribunálem, ale na pražském (před)sjezdu ČSSD.

Tak prošlo medii 70. výročí nacistické okupace zbytku předválečného Československa, 15 3. 1999.

Hovořilo se o Mnichovské dohodě, o politice appeasementu a jejích tragických následcích pro Evropu. Hovořilo se i o paktu Molotov-Ribentrop ze srpna 1939. Avšak nebyl pozván zástupce ruského velvyslanectví, aby objasnil dnešní pohledy ruské vlády na tuto historickou reálii či upozornil na nově zpřístupněná fakta z ruských archivů. Nehovořilo se rovněž o tom, jak 12. 9. 1938 spisovatel K. Čapek napsal dopis, Výzvu obce československých spisovatelů spisovatelským a kulturním organizacím celého světa, na kterou někdejšímu kandidátovi na Nobelovu cenu prakticky nikdo z významných západních literátů neodpověděl. Nehovořilo se o tom, že Srbové jak v r. 1939, tak v r. 1968 s okupací ČSR, event. ČSSR vyjadřovali nesouhlas. Nesouhlas s bombardováním Bělehradu v r. 1999 vyjádřili veřejně i Češi, byť v počtu menším než malém.

Na souvislosti vedoucí od někdejší Malé dohody (ČSR, Rumunsko, Jugoslávie) k "dnešnímu" velkému bombardování Bělehradu prostě nikdo neukázal.

Totiž nepřipomněl, že Československo, Rumunsko i Jugoslávie byly po 2. světové válce obnoveny a byly i mezi nimi navázány přátelské vztahy. A tím pádem i nenavázal, že pád Varšavské smlouvy byl následován i rozpadem ČSR a Jugoslávie. A zásah NATO v Bělehradu pak vedl k rozpadu i onoho zbytku Jugoslávie.

Že by se o souvislostech a poučeních z obou výročí chtěl zmínit někdejší ministr zahraničí Zemanovy vlády a posléze 57. zasedání Valného shromáždění OSN v r. 2002 Jan Kavan na XXXV. sjezdu ČSSD? Po vystoupení gen. Clarka, který velel zásahu v Bělehradu v roce 1999, by to bylo víc než příhodné.

                 
Obsah vydání       16. 3. 2009
14. 3. 2009 Revoluce začíná - a je uskutečnitelná prostřednictvím technologie
16. 3. 2009 Může virtualita ovládnout reálný život?
16. 3. 2009 Historický fatalismus, aneb Češi vám vždycky vysvětlí, že nic nejde a o nic nemá cenu se snažit Jan  Čulík
16. 3. 2009 Nedůvěra k voličům? Karel  Dolejší
15. 3. 2009 Proč kapři vyloučili štiky z českého parlamentu Milan  Daniel
16. 3. 2009 Příležitost pro mnoho velmi sympatických, velmi inteligentních a aktivních "agentů" kohosi Václav  Drbohlav
16. 3. 2009 Deregulace politiky jako její cicciolinizace? Karel  Dolejší
16. 3. 2009 Strana nezávislých naivků jako politický ideál? Štěpán  Kotrba
16. 3. 2009 Radarové smlouvy v úterý do sněmovny Karel  Dolejší
16. 3. 2009 Pojďte se s námi zviditelnit! Jan  Neoral
16. 3. 2009 Když to dobře dopadne ... Michal  Vimmer
16. 3. 2009 Web druhé generace jako výzva i hrozba Štěpán  Kotrba
16. 3. 2009 Bude mít Obama "brazilský přístup" ke Kubě a Venezuele?
17. 3. 2009 Morales rozdal půdu chudým
15. 3. 2009 Na ostrově Martiniku skončila generální stávka
15. 3. 2009 Francie trvá na odporu k nezávislosti Tibetu
16. 3. 2009 Polívkův Český lev 2008 versus glamour César 2009, znovu Jiří David a Nikdo se nebude smát Josef  Brož
16. 3. 2009 Chtěl Topolánek hned po Dělnické straně nechat zakázat komunisty? Štěpán  Kotrba
15. 3. 2009 15. březen 1939: Vznikem Protektorátu bylo zahájeno pronásledování Židů Richard  Seemann
14. 3. 2009 Rozchod, nebo spolupráce nezávislých subjektů? Ivan Odilo Štampach
16. 3. 2009 Katolická církev by měla odškodnit všechny včetně ateistů Ivan  Sommer
15. 3. 2009 Neprivilegovanost církví a kouzlo nechtěného Štěpán  Kotrba
16. 3. 2009 O "křesťanské dogmatičnosti" Tomáš  Koloc
16. 3. 2009 Církev nemůže uznat občanský rozvod ani potraty
16. 3. 2009 Že jsme málo bilingvní ? Miloš  Dokulil
16. 3. 2009 Pár nedávných citátů pro osvěžení paměti (2) Miloš  Dokulil
16. 3. 2009 Tfuj - stromy! Beno  Trávníček
16. 3. 2009 Nesmyslné utrpení? Petr  Schnur
14. 3. 2009 Michael  Marčák
15. 3. 2009 MMF: Výměnou za půjčku je Ukrajina povinna zvýšit věk odchodu do důchodu
15. 3. 2009 Gruzínská opozice chce dosáhnout odstoupení Saakašviliho
16. 3. 2009 Immanuel Wallerstein: Občanská válka ve Spojených státech? Immanuel  Wallerstein
16. 3. 2009 Immanuel Wallerstein: Guadeloupe: obskurní klíč ke světové krizi Immanuel  Wallerstein
17. 3. 2009 Recept na krízu - chovajte sa ako francúzska polícia
16. 3. 2009 Musí studená válka pokračovat i dnes?
16. 3. 2009 Písně, které nesmíme slyšet Miloslav  Štěrba
16. 3. 2009 Od "Malé" dohody k "velkému" bombardování Bělehradu Vladislav  Černík
16. 3. 2009 Venezuelská armáda přebírá kontrolu nad letišti a přístavy
16. 3. 2009 Profesionalita dne (včerejšího)
14. 3. 2009 Čína znepokojena osudem svých peněz v USA
14. 3. 2009 Antikomunismus v českých médiích systematicky zkresluje skutečnost
14. 3. 2009 Japonsko možná sestřelí severokorejský satelit
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009