10. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 12. 2008

DOKUMENT

Lidé na prvním místě - Nový směr Evropy

Právě v těchto volbách stojí voliči před zásadním politickým rozhodnutím. V době, kdy lidé celé Evropy stojí před obdoby nemajícími výzvami (ekonomická recese a stoupající nezaměstnanost způsobená světovou finanční krizí, vysoké náklady na potraviny a energie, klesající kupní síla a stoupající ohrožení chudobou, změna klimatu a bezpečnostní hrozby od terorismu po kriminalitu), jde o politickou volbu mezi stranami s velmi rozdílnými politickými představami o budoucnosti Evropské unie.

Jedná se o volbu mezi představou progresivní Evropské unie, kde občané, členské státy a instituce pracují společně, aby se věnovali věcem vzbuzujících největší obavy občanů Evropy. Anebo tu jde o volbu konzervativní Evropské unie, ve které je budoucnost našich zemí ponechána v rukou trhu.

Strana evropských sociálních demokratů (socialistů) je zavázána vytvářet čestnější, bezpečnější společnost. Dává taková řešení výzev, před kterými stojíme, v nichž stojí lidé na prvním místě.

V dnešním, značně provázaném světě, nemůže žádná země řešit globální problémy osamoceně. Finanční krize a následná ekonomická recese jasně ukazují, že události z jedné části světa mohou mít devastující vliv i v našem zádveří. Společná evropská akce je životně důležitá pro řešení finanční krize. Zpátečničtí oponenti Evropské unie mohu zanechat své země slabší, pokud budou zápolit s globální krizí bez partnerů a institucí, které vytvářejí koordinovanou reakci.

Evropská unie je pro nás v globalizačním období životně důležitou vazbou. Dává našim zemím silnější pozici v řešení globálních problémů, které mají lokální účinky. V Evropě potřebujeme aktivnější spolupráci k řešení našich společných výzev a zlepšování života lidí. Až se stane účinnou Lisabonská smlouva podléhající ratifikaci všech členských států, měla by učinit Evropu schopnější k řešení společných výzev demokratickou, transparentní a efektivní cestou.

Od prvních voleb do Evropského parlamentu uplynulo třicet let. Měly klíčovou roli v uskutečňování naší vize Evropské unie, která dává řešením ve prospěch člověka prioritu. Strana evropských sociálních demokratů (socialistů) je vaším hlasem, hájí vaše zájmy a bojuje za vaše věci. Zavazujeme se k:

  1. Obnovení chodu ekonomiky a předcházení finančním krizím
  2. Nové sociální Evropě, která lidem zabezpečí slušný životní úděl
  3. Přeměně Evropy ve vedoucí světovou sílu v boji s klimatickou změnou
  4. Prosazování rovnosti pohlaví v Evropě
  5. Zpracování efektivní evropské migrační politiky
  6. Zvyšování role Evropy jako partnera pro mír, bezpečnost a rozvoj

Progresivní levicové a středolevé strany ve vládách na národní a regionální úrovni již mění lidské životy. Tam, kde je u moci levice, můžeme vidět skutečné důkazy toho, čeho levice dokáže dosáhnout.

Konzervativní pravice měla v minulých pěti letech v Evropě majoritu – ve většině členských zemí a institucí EU. Čeho tak neoliberálové a konzervativci dosáhli? Řešili globální finanční krizi? Oslovily je rostoucí ceny potravin a energie? Bojovali proti chudobě a nerovnosti? Je společnost spravedlivější než byla před pěti lety? Podpořili naše iniciativy pro zabezpečení většího počtu a kvality zaměstnaneckých míst? Ne, oni jen posluhovali trhu. My se drželi našeho přesvědčení.

Konzervativci často mluví o ekonomických a sociálních krizích jako kdyby byly nevyhnutelné jako přírodní zákony. Avšak nic nevyhnutelného na nich není. Je to o politické volbě. Ačkoli žijeme v době globálních změn a rizik, žijeme také v období obrovské příležitosti. Musíme v Evropě prosadit lepší spolupráci pro zvládnutí globalizace tak, aby z ní každý mohl mít prospěch. Říkají nám, abychom se pasivně přizpůsobili trhu. A my říkáme, že chceme aktivně formovat svou budoucnost.

Potřebujeme v Evropě silnou progresivní většinu, abychom mohli zahájit potřebné reformy, které jsou podstatné pro zabezpečení budoucího blahobytu evropských občanů a společnosti jako celku. Jsou důležité pro ulehčení nesnází lidí v celé EU v jejich každodenním zápase, aby vyšli s penězi, protože vzhledem k ekonomické recesi: rostou životní náklady; zvyšuje se nezaměstnanost, s téměř 17 miliony nezaměstnaných a spoustou dalších s nejistými pracovními místy, kteří budou jako první zasaženi pomalým růstem; se stále přítomným rizikem ztráty bydlení; sociální nerovností se 78 miliony lidí (mnoho z nich jsou děti), kteří žijí pod hranicí chudoby či v ohrožení chudobou.

Globální finanční krize ukázala nedostatky neregulovaných trhů. Pro světovou ekonomiku nastaly těžké časy. Minulý rok zaznamenal dva bezprecedentní šoky: nejhorší úvěrovou krizi od třicátých let minulého století a rekordní nárůst cen energie a potravin. V Evropě potřebujeme aktivní spolupráci, globální koordinaci akcí a uchopení problémů národních a mezinárodních finančních systémů. Také potřebujeme proaktivní akci k přeměně ekonomiky prostřednictvím investic do klíčových priorit, k zabezpečení prosperující a udržitelné budoucnosti pro každého v Evropě.

Konzervativci provozovali politiku slepé víry v trh, sloužili zájmům mála raději než široké veřejnosti a nyní se můžeme podívat na škodu, kterou špatně regulované trhy mohou nadělat. Ale my víme, že s tím můžeme něco dělat. Dokážeme obnovit chod evropské ekonomiky a vytvořit spravedlivou a bezpečnější společnost pro všechny v nové sociální Evropě.

Naše komplexní pokroková reformní agenda k přeměně evropské spolupráce, která je založena na našich hodnotách rovnosti, demokracie, lidské důstojnosti, solidarity, svobody a spravedlnosti, dokáže doručit změnu, kterou lidé Evropy tak naléhavě potřebují.

My sociální demokraté, socialisté, a pokrokoví demokraté sdílíme společné hodnoty a společné představy. Budeme spolupracovat na spravedlivější, bezpečnější a „zelenější“ Evropě. Společně jsme silou změny.

Dokážeme vybudovat spravedlivější společnost postavením lidí na první místo.

Dejme v červnu 2009 Evropě nový směr!

Neoficiální překlad úvodu Manifestu Strany evropských socialistů učinil Jiří Havel. Odpusťte amatérovi jazykové a literární chyby...

PES Manifesto: "People first, A new direction for Europe" ZDE

BL, 2. 12. 2008: Evropští socialisté chtějí "nové směřování" Evropy ZDE

Pozn. red.: Jde o historicky první celoevropský politický program v rámci EU, připravený k volbám do Evropského parlamentu v roce 2009. Dokument byl přijal Council PES v Madridu dne 2. 12. 2008. PES sdružuje sociálně demokratické, socialistické a pokrokově demokratické strany EU.

                 
Obsah vydání       10. 12. 2008
10. 12. 2008 Být či nebýt? (V Evropské unii) Ivo  Šebestík
10. 12. 2008 Nepředvídané otázky, neboli Pročpak asi tak s Klausem nikdo dosud nemluvil po celých šest let? Uwe  Ladwig
10. 12. 2008 Prostředek pro rozhádání evropských států
10. 12. 2008 Vymění Česká republika Evropskou unii za Václava Klause? Jan  Čulík
10. 12. 2008 Sprostotě Nás Doma nějaký Evropan z povolání vyučovat nemusí Michal  Vimmer
10. 12. 2008 Minimalistické požadavky na unijní demokracii Jan  Keller
10. 12. 2008 Na Hradě není nějaký Klaus, pane Čulíku Jaroslav  Kuba
10. 12. 2008 EU a (česká) levice Petr  Schnur
10. 12. 2008 Nekolikajazyčný eurooptimistický jekot na Hradčanech Karel  Košťál
8. 12. 2008 S Topolánkem do ofsajdu, neboli Evropa je víc než jen sumou nacionalistických národních států Uwe  Ladwig
10. 12. 2008 Nežijeme v monarchii
10. 12. 2008 Na okraj filmu Hlídač č.47 Tomáš  Koloc
10. 12. 2008 Zapněte si zip na poklopci Martin  Martínek
10. 12. 2008 Opatření v období světové finanční krize Jiří  Havel
10. 12. 2008 Raketa do každé rodiny?
10. 12. 2008 Ruml pozván do rudé Venezuely Josef  Mikovec
10. 12. 2008 Návod jak proměnit Václavák na spáleniště Miloslav  Štěrba
10. 12. 2008 České dráhy: Chrenkova řízená péče a jiné bolesti související Naděžda Vodsloň Chorkovská
10. 12. 2008 ČTK falšuje historii - vyměnila Karla Srpa za Sašu Vondru Karel  Srp
10. 12. 2008 Athény v plamenech - na dnešek je vyhlášena generální stávka Zdeněk  Erben
6. 12. 2008 Lidé na prvním místě - Nový směr Evropy
9. 12. 2008 Kdo má pravdu, Klaus či europoslanci? Jan  Čulík
9. 12. 2008 Zápis z přijetí delegace Evropského parlamentu prezidentem republiky Václavem Klausem
8. 12. 2008 Cui bono "české předsednictví", čili komu skutečně přinese prospěch Jaroslav  Kuba
9. 12. 2008 Pohled zvnějšku
10. 12. 2008 Smrt Alexije II. Boris  Cvek
9. 12. 2008 Evropská identita a hodnoty Petr  Sak
9. 12. 2008 Neviditelní humanisté a neviditelná vyváženost Štěpán  Kotrba
9. 12. 2008 Bezradní ekonomové
9. 12. 2008 Jan Ruml vypráví o svých zážitcích z nedávné cesty do země Hugo Chaveze Daniel  Veselý
9. 12. 2008 La Repubblica: Češi nejsou připraveni na předsednictví Evropské unie John  Dunn
8. 12. 2008 Václav Klaus de la Mancha a pár podivných kukaček v hnízdě ODS Ivo  Šebestík
7. 12. 2008 Topolánek: Hvězdné nebe nad hlavou - a Talmanová, ke mně Karel  Dolejší
7. 12. 2008 ODS stále bojuje s bolševismem Bohumil  Kartous
6. 12. 2008 Návrat Topolánka k Jakešovi či jen nebezpečná hloupost Miroslav  Polreich
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008
10. 12. 2008 Věda jako zboží