5. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
5. 12. 2008

Politika není literatura

Lukáš Borovička se domnívá, že katoličtí literáti za druhé republiky pouze vyjadřovali svůj názor. Ocituji ještě jednou (viz článek "Od Kundery k Zahradníčkovi a od Zahradníčka k historické paměti") a nezkráceně Věru Olivovou: "Skupina významných katolických literátů kolem týdeníku Národní obnova -- Jaroslav Durych, Jan Zahradníček, Jakub Deml, Václav Renč, Jan Čep -- se distancovala od demokracie a uchylovala se k náboženské mystice. Národní kulturní rada akcentovala nové hodnoty: vlast, národ, Bůh. A nadaný a nadějný dramatik František Zavřel věnoval vůdcům nové Evropy drama o Friedrichu Nietzschem. Oznámil, že píše i nové dílo "Adolf Hitler." Všeobecně sílily i antisemitské tendence."

Pokud připustíme, že nešlo o selhání, jak jsem psal (v článku "Reflexe, nebo soudy"), ale o "určitý názor na svět", jak píše Lukáš Borovička, pak platí beze zbytku vyjádření Jana Rataje: "Politická slepota, touha po odvetě, zášť k demokratům dovedly české integrální katolíky až k nepokrytému stranění nacismu" (sborník Spory o dějiny, vydal Masarykův ústav AV ČR, Praha 1999). Potom ovšem platí, že katolicismus a parlamentární demokracie jsou navzájem neslučitelné.

Za Protektorátu někteří militantní katolíci vystřízlivěli a revidovali své názory, nicméně Pavel Maršálek v knize Protektorát Čechy a Morava (Praha 2002) píše: "Pro nacistickou propagandu bylo mimořádně příznivé, že vyvíjela činnost na území, kde měl silný vliv zhoubný antimasarykismus integrálních katolíků, který se v předchozím druhorepublikovém období stal státní ideologií. Ten negoval všechny základní postuláty filozofie T.G. Masaryka, na nichž byla vystavěna první republika...Tato ideologie přežila pád druhorepublikového pokusu o vybudování autoritativního národního státu, k němuž došlo v důsledku nacistické okupace." Pavel Maršálek dále píše: "Vazalský poměr k Německu s využitím účelově přizpůsobených argumentů ohajovali zejména myslitelé soustředění okolo katolických časopisů Řád, Národní obnova...."

Pokud jde o politické procesy na konci čtyřicátých let a zejména v první polovině let padesátých je třeba poznamenat, že nikdo nebyl souzen proto, že byl za druhé republiky proti Masarykovi, Benešovi apod. nebo proto, že v letech 1938 -- 1939 vystupoval proti ideálům první republiky. Proti první republice a proti Masarykovi vystupoval ostře i tehdejší režim. Souzeni byli skuteční nebo i domnělí oponenti nebo dokonce v některých případech i vlastní stoupenci, a to hlavně proto, aby se naplnila teze J. V. Stalina, že za socialismu se třídní boj dále zostřuje. Tresty odpovídaly režimu orientální despocie, který u nás tehdy pod vedením Moskvy vládl. Postiženi byli tak mnozí katolíci (hlavně kněží), protože patřili mezi tzv. třídní nepřátele, jakož i socialisté, sociální demokraté (ti byli považováni za nejnebezpečnější), někteří komunisté (dokonce i někteří vysoce postavení funkcionáři) atd. Do vězení se mohli dostat i lidé, kteří se o politiku v podstatě mnoho nezajímali.

Spor Václava Havla s Milanem Kunderou v roce 1968 nebyl sporem literárním. Šlo zjevně o politický spor. Za literární spor nepovažuji ani to, že Milan Kundera v projevu na počest Jaroslava Seiferta opominul jmenovat Jana Zahradníčka.

Souhlasím s Lukášem Borovičkou, že literatura není politika. To jsem také netvrdil. A o literaturu tu ani nešlo. Literární kvality katolických spisovatelů (a ani Milana Kundery) nikdo nezpochybňoval. Nejde o literární spor. Není proto podstatné zda Jan Rataj je či není literární vědec. Věta, kterou si Lukáš Borovička dal do titulku svého článku, platí i v obráceném znění: Politika není literatura.

                 
Obsah vydání       5. 12. 2008
7. 12. 2008 Topolánek: Hvězdné nebe nad hlavou - a Talmanová, ke mně Karel  Dolejší
7. 12. 2008 ODS stále bojuje s bolševismem Bohumil  Kartous
6. 12. 2008 Návrat Topolánka k Jakešovi či jen nebezpečná hloupost Miroslav  Polreich
7. 12. 2008 Negativci na kongresu šimpanzů Wenzel  Lischka
6. 12. 2008 Titul čestného předsedy ODS byl přítěží pro Vás, ale i pro mne Václav  Klaus
6. 12. 2008 Topolánkovo "poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti" Mirek  Topolánek
6. 12. 2008 Obavy, že přijdeme o svůj pravicový charakter, nejsou na místě Mirek  Topolánek
6. 12. 2008 Po dvaceti letech jsme pustili komunisty do zatím nejvyšších exekutivních pozic v tomto státě. A bohužel bude hůře. Pavel  Bém
6. 12. 2008 Topolánek: ODS potřebuje víc marketingu Michal  Vimmer
6. 12. 2008 Nic nepochopili, z ničeho se nepoučili
6. 12. 2008 Klaus nebyl nikdy pravicový politik Boris  Cvek
6. 12. 2008 Jak zlikvidovat lobbismus a klientelismus a posílit demokracii Alex  Koenigsmark
5. 12. 2008 Rušení traumacenter a standardy zdravotní péče Petr  Wagner
5. 12. 2008 Brno má zájem o Úrazovou nemocnici, kterou chce Julínek rušit
5. 12. 2008 Poplatky ve zdravotnictví v ČR a v Německu
6. 12. 2008 Saakašvili: Při zničení Cchinvali "dělostřelectvo odvedlo dobrou práci" Karel  Dolejší
6. 12. 2008 Proč je ve Francii poplatek u lékaře nižší než v Čechách Karel  Košťál
6. 12. 2008 Šlo o návštěvu lékaře jen v nutných případech
6. 12. 2008 Všechno špatné je k něčemu dobré Petr  Litoš
5. 12. 2008 Komu vadí gorily na internetu?
29. 4. 2008 Access to safe and legal abortion in Europe Anna  Čurdová
5. 12. 2008 Nehodící se škrtněte! Jan  Paul
5. 12. 2008 Starty ruských strategických raket v letech 2008 a 2009
5. 12. 2008 Nejvyšší soud EU odsoudil ČR za to, že neuzákonila normu o rovnosti mužů a žen Anna  Čurdová
5. 12. 2008 Jadrové a zbrojné dohody Ruska a Indie mení geopolitickú mapu
5. 12. 2008 Co dokázal Ramzan, nikdo před ním nesvedl
5. 12. 2008 Kontrola nad politiky, anebo Proč nejde o zkoušky alkoholu Uwe  Ladwig
5. 12. 2008 Čína nezachrání západní banky
5. 12. 2008 Happening: dvě třetiny Čechů jsou neviditelné
5. 12. 2008 Oblečená opice Jan  Hruška
4. 12. 2008 Co dělat proti hospodářské krizi v ČR
5. 12. 2008 Zdraví je nade vše Jan  Mertl
5. 12. 2008 Co se skrývá za nablýskanou fasádou hi-techového světa:
5. 12. 2008 Zemědělstvím proti chudobě
4. 12. 2008 Britské úrokové míry byly sníženy na nejnižší úroveň v historii
4. 12. 2008 Jak Británie mučila Obamova dědečka
5. 12. 2008 Politika není literatura Jan  Makovička
5. 12. 2008 Americký Nejvyšší soud bude rozhodovat, zda přijmout žalobu zpochybňující Obamovo zvolení
4. 12. 2008 Analýza neúspěchů ODS
5. 12. 2008 To, že je Roman Joch zván v ČR do televize, má zásadní význam
5. 12. 2008 Joch Jan  Hruška
5. 12. 2008 Česká televize začne vysílat zvuk Dolby Digital - láká na satelitní příjem
5. 12. 2008 Dojde k historickému summitu Kuba-USA?
5. 12. 2008 Poplašná zpráva o úrovni české populace
5. 12. 2008 Doufejme, že se Roman Joch nebude chtít vrátit k profesi
4. 12. 2008 Televizní odborník Roman Joch
4. 12. 2008 Naše civilizace nebyla nikdy dosti křesťanská
4. 12. 2008 Necenzurovat- ani Jocha Ivan  David
4. 12. 2008 Volby v AV ČR na přelomu 2008-9 Zdeněk  Slanina
4. 12. 2008 Stratfor: Strategické motivace útoků v Bombaji
4. 12. 2008 Bombaj: Kde je dalších čtrnáct teroristů vycvičených v Pákistánu?
4. 12. 2008 Tváře moci v zrcadle antikomunistické bídy Nikola  Čech
4. 12. 2008 Je český vicepremiér Vondra americkým agentem? Jan  Tamáš
3. 12. 2008 Čas oběti Ladislav  Žák
4. 12. 2008 Boj proti krizi: omezíme zdroje pro zdravotní péči! Jan  Mertl
4. 12. 2008 Čekání na katastrofu? Petr  Litoš
4. 12. 2008 Proč jsou lidé v ČR nespokojeni?
3. 12. 2008 Literatura není politika Lukáš  Borovička
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008