16. 3. 2009
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
16. 3. 2009

OBAMA JAKO NADĚJE

Musí studená válka pokračovat i dnes?

U příležitosti českého předsednictví Rady Evropské unie byl na nejvyšší státní představitele ČR, jmenovitě prezidentovi ČR Václavu Klausovi, předsedovi vlády ČR Mirku Topolánkovi, místopředsedovi vlády ČR pro evropské záležitosti Alexandru Vondrovi a ministru zahraničních věcí ČR Karlu Schwarzenbergovi zaslán dopis s přiloženou výzvou podpořit žádost vlády Kubánské republiky vůči Spojeným státům severoamerickým o přerušení blokády v souvislosti se strašnými následky hurikánů Gustav, Ike a Paloma, které Kubu zpustošily jako jaderná bomba, píše čtenář Josef Štofan.

Pozastavení americké blokády alespoň na dobu šesti měsíců umožní kubánské vládě nakoupit na soukromé úvěry od amerických firem pro miliony svých občanů léky a lékařské vybavení, potraviny a předměty denní potřeby i nezbytný materiál na opravy obytných domů a obnovu elektrické sítě.

První stanovisko zaslal ředitel Kabinetu místopředsedy vlády pro evropské záležitosti pan Antonín Berdych, který ve své odpovědi ze dne 22. ledna 2009 uvádí, „že zahraniční politika České republiky se dlouhodobě řídí zásadou obhajoby a prosazování základních lidských práv a svobod, které jsou současným kubánským režimem hrubě porušovány. Právě proto ČR spojuje podporu jejich uvolnění se zásadní liberalizací politických poměrů v této zemi, k čemuž doposud nedošlo“.

Ředitelka Odboru amerických států Ministerstva zahraničních věcí České republiky paní Kateřina Fialková ve své odpovědi ze dne 27. ledna 2009 uvádí, „že Česká republika již od roku 1996 hlasuje v OSN v souladu s jednotnou pozicí členských států Evropské unie pro přijetí rezoluce vyzývající k ukončení amerického obchodního embarga vůči Kubě“. Dopis končí následujícím příslibem. “Chci Vás ujistit, že Česká republika bude i nadále během jednání ohledně Kuby se všemi partnery včetně Spojených států amerických vyjadřovat svůj neměnný postoj k americkému obchodnímu embargu vůči Kubě“.

Ředitel Zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky pan Ladislav Mravec ve své odpovědi ze dne 16. února 2009 uvádí. „Hospodářské embargo Spojených států vůči Kubě trvá od roku 1962 a od roku 2000 neplatí na potraviny a léky. Jeho další osud je předmětem mezinárodního jednání a v OSN každoročně probíhá hlasování o rezoluci odsuzující embargo“. Dopis končí následujícím stanoviskem. “Česká republika hlasovala v OSN od roku 1996 spolu s více než 180 zeměmi světa vždy proti embargu a svůj přístup v uvedené záležitosti nehodlá česká vláda měnit ani v budoucnu. Tento náš postoj byl a bude tlumočen všem našim partnerům včetně USA“.

Úřad vlády ČR do dnešního dne, tj. 14. března 2009 stanovisko předsedy vlády ČR Ing. Mirka Topolánka nesdělil. K výše uvedenému lze sdělit následující.

Prodej potravin existuje od roku 2001 a tyto produkty lze koupit výhradně za přísných kontrolních opatření a po složitém byrokratickém řízení s mnoha vládními institucemi USA k udělení licencí pro každý jednotlivý případ zvlášť. Kuba musí navíc platit v hotovosti a předem. Realita je taková, že vláda Spojených států klade stále více překážek.

Příkladem lze uvést cestu karavanů organizace Pastoři za mír napříč Spojenými státy, jejichž materiální pomoc pro Kubu byla zabavena celními úřady USA. Vše bylo poté znovu nakoupeno v Evropě za odborové peníze a dopraveno na Kubu. Původní zásilka, kterou Pastoři za mír posléze vysoudili na amerických státních orgánech zpět, byla věnována školám v zátopami zničeném New Orleansu. Obstrukce celní správy USA však nadále trvá. Karavany Pastorů za mír znovu vyjely 11. června 2008 na cestu přes celé Spojené státy a 3. července 2008 oznámila mluvčí organizace, že zásilka určená Kubě byla na americko-mexické hranici americkými celníky zabavena.

Od roku 1962 trvalá hospodářská, obchodní a finanční blokáda Kuby způsobila do konce roku 2007 přímé ekonomické škody ve výši 93 miliard dolarů (2 biliony a 46 miliard Kč) a dalších 54 miliard dolarů ztrát v důsledku nepřátelské politiky USA. Při současné hodnotě dolaru by se tato částka rovnala nejméně 224,6 miliardy dolarů (4 bilióny 941 miliarda a 200 milionů Kč). Jak mnoho by Kuba ve svém rozvoji dokázala, kdyby nebyla téměř 50 let podrobena této brutální ekonomické válce s celoplanetární působností.

Embargo je nemorální, protože působí strádání i nevinným dětem a znamená rozsáhlé a systematické porušování lidských práv celého národa. Podle zásad mezinárodního práva je blokáda protiprávní, protože tuto nelidskou politiku lze v souladu s Ženevskou dohodou

o prevenci a sankcích proti zločinu genocidy z roku 1948 označit za akt genocidy, která má exteritoriální charakter a dle Londýnské námořní konference z roku 1909 za akt hospodářské války. Jde o nejdéle trvající a v době míru nejkrutější blokádu v historii lidstva.

Věříme, že deklarované úsilí České republiky k ukončení amerického obchodního embarga vůči Kubě se projeví konkrétní a důraznou diplomatickou aktivitou v souvislosti s ohlášeným setkáním představitelů Evropské unie s novým americkým prezidentem Barackem Obamou v Praze ve dnech 4. a 5. dubna 2009. Tímto skutkem se česká diplomacie výrazně zapíše do evropských a světových dějin.

Autor je předsedou brněnské pobočky Společnosti česko-kubánského přátelství

Poznámka ŠOK: Kuba bude dostávat společnou humanitární pomoc od vlád Španělska a Brazílie v hodnotě 12 milionů dolarů. První zásilka potravinové pomoci přichází na ostrov nyní. V rámci pomoci dostane Kuba rovněž čtyři tuny ovocných a zeleninových semen. Dohodu o poskytnutí potravinové pomoci Kubě uzavřeli v říjnu loňského roku během iberoamerického summitu v Salvadoru brazilský prezident Luiz Ignácio Lula da Silva a španělský premiér José Luis Zapatero. Brazílie slíbila dodat potraviny, Španělsko slíbilo zajistit lodní dopravu. Madrid se také z velké míry zasloužil o to, že Evropská unie loni zrušila své sankce vůči Havaně. Americký Senát odhlasoval 10. 3. 2009 návrh zákona, který počítá se zmírněním sankcí ohledně cestování a prodeje léků na Kubu. Text schválila také dolní komora Kongresu, Sněmovna reprezentantů, a brzy by ho měl podepsat americký prezident Barack Obama. Nicméně to není zrušení odbourání amerického embarga Kuby, dané Helms-Burtonovým zákonem z roku 1996, zakotvující embargo od března 1958 - z doby vrcholící studené války. O jeho zrušení usiluje řada zemí na půdě OSN už desítky let, Evropská unie na něj podala stížnost k Světové obchodní organizace a Evropský parlament v roce 1996 schválil zákon, který respekt k Helms-Burtonovu zákonu občany EU označuje za nelegální. Valné shromáždění OSN odsoudil embargo jako porušení mezinárodního práva. V roce 2002 například odsoudilo embargo 173 zemí OSN, pro jeho zachování byly pouze 3.

ČTK: Brazílie a Španělsko začaly Kubě dodávat potravinovou pomoc ZDE

ČTK: USA se chystají zmírnit některé sankce ohledně Kuby ZDE
United States embargo against Cuba WIKI

Výzva k pozastavení americké blokády Kuby

13. ledna 2009

Dne 13. prosince 2007 byla v Lisabonu zástupci 27 členských států Evropské unie podepsána tzv. Lisabonská smlouva pozměňující Smlouvu o EU a Smlouvu o založení ES, která se v preambuli „inspiruje evropským kulturním, náboženským a humanistickým odkazem, ze kterého vzešly všeobecné hodnoty nedotknutelných a nezadatelných práv lidských bytostí, demokracie, rovnosti, svobody a právního státu“.

Dále v článku 3, odst. 5. Lisabonská smlouva uvádí, že: „ve svých vztazích s okolním světem Unie zastává a podporuje své hodnoty a zájmy a přispívá ... k míru, bezpečnosti, udržitelnému rozvoji této planety, k solidaritě a vzájemné úctě mezi národy, volnému

a spravedlivému obchodování, vymýcení chudoby, ochraně lidských práv, především práv dítěte, a k přísnému dodržování a rozvoji mezinárodního práva, zejména k dodržování zásad Charty Organizace spojených národů“.

S připomenutím těchto zásad žádáme, aby představitelé České republiky iniciovali v orgánech Evropské unie vůči Spojeným státům severoamerickým i v souvislosti s očekávaným setkáním představitelů Evropské unie s novým americkým prezidentem Barackem Obamou pozastavení americké blokády Kubánské republiky.

Toto humanitární gesto umožní kubánské vládě rychleji odstranit strašné následky tropických hurikánů Gustav, Ike a Paloma, které Kubu zpustošily jako jaderná bomba. Bylo nutné evakuovat 3,2 milionu lidí, jen v září 2008 hurikány připravily ostrov o třetinu úrody

a napáchaly škody za 9,4 miliardy dolarů (184 miliardy korun). Pro miliony prostých Kubánců je třeba v zahraničí nakoupit léky a lékařské vybavení, potraviny a předměty denní potřeby.

Věříme, že 20 let po pádu Berlínské zdi pomůžete odstranit tento pozůstatek studené války. Ta se vedla především na úkor zemí třetího světa a Latinské Ameriky, kde dosud přetrvávají nejtíživější následky. Pozastavení americké blokády Kuby k odstranění následků přírodní katastrofy může být počátkem řady dalších pozitivních událostí, které napraví následky padesáti let nepochopení a umožní normalizaci vztahů mezi Kubánskou republikou a Spojenými státy severoamerickými. Předsednictví České republiky v Radě Evropské unie se může touto diplomatickou aktivitou výrazně zapsat do evropských i světových dějin.

                 
Obsah vydání       16. 3. 2009
14. 3. 2009 Revoluce začíná - a je uskutečnitelná prostřednictvím technologie
16. 3. 2009 Může virtualita ovládnout reálný život?
16. 3. 2009 Historický fatalismus, aneb Češi vám vždycky vysvětlí, že nic nejde a o nic nemá cenu se snažit Jan  Čulík
16. 3. 2009 Nedůvěra k voličům? Karel  Dolejší
15. 3. 2009 Proč kapři vyloučili štiky z českého parlamentu Milan  Daniel
16. 3. 2009 Příležitost pro mnoho velmi sympatických, velmi inteligentních a aktivních "agentů" kohosi Václav  Drbohlav
16. 3. 2009 Deregulace politiky jako její cicciolinizace? Karel  Dolejší
16. 3. 2009 Strana nezávislých naivků jako politický ideál? Štěpán  Kotrba
16. 3. 2009 Radarové smlouvy v úterý do sněmovny Karel  Dolejší
16. 3. 2009 Pojďte se s námi zviditelnit! Jan  Neoral
16. 3. 2009 Když to dobře dopadne ... Michal  Vimmer
16. 3. 2009 Web druhé generace jako výzva i hrozba Štěpán  Kotrba
16. 3. 2009 Bude mít Obama "brazilský přístup" ke Kubě a Venezuele?
17. 3. 2009 Morales rozdal půdu chudým
15. 3. 2009 Na ostrově Martiniku skončila generální stávka
15. 3. 2009 Francie trvá na odporu k nezávislosti Tibetu
16. 3. 2009 Polívkův Český lev 2008 versus glamour César 2009, znovu Jiří David a Nikdo se nebude smát Josef  Brož
16. 3. 2009 Chtěl Topolánek hned po Dělnické straně nechat zakázat komunisty? Štěpán  Kotrba
15. 3. 2009 15. březen 1939: Vznikem Protektorátu bylo zahájeno pronásledování Židů Richard  Seemann
14. 3. 2009 Rozchod, nebo spolupráce nezávislých subjektů? Ivan Odilo Štampach
16. 3. 2009 Katolická církev by měla odškodnit všechny včetně ateistů Ivan  Sommer
15. 3. 2009 Neprivilegovanost církví a kouzlo nechtěného Štěpán  Kotrba
16. 3. 2009 O "křesťanské dogmatičnosti" Tomáš  Koloc
16. 3. 2009 Církev nemůže uznat občanský rozvod ani potraty
16. 3. 2009 Že jsme málo bilingvní ? Miloš  Dokulil
16. 3. 2009 Pár nedávných citátů pro osvěžení paměti (2) Miloš  Dokulil
16. 3. 2009 Tfuj - stromy! Beno  Trávníček
16. 3. 2009 Nesmyslné utrpení? Petr  Schnur
14. 3. 2009 Michael  Marčák
15. 3. 2009 MMF: Výměnou za půjčku je Ukrajina povinna zvýšit věk odchodu do důchodu
15. 3. 2009 Gruzínská opozice chce dosáhnout odstoupení Saakašviliho
16. 3. 2009 Immanuel Wallerstein: Občanská válka ve Spojených státech? Immanuel  Wallerstein
16. 3. 2009 Immanuel Wallerstein: Guadeloupe: obskurní klíč ke světové krizi Immanuel  Wallerstein
17. 3. 2009 Recept na krízu - chovajte sa ako francúzska polícia
16. 3. 2009 Musí studená válka pokračovat i dnes?
16. 3. 2009 Písně, které nesmíme slyšet Miloslav  Štěrba
16. 3. 2009 Od "Malé" dohody k "velkému" bombardování Bělehradu Vladislav  Černík
16. 3. 2009 Venezuelská armáda přebírá kontrolu nad letišti a přístavy
16. 3. 2009 Profesionalita dne (včerejšího)
14. 3. 2009 Čína znepokojena osudem svých peněz v USA
14. 3. 2009 Antikomunismus v českých médiích systematicky zkresluje skutečnost
14. 3. 2009 Japonsko možná sestřelí severokorejský satelit
2. 3. 2009 Hospodaření OSBL za únor 2009