10. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
10. 12. 2008

KAUZA

České dráhy: Chrenkova řízená péče a jiné bolesti související

Mladá fronta Dnes vydala dne 30. 9. 2008 článek Lenky Petrášové “České dráhy sponzorují Chrenkovi zdravotnictví”. České dráhy a.s. pronajaly pět železničních poliklinik (Ostrava, Olomouc, Česká Třebová, Nymburk a Plzeň) a Železniční nemocnici Italská v Praze. Po “úžasném” výběrovém řízení, které vloni na podzim vzbudilo dosti velkou pozornost médií. Na základě tohoto “výběrka” byla Zdravotnická zařízení Železničního zdravotnictví, odštěpného závodu Českých drah, a.s. pronajata “Dopravnímu zdravotnictví, a.s.”, kde jediným akcionářem je Agel a.s., společnost, jež je v Čechách známá jako ... no, hodně. Klíčové slovo této manažerské tragédie zní: řízená péče.

Kde je jádro pudla?

V materiálu, který dávalo v září 2007 představenstvo Českých drah do zasedání Dozorčí rady ČD se žádostí o souhlas s vypsáním výběrového řízení na pronájem Železničního zdravotnictví stojí – teď budu citovat ne doslovně, ale věcně správně: “...Železniční zdravotnictví o.z ČD a.s. hospodařilo do zhruba prvního čtvrtletí 2006 s konsolidovaným výsledkem, potom se situace začala zhoršovat a nyní je v podstatě neudržitelná....”

7. 3. 2006, Štěpán Kotrba: České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie Pendolina ZDE

Materiál předkládal tehdejší generální ředitel Českých drah Josef Bazala a zpracoval jeho tehdejší náměstek pro dopravní cestu, Petr David, rozený Šoukal. Tím je řečeno vše.

29. 1. 2007, Naděžda Vodsloň Chorkovská: České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie železničního zdravotnictví ZDE

Kousal, Bazala, David a Kapoun

Do úseku tohoto náměstka pro dopravní cestu totiž (naprosto nesystémově) bylo železniční zdravotnictví přeřazeno ze své systémové pozice v úseku personálním, (kam vždy logicky patřilo), když po dubnu 2005 v pozici generálního ředitele ČD a.s. vystřídal Petra Kousala jeho dosavadní první náměstek Josef Bazala. Ten si za pomoci tehdejšího místopředsedy hospodářského výboru sněmovny Parlamentu ČR, sociálního demokrata (stále ještě) Miroslava Kapouna, přivedl jako člena do představenstva ČD a.s. a jako svého náměstka pro dopravní cestu, zmíněného Petra Davida.

Krátce a stručně: prodanej či koupenej?

Je pravda, že v září 2008 byla situace v Železničním zdravotnictví špatná.

Od prvního čtvrtletí 2008 (po odvolání ředitelky ŽP Plzeň, ředitelky ŽZ a ředitele ŽP Olomouc), situace v železničním zdravotnictví vypadala tak, že pod řízením náměstka Davida jakoby začala cílená destrukce železničního zdravotnictví, která vyústila k tomu, že situace se stala – dle zmíněného materiálu do DR – neudržitelnou. Podle Davida ji mohl zachránit jen pronájem. Tak říkajíc, pan náměstek David na sebe “napráskal”, že je naprosto neschopný manažer. A je to přímo zaznamenáno pod číslem jednacím. A to jako „ Materiál č.j. 1824/2007 – KNDC pro jednání Představenstva ČD a.s. dne 22.8.2008“, a ten šel – formulačně nezměněn – do Dozorčí rady. Jak bylo výběrové řízení vypsáno a jeho průběh – to jsou skutečnosti notoricky známé z médií.

Doprovodné pikantnosti netřeba uvádět – zatím

Třetí dodatek smlouvy, kdy České dráhy přislibují Chrenkovu Dopravnímu zdravotnictví a.s., 41 milionů korun, připravoval ještě pro současného generálního ředitele ČD Petra Žaludu právě dosavadní náměstek David (quo sque tandem – ne Catilina – ale jak ještě dlouho Davide?), nikoliv současný personální náměstek generála ČD Milan Ruttner (ten k tomuto dodatku přišel zřejmě jak slepý k houslím), do jehož působnosti opět – naprosto systémově – patří závodní preventivní péče a péče o zdravotní způsobilost zaměstnanců Českých drah.

Dovedu pochopit, že pro generála Žaludu byla a je tato smlouva z hlediska sumy detailní záležitost. Jsou věci, které na ČD také dostal jako neblahé dědictví a které pálí podstatně víc. Ale když mi někdo tak říkajíc podstrčí smlouvu na 41 milionů, které by nebyly třeba, nebýt dřívějších soustavných manažerských Davidových selhání, co mi podstrčí příště?

Anebo to nebyla selhání?

30. 9. 2008, MfD, Lenka Petrášová: České dráhy sponzorují Chrenkovi zdravotnictví ZDE

Přemýšlejme

Pod úsek náměstka pro dopravní cestu patřila jak správa a údržba dopravní cesty, tak správa majetku, tak i stavební investice na majetku Českých drah, tak i správa a řízení železničního zdravotnictví. Všechno šlo směrem dolů. Bylo to opravdu selhání?

Rekapitulujme: Majetek

Jen zaměstnanci ČD a.s. ví co, za kolik, komu a za jakých podmínek se prodalo. Například velká ubytovna na Chodově, kde bydlí desítky zaměstnanců ČD dojíždějících do Prahy, nebo kde vlakové čety mezi turnusy odpočívají. Tu koupila firma B.H.S. Bohemia, z konglomerátu firem Xena a spol., věrných to dodavatelů stejnokrojů a různých předražených reklamních předmětů do centrálního skladu ČD na Žižkově, druhdy též pod vedením náměstka Davida, ať byl v jakýchkoliv funkcích. Připomeňme, že veškerá dokumentace v uvedeném centrálním skladu lehla popelem za dosud nevyjasněných okolností. Náhoda?

Nebo třeba ubytovna ČD v Plzni, která je přímo spojená s Železniční poliklinikou Plzeň byla prodána firmě, která tam ubytovává zahraniční dělníky – letos výskyt otevřené tuberkulózy. A železničáři v Plzni nemají kde být... !!

Rekapitulujme: Železniční zdravotnictví

V roce 2006 nesystémová dotace, jak to eufemisticky nazvala Lenka Petrášová (do ŽN Praha), nikoliv však 25 milionů Kč, ale 42 milionů Kč. Nikoliv do výrobních prostředků – např. neustále rozbitý (bilančně dávno odepsaný) skiaskopickoskiagrafický komplex – velký rentgen, atp. Ale do stavebních investic a do zařízení ordinací...

Hospodárnost? Jak pro koho.

Projekt na opravu ploché střechy nemocnice v řádu několika desítek čtverečních metrů a v zásadě s jedním příčným řezem – vyfakturována cena 100 000,- Kč. Takový projekt mají jako cvičení studenti druhého ročníku stavební průmyslovky. Z toho můžeme odvinout hospodárnost investic pro České dráhy pod taktovkou pana Davida. Proto pronájem.

Přičemž David se nikdy nezajímal o to, že Železniční zdravotnictví v majetku ČD, tedy státu, mohlo do roku 2013 získat ze strukturálních fondů EU minimálně ca 700 milionů Kč. Investuje nájemce, Dopravní zdravotnictví a.s., člen skupiny Agel, tolik? Tento nezájem pana náměstka – byla to neschopnost, nebo záměr? Otázek je “něúrekom”.

Jak “úspěšně” jsou Dopravním zdravotnictvím a.s. řízena Zdravotnická zařízení Železničního zdravotnictví od 1.ledna 2008, kdy vešel v platnost nájemní vztah podle smlouvy z 18.12.2008 o pronájmu části podniku mezi ČD a.s. a Dopravním zdravotnictvím a.s. ?

Jen pro ilustraci – od začátku roku po převzetí Zdravotnických zařízení Železničního zdravotnictví Agelem (jediný akcionář Dopravního zdravotnictví a s.) odešlo 30 zdravotníků, z toho je 21 lékařů, 1 biochemik-inženýr, 1 hygienik, 2 lékárníci, 2 všeobecné sestry a 3 rentgenové laborantky.

Mimo jiné, za deset měsíců se ve vedení Dopravního zdravotnictví vystřídalo nejméně pět manažerů. Projekt připravoval Dr. Šubrt, bývalý ředitel nemocnice Homolka, jak známo z médií, v trestním stíhání pro neobjasněné finanční operace. Jeden manažer na maximálně dva měsíce, netřeba dalšího komentáře.

Zřejmě skvěle ošetřeno i ze strany Českých drah. „Špičkovým“ manažerem Petrem Davidem, rozeným Šoukalem. Jistě by stála za forenzní přezkum i základní smlouva o pronájmu části podniku z 18.12.2007 ? Zdalipak není v rozporu s dobrými mravy ? A je-li, je to na základě skvělých manažerských schopností pana Davida, nebo byl - jak se mezi lidma říká – prodanej či koupenej?

Rekapitulujme: Správa a údržba dopravní cesty

To byl od dubna 2005 pod náměstkem Davidem malér největší. Zaplať bůh za novelu zákona 77/2002 Sb. o transformaci Českých drah a.s. z letošního roku, na jehož základě tato činnost přešla z působnosti tohoto člověka pod Správu železniční dopravní cesty,s.o..

Vzpomeneme-li jen namátkou, tak jak mi paměť slouží:

 • 20. 2. 2007 vykolejení vlaku ve stanici Mníšek pod Brdy, firma Vekra prováděla výměnu kolejí;
  škoda: ca. 2 000 000,- Kč
 • 27. 11. 2007 vykolejení lokomotivy v Bystřici nad Olší oběma podvozky,
  škoda na majetku ČD: ca. 670 000,- Kč,
  škoda ekologická: ca. 1 000 000,- Kč,
  škoda pro SŽDC: ca. 100 000,- Kč
 • 1. 12. 2007 vykolejení ICE 507 Pendolino – Kyje/Běchovice,
  příčina: lom na pravé kolejnici v oblouku,
  škoda: ca. 25 000 000,- Kč
  důvod: špatná a zanedbaná údržba železničního svršku
 • 21. 12. 2007 vykolejení EC 173
  příčina: lom jazyku výhybky č. 20
  škoda: ca. 1 000 000,- Kč
  důvod: zanedbaná údržba

Jedna z nejsmutnějších událostí je nehoda v Moravanech, kde zahynul strojvůdce. Protože tato nehoda a její příčiny nejsou ještě zcela objasněny, můžu jen konstatovat, že zde část opět jde za úsekem, řízeným náměstkem Davidem.

Jak říká jeden nejmenovaný člen Dozorčí rady ČD, skoro za každým průšvihem na Českých drahách v posledních letech vypadne jako kostlivec ze skříně náměstek David. Cožpak o to, kdyby to stálo jen peníze. Tento Davidův “turecký” management stojí peníze nás všechny. Konec konců, ne nadarmo sám sebe nazývá krizovým manažerem. Skutečně, všude, kde působí, krize zřejmě zákonitě vznikla a jistě vznikne...

Ale podíváme–li se na to, že letos na trati zahynulo již pět strojvedoucích, podíváme-li se na to, že destrukcí Železničního zdravotnictví nejen poškozujeme lidské osudy, ale dáváme v sázku i schopnost zajistit potřebnou zdravotní způsobilost zaměstnanců na železnici, není to už ani truchlohra.

Je to trestuhodné. Taková manažerská činnost (to se totiž nedá označit za práci) to není vedení, to je pokleslost.

Světýlkem na konci (doslova asi tunelu) je pro mě zpráva, že švýcarská prokuratura zmapovala toky peněz v kauze Mostecká uhelná a že padla obvinění. A byla zmrazena konta. “Švýcarská spojka” se MUSce zadřela, možná že “Londýnská spojka” a jiné “..spojky” vybraným výtečníkům z ČD taky už dlouho nevydrží.

5. 3. 2003, Štěpán Kotrba: Trabant s karoserií Ferrari aneb kontinuita privatizování v Čechách ZDE

24. 11. 2003, Štěpán Kotrba: Prázdná skořápka, čekající na české uhlí? ZDE
27. 11. 2003, Ivan Feranec: Nesnesitelná lehkost informování: ČTK a Appian ZDE
12. 12. 2003, Štěpán Kotrba: Pandořina skříňka plná hnědého uhlí a miliard ZDE

Rekapitulujme: budoucnost

Tři dny jsem článek nechala v šuplíku. Nakonec jsem si řekla, toho hocha dožene vlastní „historie“. Jak se to vezme.

Pan David byl, nemýlím-li se, v úterý 21. 10. 2008 odvolán představenstvem z funkce náměstka pro správu majetku ČD. Na listopadové dozorčí radě ve čtvrtek 13. 11. 2008 byl odvolán konečně i z funkce člena představenstva ČD, a.s. Dalo by se s úlevou říci – konečně.

Dalo by se. Kdyby se nevynořil jako čertík Bertík z krabičky v Traťové strojní stanici a.s., takto dceřinné společnosti ČD a.s., se sídlem v Hradci Králové. A to jako generální ředitel a předseda představenstva s platností od 1. 1. 2009.

Ach jo. A to ta akciová společnost Traťová strojní stanice doteď tak dobře prosperovala.

                 
Obsah vydání       10. 12. 2008
10. 12. 2008 Být či nebýt? (V Evropské unii) Ivo  Šebestík
10. 12. 2008 Nepředvídané otázky, neboli Pročpak asi tak s Klausem nikdo dosud nemluvil po celých šest let? Uwe  Ladwig
10. 12. 2008 Prostředek pro rozhádání evropských států
10. 12. 2008 Vymění Česká republika Evropskou unii za Václava Klause? Jan  Čulík
10. 12. 2008 Sprostotě Nás Doma nějaký Evropan z povolání vyučovat nemusí Michal  Vimmer
10. 12. 2008 Minimalistické požadavky na unijní demokracii Jan  Keller
10. 12. 2008 Na Hradě není nějaký Klaus, pane Čulíku Jaroslav  Kuba
10. 12. 2008 EU a (česká) levice Petr  Schnur
10. 12. 2008 Nekolikajazyčný eurooptimistický jekot na Hradčanech Karel  Košťál
8. 12. 2008 S Topolánkem do ofsajdu, neboli Evropa je víc než jen sumou nacionalistických národních států Uwe  Ladwig
10. 12. 2008 Nežijeme v monarchii
10. 12. 2008 Na okraj filmu Hlídač č.47 Tomáš  Koloc
10. 12. 2008 Zapněte si zip na poklopci Martin  Martínek
10. 12. 2008 Opatření v období světové finanční krize Jiří  Havel
10. 12. 2008 Raketa do každé rodiny?
10. 12. 2008 Ruml pozván do rudé Venezuely Josef  Mikovec
10. 12. 2008 Návod jak proměnit Václavák na spáleniště Miloslav  Štěrba
10. 12. 2008 České dráhy: Chrenkova řízená péče a jiné bolesti související Naděžda Vodsloň Chorkovská
10. 12. 2008 ČTK falšuje historii - vyměnila Karla Srpa za Sašu Vondru Karel  Srp
10. 12. 2008 Athény v plamenech - na dnešek je vyhlášena generální stávka Zdeněk  Erben
6. 12. 2008 Lidé na prvním místě - Nový směr Evropy
9. 12. 2008 Kdo má pravdu, Klaus či europoslanci? Jan  Čulík
9. 12. 2008 Zápis z přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem republiky Václavem Klausem
8. 12. 2008 Cui bono "české předsednictví", čili komu skutečně přinese prospěch Jaroslav  Kuba
9. 12. 2008 Pohled zvnějšku
10. 12. 2008 Smrt Alexije II. Boris  Cvek
9. 12. 2008 Evropská identita a hodnoty Petr  Sak
9. 12. 2008 Neviditelní humanisté a neviditelná vyváženost Štěpán  Kotrba
9. 12. 2008 Bezradní ekonomové
9. 12. 2008 Jan Ruml vypráví o svých zážitcích z nedávné cesty do země Hugo Chaveze Daniel  Veselý
9. 12. 2008 La Repubblica: Češi nejsou připraveni na předsednictví Evropské unie John  Dunn
8. 12. 2008 Václav Klaus de la Mancha a pár podivných kukaček v hnízdě ODS Ivo  Šebestík
7. 12. 2008 Topolánek: Hvězdné nebe nad hlavou - a Talmanová, ke mně Karel  Dolejší
7. 12. 2008 ODS stále bojuje s bolševismem Bohumil  Kartous
6. 12. 2008 Návrat Topolánka k Jakešovi či jen nebezpečná hloupost Miroslav  Polreich
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008
10. 12. 2008 Věda jako zboží