5. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
7. 12. 2008

Topolánek: Hvězdné nebe nad hlavou - a Talmanová, ke mně

Od počátku 90. let, kdy se otcové zakladatelé dnešní ODS pučistickými technikami zmocnili veřejné diskuse o ekonomické reformě, mi bylo jasné, že tyto lidi nikdy volit nebudu. Zda hlásají názory pravicové nebo levicové, přední nebo zadní, zda hájí Losnu nebo Mažňáka, leželo až v druhém plánu; podstatnou roli hrála arogance a nesnášenlivost ideologů, kteří jako by si právě z hlavy odinstalovali programový modul s nápisem "marxismus-leninismus" a nahradili ho novým jedině správným a přípustným, na němž se leskl štítek "liberální konzervatismus". Delikátní otázku, co chtějí tito lidé po čtyřiceti letech sovětského protektorátu vlastně konzervovat, pomohl vyřešit pohled na bývalé svazáky a regionální technokraty s údernými hesly na praporech - budující kapitalismus, který si rozvracet nedají. Co se týče liberalismu krčícího se nesměle v přívlastku, šlo vlastně o klam; údajně všeřešící ekonomické poučky byly převzaty z dědictví po Thatcherové a Reaganovi, takže jejich proponentům by nejlépe slušel hrdý titul neoliberálních normalizátorů.

Vyjadřuji-li se teď k dění ve straně, která pečetí svůj osud ve Vysočanech, nevedou mě tedy k tomu sympatie, ale prostý fakt, že jde o hlavní vládní stranu - a navíc obava, že se při případném rozpadu mohou odštěpit jurodivé elementy, které posílí ultrapravicová uskupení.

Úřadující předseda strany Topolánek na úvod kongresu prohlásil, že kořeny a základní orientace strany přezkoumávat netřeba. To je ovšem v nejlepším případě odvedení pozornosti od faktu, že neoliberální filozofie deregulace ztroskotala na pobřeží světové finanční krize, takže pokud se jí naše vláda bude dál držet, stane se v Evropě brzy ideologickou fosílií. Nebo řečeno jinak: Ti, kdo kdysi vyměnili "marxleninský" modul za modul "liberálně konzervativní", budou velmi záhy potřebovat modul nový. A jestli ho nedostanou, půjdou jednoduše o dům dál.

Nový modul ovšem stále není na skladě. Nabízí se pouze balistická metafora prezentující ODS coby průbojný hrubý brok s "tvrdým jádrem a měkkým obalem". Lidská hlava vybavená normálním mozkem je ovšem co do konzistence uspořádána opačně - nicméně nelze popřít, že hlavou se zeď proráží dost špatně, kdežto broky mají v tom podniku, o nějž se teď Topolánek pokouší, šanci výrazně vyšší.

A o nic menšího než o prorážení zdi se nejedná. ODS je přesvědčena, že i nadále, po všech letošních zásadních změnách na mezinárodní scéně i po prohraných volbách, je obsah její politiky správný, kdežto změny si vyžaduje pouze forma prodeje "nechápavému" obyvatelstvu. Na jedné straně se tedy snaží prezentovat odpor dvou třetin české společnosti k radaru jako výsledek působení ruské rozvědky (ale i jinak nás Topolánek s Vondrou Rusy straší, kudy chodí); na druhé straně tvrdí, že jedinou nutnou změnu představuje způsob vysvětlování nepopulárních kroků.

"Ukrutní levičáci" Disraeli nebo Bismarck se ovšem také potýkali se silnou opozicí nižších vrstev vůči jejich politice, a to v okamžicích, kdy jejich země potenciálně čelila zahraničním výzvám. Když si toho všimli, začali politiku měnit - nejen co do formy, ale i obsah - a snažili se prakticky posílit vnitřní soudržnost společností. Na základech takto vzniklých "proklatě levicových" vynálezů vyrostl po druhé světové válce na Západě sociální stát, jehož demontáž začala až v okamžiku, kdy byrokratická diktatura na východě přestala být věrohodnou ideologickou alternativou. Doba bezproblémové ideové dominance Západu je ovšem už pryč. Pokud si Topolánek skutečně myslí, že soudržnosti české společnosti může dlouhodobě dosahovat klvaňovskou propagandou, aniž by se uchýlil k "proklatě levicovému" kompenzování tržně generovaných nerovností, pak není žádný zásadový pravičák, ale jednoduše pitomec. Dokonce i za fíkovým listem někdejšího Klausova verbálního pravičáctví bychom našli alespoň daňově zvýhodněné stravenky a toleranci vietnamských tržnic, která představovala náhražková sociální opatření pro nemajetné. Díky Topolánkovi však "lid" ostrouhá docela a nedostane ani tuhle ubohou almužnu.

A nakonec, ačkoliv nemívám ve zvyku pitvat něčí soukromí, se dostávám k tématu z titulku. Zastydlý konzervativně deregulační Topolánek si na kongresu své strany vzal do úst okřídlený výrok německého filosofa Immanuela Kanta z Kritiky praktického rozumu - o hvězdném nebi nad hlavou a mravním zákonu. V teoretické systematizaci pruské měšťanskofeudální ctnosti ovšem nenajdeme vůbec nic prvoplánově deregulačního, je dokonce ze své podstaty přesným opakem podnikatelsky inovačního ducha, kterého později Schumpeter charakterizoval výrazem "animal spirit". Celou pasáž, kde Kant mravní zákon charakterizuje jako to, co zjevuje "život nezávislý na zvířeckosti a celém smyslovém světě" premiér sotva četl, takže se nedivme, že si tak nabíhá. Ponechme tedy zcela stranou frekvenční analýzu Topolánkových projevů, jež by zajisté hojnou úrodou "shitů" a "píčovin" poněkud zpochybnila věrohodnost vznešeně moralizujících frází. Netřeba dokonce ani sahat ke kantovskému vzývání mravního zákona, "před nímž všechny náklonnosti umlkají", protože premiérův spor s Kantem vlastně začíná na mnohem nižším stupni.

Kantova definice manželství spočívá totiž na základu všednějším a dočista kapitalistickém - na smlouvě o vzájemném užívání pohlavních orgánů spojených osob. Ano, manželská smlouva, jak ji dnes známe, se týká movitého a nemovitého majetku, proto poněkud ustupuje do pozadí skutečnost, že i samo buržoazní manželství je vlastně smlouvou. A smlouvy, jak známo, se mají plnit - pokud ne kvůli mravnímu zákonu, tedy aspoň proto, že opak poškozuje značku.

Takže, pane premiére, když už se tak oháníte Kantem - pacta sunt servanda. Kdy se vlastně hodláte vrátit k manželce?

                 
Obsah vydání       5. 12. 2008
7. 12. 2008 Topolánek: Hvězdné nebe nad hlavou - a Talmanová, ke mně Karel  Dolejší
7. 12. 2008 ODS stále bojuje s bolševismem Bohumil  Kartous
6. 12. 2008 Návrat Topolánka k Jakešovi či jen nebezpečná hloupost Miroslav  Polreich
7. 12. 2008 Negativci na kongresu šimpanzů Wenzel  Lischka
6. 12. 2008 Titul čestného předsedy ODS byl přítěží pro Vás, ale i pro mne Václav  Klaus
6. 12. 2008 Topolánkovo "poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti" Mirek  Topolánek
6. 12. 2008 Obavy, že přijdeme o svůj pravicový charakter, nejsou na místě Mirek  Topolánek
6. 12. 2008 Po dvaceti letech jsme pustili komunisty do zatím nejvyšších exekutivních pozic v tomto státě. A bohužel bude hůře. Pavel  Bém
6. 12. 2008 Topolánek: ODS potřebuje víc marketingu Michal  Vimmer
6. 12. 2008 Nic nepochopili, z ničeho se nepoučili
6. 12. 2008 Klaus nebyl nikdy pravicový politik Boris  Cvek
6. 12. 2008 Jak zlikvidovat lobbismus a klientelismus a posílit demokracii Alex  Koenigsmark
5. 12. 2008 Rušení traumacenter a standardy zdravotní péče Petr  Wagner
5. 12. 2008 Brno má zájem o Úrazovou nemocnici, kterou chce Julínek rušit
5. 12. 2008 Poplatky ve zdravotnictví v ČR a v Německu
6. 12. 2008 Saakašvili: Při zničení Cchinvali "dělostřelectvo odvedlo dobrou práci" Karel  Dolejší
6. 12. 2008 Proč je ve Francii poplatek u lékaře nižší než v Čechách Karel  Košťál
6. 12. 2008 Šlo o návštěvu lékaře jen v nutných případech
6. 12. 2008 Všechno špatné je k něčemu dobré Petr  Litoš
5. 12. 2008 Komu vadí gorily na internetu?
29. 4. 2008 Access to safe and legal abortion in Europe Anna  Čurdová
5. 12. 2008 Nehodící se škrtněte! Jan  Paul
5. 12. 2008 Starty ruských strategických raket v letech 2008 a 2009
5. 12. 2008 Nejvyšší soud EU odsoudil ČR za to, že neuzákonila normu o rovnosti mužů a žen Anna  Čurdová
5. 12. 2008 Jadrové a zbrojné dohody Ruska a Indie mení geopolitickú mapu
5. 12. 2008 Co dokázal Ramzan, nikdo před ním nesvedl
5. 12. 2008 Kontrola nad politiky, anebo Proč nejde o zkoušky alkoholu Uwe  Ladwig
5. 12. 2008 Čína nezachrání západní banky
5. 12. 2008 Happening: dvě třetiny Čechů jsou neviditelné
5. 12. 2008 Oblečená opice Jan  Hruška
4. 12. 2008 Co dělat proti hospodářské krizi v ČR
5. 12. 2008 Zdraví je nade vše Jan  Mertl
5. 12. 2008 Co se skrývá za nablýskanou fasádou hi-techového světa:
5. 12. 2008 Zemědělstvím proti chudobě
4. 12. 2008 Britské úrokové míry byly sníženy na nejnižší úroveň v historii
4. 12. 2008 Jak Británie mučila Obamova dědečka
5. 12. 2008 Politika není literatura Jan  Makovička
5. 12. 2008 Americký Nejvyšší soud bude rozhodovat, zda přijmout žalobu zpochybňující Obamovo zvolení
4. 12. 2008 Analýza neúspěchů ODS
5. 12. 2008 To, že je Roman Joch zván v ČR do televize, má zásadní význam
5. 12. 2008 Joch Jan  Hruška
5. 12. 2008 Česká televize začne vysílat zvuk Dolby Digital - láká na satelitní příjem
5. 12. 2008 Dojde k historickému summitu Kuba-USA?
5. 12. 2008 Poplašná zpráva o úrovni české populace
5. 12. 2008 Doufejme, že se Roman Joch nebude chtít vrátit k profesi
4. 12. 2008 Televizní odborník Roman Joch
4. 12. 2008 Naše civilizace nebyla nikdy dosti křesťanská
4. 12. 2008 Necenzurovat- ani Jocha Ivan  David
4. 12. 2008 Volby v AV ČR na přelomu 2008-9 Zdeněk  Slanina
4. 12. 2008 Stratfor: Strategické motivace útoků v Bombaji
4. 12. 2008 Bombaj: Kde je dalších čtrnáct teroristů vycvičených v Pákistánu?
4. 12. 2008 Tváře moci v zrcadle antikomunistické bídy Nikola  Čech
4. 12. 2008 Je český vicepremiér Vondra americkým agentem? Jan  Tamáš
3. 12. 2008 Čas oběti Ladislav  Žák
4. 12. 2008 Boj proti krizi: omezíme zdroje pro zdravotní péči! Jan  Mertl
4. 12. 2008 Čekání na katastrofu? Petr  Litoš
4. 12. 2008 Proč jsou lidé v ČR nespokojeni?
3. 12. 2008 Literatura není politika Lukáš  Borovička
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

19. kongres ODS RSS 2.0      Historie >
7. 12. 2008 ODS stále bojuje s bolševismem Bohumil  Kartous
7. 12. 2008 Topolánek: Hvězdné nebe nad hlavou - a Talmanová, ke mně Karel  Dolejší
6. 12. 2008 Topolánkovo "poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti" Mirek  Topolánek
6. 12. 2008 Jak zlikvidovat lobbismus a klientelismus a posílit demokracii Alex  Koenigsmark
6. 12. 2008 Titul čestného předsedy ODS byl přítěží pro Vás, ale i pro mne Václav  Klaus
6. 12. 2008 Topolánek: ODS potřebuje víc marketingu Michal  Vimmer
6. 12. 2008 Klaus nebyl nikdy pravicový politik Boris  Cvek
6. 12. 2008 Nic nepochopili, z ničeho se nepoučili   
6. 12. 2008 Po dvaceti letech jsme pustili komunisty do zatím nejvyšších exekutivních pozic v tomto státě. A bohužel bude hůře. Pavel  Bém
6. 12. 2008 Návrat Topolánka k Jakešovi či jen nebezpečná hloupost Miroslav  Polreich
5. 12. 2008 Nejvyšší soud EU odsoudil ČR za to, že neuzákonila normu o rovnosti mužů a žen Anna  Čurdová
4. 12. 2008 Analýza neúspěchů ODS