9. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
9. 12. 2008

Bezradní ekonomové

Připravte se na sledování zápasu dvou velkých ekonomických paradigmat 20. století, zaklesnutých ve smrtelném souboji a padlých k zemi, píše Richard Heinberg z Post Carbon Institute.

Před sto lety trhy vládly neomezeně: Vznikaly velké majetky, dělníci byli vykořisťováni, bubliny praskaly. Podle rakouské ekonomické školy vedené Ludwigem von Misesem bylo všechno jak má být: Nehledě na dočasnou bolest nebo nepohodlí, neregulovaný trh vždycky ví nejlépe, jak alokovat zboží a organizovat investice a práci.

Avšak vyplývající bolest a nepohodlí byly příliš velké pro různé druhy marxistů a socialistů, z nichž někteří vedli revoluci v Rusku k ustavení první státem kontrolované, plánované ekonomiky.

Katastrofy Velké Války a Velké Deprese vedly ke vzestupu Johna Maynarda Keynese, britského ekonoma, který tvrdil, že i kapitalistické ekonomiky potřebují regulaci a řízení, aby se vyhnuly extrémním výstřelkům a následnému zhroucení.

Keynesiánství mělo navrch ve středních dekádách století, kdy USA, Británie a skoro všechny ostatní země přijaly regulační opatření v bankovnictví, financích a průmyslu a v mnoha případech šly až tak daleko, že zestátnily železnice a jiné hlavní obory produktivní ekonomiky.

Zatím však konkurenční ekonom Friedrich von Hayek a jeho následovníci potichu zosnovali pomstu rakouské školy - příležitost k tomu jim nabídla stagflace 70. let. Von Hayek, který vychoval generaci následovníků (včetně Miltona Friedmana) v chicagské ekonomické škole, byl vyznamenán tzv. Nobelovou cenou za ekonomii (Nobelova nadace ve skutečnosti nikdy cenu za ekonomii nenabízela) a jeho přívrženci Margaret Thatcherová a Ronald Reagan slíbovali ukázat světu cestu zpět ke svobodě a prosperitě: Prohlašovali, že vláda je problém a privatizace řešení!

Následující tři desetiletí se ekonomové houfovali na straně volné vlády trhu a až do zemdlení chvalořečili zázraky globalizace a volného trhu.

Dnes po kolapsu roku 2008 se (často titíž! pozn. J.K.) ekonomové předhánějí, aby ohlásili novou éru neokeynesiánství: Nedostatek regulace ve finančnictví vedl ke kataklysmatu nepředstavitelných rozměrů a jedině masivní vládní intervence nás mohou vrátit zpátky na správnou kolej.

Bohužel tentokrát kolej uhnula a možná byla zcela odstraněna. Dvě velká ekonomická paradigmata naší doby toho prostě příliš mnoho považovala za zaručené. Předpokládala, že ekonomika jede na peníze a práci, zatímco reálné hodpodářství potřebuje i energii a přírodní zdroje. Předpokládala, že když populace, těžba zdrojů a dostupné energie rostly během 19. a 20. století, že porostou i nadále donekonečna; to vše bylo nutné k náležitému nastavení vztahů mezi penězi, tržními silami a vládní regulací. Nikdo z ekonomů se nepozastavil, aby se zamyslel nad tím, že omezení pozemské nabídky fosilních paliv, zemědělské půdy, vody a jiných zdrojů by mohly vnutit ekonomické aktivitě konečné meze.

Obory ekologické a biofyzikální ekonomiky vyrostly za poslední dvě nebo tři dekády, aby zaplnily tuto obrovskou slepou skvrnu konvenčního ekonomického myšlení, ale oba jsou zatím marginalizovány až do bezvýznamnosti.

V příštích měsících a možná letech uvidíme titánský boj na život a na smrt mezi zastánci volného trhu a státního řízení o to, kdo má v ekonomice pravdu a kdo má na to, aby obnovil blažené podmínky věčného růstu. Je smutné, že žádný z obou táborů nemá po ruce odpověď teď. Lidstvo dosáhlo významné fyzikální meze růstu - ropného zlomu - která pomůže zlikvidovat všechny ekonomické filosofie, které nedokážou takové meze vzít v úvahu.

Jak dlouho bude teoretikům trvat, než to zjistí? Kolik zbývajícího bohatství ještě zničí v marných pokusech dokázat, že jedno nebo jiné z jejich paradigmat je věčně pravdivé? Do jaké míry se společnost rozloží, než někdo odpovědný začne zpochybňovat zjevenou moudrost?

Doufejme, že jejich náběhová křivka bude krátká.


Jeden z diskutujích pod původním článkem na webu Post Carbon Institute k tomu poznamenal:

Nastal čas změnit základy ekonomiky. Potřebujeme přestavět bankovní systém tak, aby přežil dlouhá období negativního růstu. Potřebujeme znovu promyslet bankroty a dovolit lidem, aby si ponechali své majetky i během period ekonomického poklesu. Potřebujeme přehodnotit, zda masivní marketing a firemní zisky skutečně jsou prioritami nad vším ostatním, a místo toho se soustředit na relokalizaci, méně spotřeby, udržitelnost a přestavbu energetické infrastruktury. Lidé musí brát riziko bankovního kolapsu vážně a uvěomit si, že fondy pojištění vkladů je dlouhodobě nezachrání...

Editor Energy Bulletinu Bart Anderson k článku dodává:

Richard Heinberg je dalším z autorů píšících o ropném zlomu, který mnohem více než dříve přemýšlí o ekonomice. Váhám nesouhlasit se ctihodným Heinbergem, ale myslím, že jde o otázku více ekonomickou, než je prezentováno v tomto článku.

Především nevidím žádný souboj mezi keynesiánci a zastánci volného trhu. Keynesiánci hladce zvítězili (možná je vlastně správnější říci, že zastánci volného trhu prohráli). Jak říká Naomi Kleinová: Krach Wall Streetu by měl být pro friedmanismus tím, čím byl pád berlínské zdi pro autoritářský komunismus - obžalobou ideologie.

Rozsah krachu finančního systému se nám teprve musí dostat do povědomí. Ještě nejsme ani na dohled ode dna.

Národní hospodářství mezitím musejí být řízena. Jestliže hnutí ropného zlomu nechce upadnout do bezvýznamnosti, musíme se v tomto problému angažovat.

Jak Heinberg poznamenává, existují tři hlavní přístupy k řízení moderních ekonomik: Volnotržní kapitalismus, keynesiánství a socialismus. Mnoho krve a inkoustu bylo vyplýtváno při argumentaci o jeiich přednostech. Možná je čas naučit se od každého z nich různým přístupům, spíše než z nich dělat předmět náboženské víry.

Heinberg správně kritizuje všechny hlavní ekonomické přístupy za ignorování omezenosti zdrojů. A přece i ve světě nadcházejícího zpomalení budou existovat hospodářství, trhy a vládní zásahy.

Teď nepotřebujeme novou ortodoxii, ale důsledný pohled na starou ekonomii ve světle našeho porozumění limitům.

A ještě poznámka překladatele:

Je až neuvěřitelné, jak se v Čechách historie opakuje. Čtyři roky po nástupu Gorbačova jakešovci bezmyšlenkovitě omílali neostalinistické fráze a věřili, že je to zachrání. Dnes topolánkovci na svém sjezdu vykřikují, že jejich vláda je ta nejlepší po roce 1989, i když za ty dva roky neudělali (aspoň ve srovnání s 10 lety socdem vlád po krachu Klausovy hospodářské politiky) vůbec nic, a dále se v hospodářské politice opírají o paradigma, které se právě s velkým rachotem globálně zhroutilo. A to vše v době, kdy krize ještě ani pořádně nenastala a kdy máme jako předsednická země EU formulovat společný evropský postup, jak jí čelit...

Zřejmě si to budeme muset protrpět až do dna. Čím pasivnější bude praktická hospodářská politika, ať už bude u vlády kdokoli, tím drsnější bude probuzení lidí z ulice do reality. Těch pár zatím propuštěných, ze skláren nebo automobilek, i když mi je jich upřímně líto, zatím neznamená vůbec nic. To horší teprve přijde. A čím drsnější bude probuzení lidí z ulice, tím větší bude riziko následné instalace nějaké nahnědlé vlády. Část pravice k ní zřejmě směřuje cílevědomě už teď a taková nějaká větší krize by jistě přišla vhod...

Nebo že by s takovou vládou většina Čechů souhlasila?


Poprvé zveřejněno 03. 12. 2008 ZDE

V Energy Bulletinu zveřejněno 03. 12. 2008 ZDE

Přeložil Jindřich Kalous 07. 12. 2008

                 
Obsah vydání       9. 12. 2008
10. 12. 2008 ČTK falšuje historii - vyměnila Karla Srpa za Sašu Vondru Karel  Srp
9. 12. 2008 Zápis z přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem republiky Václavem Klausem
9. 12. 2008 Kdo má pravdu, Klaus či europoslanci? Jan  Čulík
9. 12. 2008 La Repubblica: Češi nejsou připraveni na předsednictví Evropské unie John  Dunn
8. 12. 2008 S Topolánkem do ofsajdu, neboli Evropa je víc než jen sumou nacionalistických národních států Uwe  Ladwig
8. 12. 2008 Václav Klaus de la Mancha a pár podivných kukaček v hnízdě ODS Ivo  Šebestík
9. 12. 2008 Pohled zvnějšku
9. 12. 2008 Naprosto zbytečná nehoráznost Petr  Litoš
9. 12. 2008 Brzeziński: Izraelský lobbying za útok na Írán může poškodit vztahy s USA
8. 12. 2008 Václav Klaus je prezidentem České republiky Jan  Piegl st.
9. 12. 2008 Bezradní ekonomové
9. 12. 2008 Evropská identita a hodnoty Petr  Sak
9. 12. 2008 Jan Ruml vypráví o svých zážitcích z nedávné cesty do země Hugo Chaveze Daniel  Veselý
9. 12. 2008 Neviditelní humanisté a neviditelná vyváženost Štěpán  Kotrba
9. 12. 2008 Jsme odsouzeni k likvidaci kamionovou dopravou? Jan  Prokeš
9. 12. 2008 Nepochválí-li tě někdo jiný, musíš se pochválit sám...
9. 12. 2008 Hlas lidu aneb co reprezentuje zkratka ODS
9. 12. 2008 Bursík: dobrá zpráva...
9. 12. 2008 Koncept bezpečnosti České republiky od ODS -- zřeknutí se suverenity ve prospěch Spojených států? Mojmír  Babáček
8. 12. 2008 Dopady realitní a finanční krize na průmysl ICT budou fatální Štěpán  Kotrba
8. 12. 2008 ODS: načechrejme péra, začne nová éra Milan  Daniel
8. 12. 2008 MDA opět nerealisticky simulovala raketový útok Karel  Dolejší
7. 12. 2008 Topolánek: Hvězdné nebe nad hlavou - a Talmanová, ke mně Karel  Dolejší
7. 12. 2008 ODS stále bojuje s bolševismem Bohumil  Kartous
6. 12. 2008 Návrat Topolánka k Jakešovi či jen nebezpečná hloupost Miroslav  Polreich
6. 12. 2008 Jak zlikvidovat lobbismus a klientelismus a posílit demokracii Alex  Koenigsmark
8. 12. 2008 Cui bono "české předsednictví", čili komu skutečně přinese prospěch Jaroslav  Kuba
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

Ropa - Peak oil a energetická bezpečnost RSS 2.0      Historie >
9. 12. 2008 Bezradní ekonomové   
23. 11. 2008 Náš svět je konečný   
18. 11. 2008 O vlivu ekonomické "vědy" na globální energetické prognózy a jak z toho ven Jindřich  Kalous
14. 11. 2008 Žít, nebo těžit?!? Ladislav  Žák
13. 11. 2008 Mezinárodní úřad pro energii varuje před novým nedostatkem ropy   
10. 11. 2008 Energetická bezpečnost a zemní plyn -- část II Jaroslav  Ungerman
3. 11. 2008 Devět procent Jindřich  Kalous
31. 10. 2008 A už je to tady: Rusko staví ropovod do Číny   
31. 10. 2008 Energetická bezpečnost a zemní plyn -- část I. Jaroslav  Ungerman
29. 10. 2008 Proč jsou ceny ropy tak nízké?   
27. 10. 2008 Rumunsko a Rakousko zrazují Nabucco   
23. 10. 2008 Nový plynový kartel by mohl mít podstatný dopad na Evropu   
10. 10. 2008 Cena ropy klesá   
7. 10. 2008 Naše nynější krize Michal  Vimmer
6. 10. 2008 Finance a energie - souvislost krizí Jindřich  Kalous