7. 3. 2006
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
ilustrační foto
7. 3. 2006

České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie Pendolina

"Hele Piňdulíno..." zvolal prý přiožralý železniční odborář při pohledu na nejexpresnější expres českých drah Pendolino.

Ta boříkovská potměšilost, kterou ve svém článku pro Reflex popsal Jan Potůček, jakoby předznamenala osud několika osob, spojených s jeho vítáním i zatracováním. Ředitel nádražáckého špitálu je přitom klíčovou osobou, svorníkem této hry. Hry, v níž se na stránkách tisku kočkuje současný management Českých drah a.s. s bývalým managementem Českých drah s.o. Ti, kteří mají pendolino nyní používat s těmi, kdo o něm rozhodli -- vybrali ho a podepsali smlouvu o jeho výrobě.

Na jedné straně ing. Josef Bazala (r.č. 560229/1497) a ing. Petr David (r.č. 580603/429), na druhé straně ing. Rudolf Mládek (r.č. 591213/0018), PhDr. Milán Matoušek (r.č. 451224/429) a opět ing. Josef Bazala (r.č. 560229/1497). Všechny osoby spojují především moc nad miliardovými majetky státu, a pak zájmy, ekonomické zájmy. Peníze, chcete-li. V množstvím větším než malém.

Kolaps Pendolin je ale jen špičkou ledovce. V březnu 2003 byl odvolán generální ředitel Českých drah Dalibor Zelený.

"Nepodařilo se dokončit to, co ta železnice potřebuje nejvíc, nejen České dráhy, ale i ostatní firmy, které na železnici jezdí v osobní dopravě, tj. dotáhnout do konce systém financování osobní železniční dopravy aspoň tak, jak je financována v dopravě autobusové nebo v dopravě městské, aby tedy ten, kdo reguluje cenu, také rozdíl mezi tou regulovanou cenou a náklady a ziskem platil."

To tehdy potvrdil Zelený pro BBC. Jinými slovy - v řadě míst už se autobusem nedostanete nikam, neb soukromníci nehodlají provozovat ztrátovou osobní dopravu. Nezbývá než obecní mikrobusek, nebo soukromá auta. Síť veřejné dopravy se rozpadá. Železnice od svého vzniku na území tehdejšího Rakouska Uherska jezdila i do velmi malých měst. Ale to bylo ještě v době parních lokomotiv, dělajících húúú húúú.

Do 10. května 2005 byl generálním ředitelem Českých drah a předsedou představenstva lidovec ing. Petr Kousal, dříve vrchní ředitel divizí provozu, generálního zástupce v Bratislavě, pak generální zástupce Českých drah v Rakousku.

"Dávám za vinu bývalému vedení, že bylo zdraženo jízdné, takže se dalo předpokládat, že toto velké zdražení, jaké nemělo v historii vlastně obdoby, Českých drah, že toto jízdné vlastně negativně přispěje k vyprazdňování vlaků a já si myslím, že na to mělo toto vedení reagovat."

To oznámil nový generální ředitel Kousal týden po svém nástupu do funkce.

Jeho prvním náměstkem a členem představenstva byl od května 2003 ing. Petr Bazala. Byl a je motorem managementu ČD. Nyní je Bazala generálním ředitelem.

Smutnou pravdou je, bohužel, že smlouvy na nákup rychlovlaků -- jak to chodilo v 90. letech -- opravdu byly pro českou stranu uzavřeny poměrně nevýhodně. Rudolf Mládek jako tehdejší ředitel drah skutečně uzavřel nevýhodný byznys. Prokázal to audit, který dráhy zadaly, prokazuje to nynější situace, kdy dráhy mají jen omezené možnosti vymáhat na výrobci zpět škody a vícenáklady, které jim způsobil. Nicméně současný management již alespoň začal loni rozkrývat, jaké škody by potenciálně z nevýhodně uzavřených smluv mohly vzniknout a jak jim případně předejít. Generální ředitel ČD Josef Bazala k tomu jasně řekl:

Audit jsme zadali loni v srpnu právě proto, aby se exaktně popsal celý projekt rychlovlaků pendolino. Chtěli jsme shromáždit všechny informace včetně plateb a technických změn, které se promítaly do vícenákladů. Hlavním cílem bylo přijmout i následná opatření na eliminaci případných škod plynoucích z minulých pochybení a u těch, která nepůjdou odstranit, zvážit odpovědnost konkrétních osob, které je zavinily.

K zodpovědnosti budou pohnáni nejen bývalý ředitel Rudolf Mládek, ale také jeho nástupci Sosna a Zelený. Díky nim kromě provozních škod dnes dráhy počítají další, plynoucí ze skutečnosti, že nemohou plně uplatnit vůči dodavateli svá práva zákazníka.

To jsem nenapsal já, ale tiskový mluvčí Českých Drah Aleš Ondrůj. Plivat na bývalé generální ředitele je oblíbená zábava těch, kteří jsou právě u moci. Ti budoucí by si to měli uvědomit.

Reakce Rudolfa Mládka na obvinění ZDE

Výstup na K2

V roce 1995, v době "Pendolina" a vrchního ředitele divizí provozu ing. Kousala, byl Bazala tři měsíce pověřeným generálním ředitelem ČD.

V té době mediální obraz ČD "žehlila" agentura K2 za neuvěřitelných 40 - 80 milionů Kč ročně. Obětí jejich mediálního lobbingu se měl stát i předseda odborového sdružení železničářů Dušek v době generální stávky odborářů, kdy informovala média převážně o stanoviscích tehdejšího vedení ČD...

zdroj ZDE

V té době byl generálním ředitelem Mládek. Matoušek (od roku 1992) zastával vysoké funkce na generálním ředitelství ČD, tehdy ještě státní organizace, až po 1. náměstka generálního ředitele s prokurou. V té době podepisoval smlouvy i s reklamní agenturou K2. V té době se také nafukovala cena zakázek o 10-25%, jak o tom hovoří příslušné zprávy NKÚ. V té době se také, mimo jiné privatizovaly Železniční opravny a strojírny. Za jeho aktivní asistence proběhla privatizace části železničního zdravotnictví -- poliklinika v pražské Myslíkově ulici, poliklinika v Ústí nad Labem, v Liberci, v Brně a Hradci Králové. Dokonáno jest.

Říman a Italská

Podle usnesení vlády z 8. října 1997 č. 624 byl ministr Říman (ODS) ve spolupráci s ministrem zdravotnictví a ministrem financí odpovědný za privatizaci zdravotnických zařízení. Privatizace železniční nemocnice v Praze v Italské ulici č. 37 byla tehdy několikrát předmětem jednání vlády. Po určitou dobu se uvažovalo o přímém prodeji předem vybranému zájemci. Na dohodovacím řízení 4. listopadu 1997 bylo dohodnuto, že Železniční nemocnice Praha bude privatizována formou neveřejného výběrového řízení. Spoluzakladatel této nemocnice, MUDr. Dalibor Stejskal, v té době člen předsednictva správní rady VZP, k tomu pak 4. srpna 2003, kdy byl novým ředitelem už PhDr. Matoušek, řekl: "Od samého počátku jsem zastával názor, že není nutné privatizovat nemovitý majetek a stačí privatizovat činnosti. Železniční nemocnice Praha byla tehdejším vedením ČD (Sosna, Matoušek) zařazena do privatizace tzv. obálkovou metodou. V tom případě by vůbec nešlo o zachování zdravotnického zařízení, ale o jeho likvidaci a prodej nemovitosti za vysokou částku. V tomto se velmi angažoval blízký spolupracovník obou jmenovaných, ministr Říman. Pomocí parlamentních interpelací a pádu vlády, jejíž byl Říman členem, k privatizaci nedošlo. ... Vůbec nepochybuji, že je dnes rozehrána hra podle stejného scénáře..."

Píše se rok 2006. Železniční nemocnice přes dlouholetou péči svého managementu ještě stojí. A léčí lidi.

Kousal na vlastní žádost

Kousal odešel v květnu 2005 z Českých drah "na vlastní žádost". Pracoval přitom v Českých drahách od roku 1978. Místopředseda vlády a ministr dopravy, Milan Šimonovský, k jeho odchodu z vrcholového vedení ČD poznamenal: "Petr Kousal patří mezi špičkové odborníky na železniční dopravu v České republice. České dráhy pod jeho vedením prošly obdobím významných změn, které vedly především k výraznému růstu kvality služeb poskytovaných cestujícím." Posuďte sami. České dráhy vyhánějí cestující na zacpanou dálnici D1. Já do Brna jezdím privátním autobusem Student Agency.

Ježdění sem a tam

Po nástupu Rudolfa Mládka odešel Bazala do soukromého sektoru, v roce 1996 si založil spediční firmu Spedi-trans Praha. České dráhy, které do té doby řídil, mu odprodaly cisternové vozy. Pro České dráhy "šrot". Cena odpovídala. Pro Bazalu zlatý důl, který mu vydržel do roku 2003.

Milan Matoušek a jeho přátelé

AGM a.s. v likvidaci

Bývalá agentura Mladých -- účelové zařízení SSM, pak jeden ze "spravovaných" majetků Fondu dětí a mládeže, dnes v likvidaci. Fond dětí a mládeže v likvidaci sídlí v Olomouci...

 • Členkou představenstva je Ing. Danuše Mládková, r.č. 575430/1905
 • Členem dozorčí rady je PhDr. Milan Matoušek, r.č. 451224/429

STAVOCENTRAL a.s.

Právní nástupce STAVOCENTRAL státní podnik Praha, dříve účelové zařízení SSM

http://www.stavocentral.cz/

Firma má zvláštní strukturu vlastnictví: 1 ks  akcie na jméno ve jmenovité hodnotě  85 730 000,- Kč

 • předseda představenstva do 5.září 2003: Ing. Pavel Mertlík, r.č. 630921/1524
 • člen představenstva do 24.listopadu 2000 PaedDr. Zdeněk Šarapatka, r.č. 580722/1453
 • místopředseda představenstva od prosince 2000 hDr. Milan Matoušek, r.č. 451224/429
 • člen představenstva od roku 2005 Ing.arch. Jiřina Böhmová, r.č. 525907/135, předsedkyně Pozemkového fondu
 • člen dozorčí rady do října 2003 RSDr. Vladimír Bouša, r.č. 480526/102, člen zastupitelstva MČ Praha 8, předseda OV KSČM Praha 8-Libeň, člen dozorčí rady IPODEC - ČISTÉ MĚSTO a.s.

INTEA a.s. v konkurzu

Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky, na který přešel majetek státního podniku. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 2.října 2003 číslo jednací 26 K 38/2003-47 byl prohlášen konkurs na majetek obchodní společnosti INTEA a.s. a ustaven konkursní správce.

 • místopředseda představenstva: PhDr. Milan Matoušek, r.č. 451224/429

Dopravní a vzdělávací institut a.s.

Dceřinná polečnost Českých drah

 • předseda dozorčí rady PhDr. Milán Matoušek, r.č. 451224/429

Dědictví psychologie

V prvním čísle Reflexu z roku 2001 je článek "Špatná strategie" o tom, jak byly společností ONETRADE s.r.o., dříve One Media s.r.o., odkoupeny od společnosti SANOMA Magazines čtyři časopisy, z toh otři zdravotnické a jeden reklamní. Zdravotnické noviny, Postgraduální medicína, Sestry a Strategie. Článek popisuje drsné metody, s jakými probíhala restrukturalizace a nakládání s "nepohodlnými" zaměstnanci.

"Buď okamžitě podepíšete odchod dohodou, nebo dostanete paragraf 53 o závažném porušení pracovní kázně. Musíte podepsat teď hned, nesmíte nikomu volat. Máte nárok na jeden hrubý měsíční plat hotově, bez potvrzení."

zdroj ZDE

Co však už novinář Jan Potůček z Reflexu nezjistil, je majetkové pozadí firmy. Jednatelem OneTrade je Mgr. Milan Matoušek. Vzděláním také psycholog. Což je z článku v Reflexu zřejmé... Do firmy ovšem vložil pouze 20 000,- Kč. Faktickým majitelem OneTrade s.r.o. je firma AliaFin a.s. ič 26072211, se sídlem v Olomouci. Stejně jako AGM a.s., bývalý podnik služeb Socialistického svazu mládeže , toho času v likvidaci.

 • člen představenstva: Mgr. Milan Matoušek, r.č. 720624/5332
 • člen představenstva: Dagmar Večeřová, r.č. 685213/1682
 • předseda dozorčí rady: Ing. Blanka Matoušková, r.č. 475518/428
 • Základní kapitál: 310 000 000,- Kč

Mgr. Milan Matoušek a Dagmar Večeřová jsou dětmi PhDr. Milana Matouška a Ing. Blanky Matouškové. Aliafin vznikla počátkem roku 2004.

OneTrade/OneMedia se 1. ledna 2005 univerzálním právním nástupcem bez likvidace zrušených a zanikajících obchodních společností MELODIA Kohout s.r.o. IČ 639 10 659, ALTAFIN s.r.o., IČ 260 64 260, ETS FINANCE s.r.o. IČ 260 64 308 a INTEXA GROUP s.r.o. IČ 260 64 502.

Když finská Sanoma kupovala v polovině roku 1999 nizozemskou VNU, tedy i český vydavatelský dům MONA, který koupila VNU v létě 1999, aby se pak o několik měsíců týdnů později majitel zase měnil, mnozí nevěděli, co asi udělá nový majitel s časopisem Strategie? A jak asi dopadne ředitel vydavatelství Judr. Ivan Chocholouš, bývalý vedoucí oddělení kultury ÚV SSM? Chocholouš se stal jednatelem Sanoma Magazines Praha s.r.o.

OneMedia sestěhovala všechny své tituly do budovy vydavatelství Mladá fronta, snimiž sdílí nejen sídlo, ale i inzerci, distribuci, výrobu a další činnosti. Fakticky tak rozhoduje o zisku Milana Matouška Mladá fronta. Tak je to správně.

Profesionální zkušenosti rodinného podniku

Pod ič 25794256 vznikla akciová společnost s honosně cizokrajným názvem "Swis inquiry and technology". Počet zaměstnanců podle databází 1-5, počet managementu 6. O jejím působení se z veřejných zdrojů nedozvíte prakticky nic. Mezi jinými ovšem má na starost poradenskou činnost v oblasti společenských věd a rozvoje osobnosti. Jsou -- podle stránek společnsti získány v rámci spolupráce s řadou českých a významných zahraničních firem. Vedle ing Rudolfa Mládka (r.č. 561213/0018), ředitele ČD v letech 1995 -- 1997 zde najdeme jméno Nikol Mládková, (r.č. 845901/0153), Ing. Danuše Mládková, (r.č. 575430/1905).

Společníkem ve firmě je i jeden starý pán -- čestný člen Svazu průmyslu a dopravy Ing. Otto Slavík, do roku 2003 prezident Svazu dopravy, bývalý prezident Svazu zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě. Peltrámův a Kapounův muž z dob vlády Miloše Zemana.

V rejstříku najdeme i klíčové jméno: PhDr. Milan Matoušek. Psycholog. Psycholog se specializací na vztah mezi osobnostními rysy delikventů s abusem alkoholu -- což bylo téma diplomové práce, kterou Matoušek obhájil v květnu 1979. Rok předtím nastoupil, byť byl nevoják, ke Sboru nápravné výchovy, kde působil do roku 1983 jako psycholog ve věznici na Mírově... V roce 1982 si zvyšoval kvalifikaci stážemi v Kanadě a Japonsku. Individuální psychoterapie... U Českých drah začal také jako psycholog. Dnes učí Matoušek externě na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde kdysi při zaměstnání vystudoval. Zvláštní je, že na téže škole studuje řada dětí Matouškových spolupracovníků. Tomáš Schilla, Robert Honzák, Jana Nováková -- Honzáková, Zuzana Kapounová. Ing. Vladimír Honzák je presidentem Unie železničních zaměstnanců a ředitel odboru vnitřního auditu a kontroly ČD, který "zdědil" archiv po bývalé Generální inspekci Českých drah. Kapounová je dcerou poslance ČSSD Miroslava Kapouna, který z pozice v hospodářském výboru a z pozice člena Dozorčí rady Českých drah významně ovlivňoval restrukturalizaci i privatizaci některých částí kolosu. Ovlivňoval i problematiku rychlostních a transevropských tratí, ovlivňoval i Pendolino.

Co by měl obsahovat mimo jiné Honzákův archiv, který budovala manželka ministra Peltráma a bývalá ministryně kontroly Květa Kořínková? České dráhy se v roce 1995 rozhodly pořídit si rychlovlaky. Tehdejší Klausova vláda nebyla proti, a tak dráhy zahájily soutěž, z níž jako vítěz vzešlo konsorcium ČKD Praha, Vagónka Studénka, Siemens a Fiat Ferroviaria - dnes Alstom. Deset vlaků mělo dráhy stát 4,37 miliardy korun. V roce 1999 se ČKD jako lídr konsorcia se ocitl na pokraji krachu. V roce 2000 dráhy uzavírají klíčové dodatky, kterými se podstatně změnil smysl původní smlouvy. Místo deseti rychlovlaků dráhy dostanou za stejnou cenu jen sedm.

Jedním z dodatků se stát zavázal odebrat náhradní díly za stamiliony korun ještě předtím, než byla Pendolina schválena do provozu. "Osobně to považuji za jednu z největších chyb. Náhradní díly se nakoupily dopředu a vůbec se nezohlednila například záruční lhůta," krčí rameny člen dozorčí rady drah, poslanec vládní strany Miroslav Kapoun. Klíčový muž dopravní komise ČSSD, klíčový muž ministrů Peltráma a Schlinga.

V roce 2004 se ukázalo, že smlouvy nepočítají s českými specifiky tratí a českými normami. Rychlovlaky pendolino si "nerozuměly" se zabezpečovacími závorami u tratí. Kvůli vadně nastaveným smlouvám s výrobcem vlaků Pendolino lze čekat stamilionové škody. Dráhy už do Pendolina investovaly 93 milionů euro. Bankovní záruky však pokrývají jen 50 milionů.

"Nikoho to nezajímalo, nikdo neměl chuť to řešit," přiznal  Antonín Peltrám. "České dráhy byly stát ve státě a když jsem kvůli jejich špatnému hospodaření tlačil na výměnu ředitele Zeleného, Miloš Zeman mi to výslovně zakázal," prohlásil bývalý sociálnědemokratický ministr dopravy pro server Aktuálně.cz. Dalibor Zelený přitom dojednal oněch několik dodatků k původní smlouvě o rychlovlacích, které se až dnes ukázaly jako klíčové. "Zejména dodatek číslo 6, kterým se mění předmět smlouvy a technické podmínky," řekl generální ředitel Josef Bazala tamtéž.

Vztahy mezi generálním ředitelem Bazalou a Matouškem jsou více než nadstandardní, přitom Mládkovi nemůže Bazala přijít na jméno. Stejně jako Zelený nemohl přijít na jméno Mládkovi a Mládek Zelenému. Všichni dohromady pak skřípěli zuby, když se před některým vyslovilo jméno odborářského bosse Duška. Není to celé zvláštní? Není.

"Nic s námi neriskujete, protože rizika tlumíme a odstraňujeme. Umíme doporučit Vaše projekty dobrým investorům, pomůžeme Vám se zorientovat v nástrahách právních a daňových předpisů."

To o sobě tvrdí akciová společnost Swis inquiry and technology na svých internetových stránkách .

No aby ne...

                 
Obsah vydání       7. 3. 2006
7. 3. 2006 České dráhy: Psycholog Matoušek a psychologie Pendolina Štěpán  Kotrba
7. 3. 2006 14 000 osob je v Iráku vězněno bez soudu
7. 3. 2006 Britští muži budou muset ženy otevřeně žádat o souhlas s pohlavním stykem
7. 3. 2006 Bílý dům se chystá stíhat úniky informací
7. 3. 2006 Možnosti USA v Iráku: Rovnováha mezi šíity, sunnity a Kurdy, nebo porážka
7. 3. 2006 Zelení? Kdo to vlastně je? Stanislav  Křeček
7. 3. 2006 Kdo jsou zelení? A kdo ČSSD?
7. 3. 2006 Post coitum Štěpán  Kotrba
7. 3. 2006 Pýcha a předsudek Alex  Koenigsmark
7. 3. 2006 Jsou karikatury Mohameda či Boha výrazem svobody slova ? Michael  Marčák
7. 3. 2006 Formalismem proti spravedlnosti Zdeněk  Jemelík
7. 3. 2006 Novinářský kodex asi většina novinářů nečetla
7. 3. 2006 Ivanovičtí řekli NE hypermarketu
7. 3. 2006 Smrt, za kterou mohou sociální demokraté Vladislav  Černík
7. 3. 2006 Michael  Marčák
7. 3. 2006 11. september 2001: Čo je pravda? Ferdinand  Klinda
6. 3. 2006 Michael  Marčák
7. 3. 2006 Energie budúcnosti Radovan  Geist
7. 3. 2006 Větrné elektrárny: jednotná fronta ekologických aktivistů Josef  Vít
7. 3. 2006 Větrné elektrárny
7. 3. 2006 Drahotu alternativních zdrojů určuje vláda
7. 3. 2006 Taková malá (ne)křesťanská agitka
7. 3. 2006 Zelená kva kva kvalita Josef  Baxa
7. 3. 2006 Vyvěšovat tibetskou vlajku ?
7. 3. 2006 Fundamentalismus? Petr  Hušek
7. 3. 2006 Michael  Marčák
6. 3. 2006 Jak prezident Světové banky navštívil Česko Rudolf  Převrátil
6. 3. 2006 Při hladomoru v Keni už nezbývá mnoho času
6. 3. 2006 Michael  Marčák
6. 3. 2006 Televizi nahradí internet jako dominantní médium nové éry
6. 3. 2006 Prznění češtiny v pražském Činoherním klubu Jan  Čulík
6. 3. 2006 Čurdová: K emancipaci žen jsou potřeba "osvícení" muži Irena  Ryšánková
6. 3. 2006 Omlouváme se -- pomáhali jsme ničit tuto planetu...
6. 3. 2006 Díky za Tomáše Halíka Tomáš  Koloc
6. 3. 2006 Školství jako skanzen? Milan  Kulhánek
12. 2. 2006 Hospodaření OSBL za leden 2006
22. 11. 2003 Adresy redakce