4. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
4. 12. 2008

Čekání na katastrofu?

Ve světle aktuálních událostí na naší politické scéně, afér a aférek různého druhu, týkajících se známých politiků, či jiných celebrit, se některé společenské jevy zcela neprávem dostávají do pozadí zájmu médií i naší veřejnosti, přestože by si zasloužily alespoň občasnou pozornost. Mám zde na mysli velmi vážné nehody, ke kterým v posledních letech dochází v naší hromadné dopravě, na železnici i v autobusové a kamionové dálkové dopravě. V žádném případě nechci tvrdit, že v minulosti nedocházelo k železničním neštěstím, nebo k nehodám na silnici. Dobře si také uvědomuji, že železniční doprava a zejména doprava automobilová, tedy i autobusová a nákladní, doznaly značného nárůstu, který sebou může nést i nárůst relevantních rizik a následných nehod. Přesto jsem ale přesvědčen, že těch zmíněných nehod je více, než by tomuto nárůstu odpovídalo a že se tato poměrně značně nebezpečná situace bude dále eskalovat. Jaké jsou, nebo přesněji řečeno jaké mohou být příčiny?

Především je třeba konstatovat, že časy se mění a lidé s nimi. Faktem je, že poměrně strmý nástup technického pokroku do oblasti dopravy současně nenese adekvátní pokrok ve schopnostech člověka a v jeho osobní zodpovědnosti za to, co dělá. Bývaly časy (a já je pamatuji), kdy výkon řidiče těžkého nákladního automobilu byl výkon dosti heroický. Řízení a brzdy bez posilovače, takže do zatáčky se musel volant doslova utahat a pokud chtěl řidič zabrzdit kupř. střední nákladní automobil z druhé světové války Czepel (provozovaný ještě v šedesátých letech u Státní automobilové), který měl kapalinové brzdy, musel brzdu doslova utlačit nohou, jinak nezastavil. Jet zbytečně rychle si pak řidič opravdu rozmyslel. Vzít zatáčku příliš rychle totiž znamenalo především udržet se na rovném a tvrdém sicu bez jakýchkoli ergonomických prvků, který měl spíše charakter lavičky v parku, než sedadla v kabině náklaďáku. Nedokonalost vozidla tak nepřímo řidiče vychovávala k opatrnosti a učila ho jezdit tak, aby přežil.

Dnešní kamiony (a platí to samozřejmě i o dálkových autobusech) se řídí doslova samy. Volant se dá ovládat prstem, brzdy brzdí nikoli silou ale pouze na základě rozhodnutí řidiče a sešlápnutí brzdového pedálu je již více méně symbolické. Sedadla umožňují vrcholné pohodlí i při vjezdu do zatáčky vyšší rychlostí. A tak se rychlost přehání, protože není téměř znát. A mnohem více se hazarduje, protože jízda takovým dokonalým vozidlem je opojná. A čím dál tím častěji se bourá. K tomu pochopitelně přistupuje i mnohem hustší provoz a riziko se dál a dál zvyšuje.

Své nesporně dělá i poměrně nízký věk řidičů těžkých kamionů i autobusů. Kdysi trvalo dlouhá léta, než se řidič ČSAD dostal k zájezdovým autobusům. Byli to obvykle čtyřicátníci, kteří měli za sebou rozsáhlou praxi na nákladních vozech. Měli rodiny, které museli živit a ke kterým se večer chtěli vrátit. Měli svoji stavovskou čest. Práce si vážili a nechtěli o ni přijít. Byli jiní. Když přišli večer domů, šli obvykle poměrně brzo spát. Bez rozčilování různými krváky v televizi. Žádná reklama na různé půjčky je nelákala, a tak nedělali dluhy a nemuseli se přes den neúměrně honit za výdělkem a večer stresovat, jak ty dluhy budou dál splácet. Odpočinuli si a druhý den byli opět připraveni k výkonu své náročné práce. Autobusů a těžkých kamionů je ale potřeba víc a víc a tak dnes řídí každý, kdo má oprávnění a chuť tuto práci dělat.

Svůj díl viny mají pochopitelně i autoškoly. I tam došlo k výrazným posunům. Autoškolu dnes může otevřít prakticky každý a učit druhé jezdit je závislé pouze na oprávnění. Když ještě na přelomu šedesátých a sedmdesátých let nastoupil nový instruktor do autoškoly, šel obvykle na motocykl, pak učil jezdit brance na nějaké prastaré vétřiesce a pak, po několika letech, šel na osobák. To již byla instruktorská elita, která něco uměla a zažila a mohla to předávat druhým. Dnes je situace skutečně jiná. Člověk, který sám umí málo, nemůže nic kloudného naučit ani druhého. Ze špatného řidiče osobního automobilu, čerstvého absolventa autoškoly, se tak časem stane špatný řidič kamionu a pak i špatný řidič autobusu. A to již jde o život. Nejen jemu, ale i těm, kteří sedí za ním a kteří v případě nehody nemohou vůbec nic dělat.

Čím dál tím víc malérů je i na naší železnici. Soudě podle komentářů odborníků selhává moderní technika. Nehoda způsobená tím, že se na displeji sledování vlaků vlaková souprava ztratí, protože se pískem přeruší kontakt mezi koly a kolejnicí, je skutečně alarmující. Doby, kdy špatně placený, za to dostatečně zodpovědný, dobře slyšící, dobře vidící a svéprávný vechtr ohlásil průjezd vlaku primitivním telefonem do nejbližší stanice, jsou dávno a nenávratně pryč. Dnešní technika je sice převratná, ale zranitelná a její obsluha již není evidentně zvyklá v pravý čas ji nahradit svojí zkušeností a akceschopností. Jen mačká knoflíky. Pokud nefungují, nefunguje nic a nezbývá, než se modlit a čekat jak to dopadne. Dlouhodobé spoléhání na techniku tak odsouvá člověka do role pouhého pomocníka stroje a zbavuje jedince oné individuální, přirozené převahy nad strojem a to je špatné. Současně si ale nemyslím, že dnešní strojvůdci jsou snad méně zodpovědní, než ti minulí, natolik mám k tomuto povolání úctu a respekt. Mohou být ale ukolébáni právě onou přemírou technického a softwarového vybavení, které za ně řeší řadu situací, které ale může v tu nejméně vhodnou chvíli totálně zkolabovat. Mašiny se budou dál vyvíjet. Budou rychlejší, softwary jejich řídících jednotek budou sofistikovanější. Jen člověk zůstane stejný. Bude se dál potýkat s drobnými či většími lidskými starostmi, bude se dál tím či oním trápit. Bude stárnout, bojovat s různými nemocemi. Přitom ale bude mít stále tu rozhodující úlohu. Zasáhnout ve chvíli maléru. Bude toho ale skutečně schopen?

Jak to řešit? Bůh suď. Možná, že by ale nebylo od věci začít skutečně důkladnou analýzou všech těchto moderních jevů a pokračovat zamyšlením, co by šlo udělat hned a co v nějakém dlouhodobém časovém horizontu. Zkrátka jak citované riziko snížit, nebo alespoň zakonzervovat. To by měla být úloha státní správy. A příslušné profesní svazy by měly hledat nové a účinné možnosti pro další výchovu a přípravu všech těch, kteří v dopravě něco závažného ovlivňují a zastávají důležité pozice. Nejsem si však jist, zda na tato a podobná opatření jsou a budou peníze. A i když se najdou, že se nerozplynou v nenávratnu různých osobních kontaktů a vazeb na akce a věci méně potřebné. A tak se nejspíš ono riziko bude dál a dál zvyšovat.

Objevují se i nové jevy, které ale strojvůdce, či řidič ovlivnit nemohou. S největší pravděpodobností se budou v budoucnu objevovat rozsáhlé a cílené útoky na železnici (což není vzhledem k umístění ve volné krajině nic složitého), dál se bude prohlubovat neutěšený stav různých, příliš dlouho neopravovaných mostů, vedoucích přes železniční trasy, či dálnice. A opět peníze. Na komplexní monitorování drážních systémů i na důkladnou opravu všeho toho, co může na koleje, nebo dálnici spadnout a způsobit obrovský malér i na opravu silnic, které jsou v katastrofálním stavu. A peníze na tyto akce chybí. Nic potěšujícího a může být samozřejmě ještě hůře.

Může totiž přijít doba, kdy společnost bude zkrátka a dobře jen čekat na katastrofu.

                 
Obsah vydání       4. 12. 2008
4. 12. 2008 Jak Británie mučila Obamova dědečka
4. 12. 2008 Britské úrokové míry byly sníženy na nejnižší úroveň v historii
4. 12. 2008 Britský premiér: Vláda pomůže lidem, kteří přišli o zaměstnání
4. 12. 2008 USA: Pákistán zaútočí jadernými či biologickými zbraněmi do 5 let
4. 12. 2008 Je český vicepremiér Vondra americkým agentem? Jan  Tamáš
4. 12. 2008 Čekání na katastrofu? Petr  Litoš
4. 12. 2008 Boj proti krizi: omezíme zdroje pro zdravotní péči! Jan  Mertl
4. 12. 2008 Krize v krizi, neboli Automobilka není banka a vánoční dárek není investice Uwe  Ladwig
4. 12. 2008 Analýza neúspěchů ODS
3. 12. 2008 Čas oběti Ladislav  Žák
4. 12. 2008 Stratfor: Strategické motivace útoků v Bombaji
4. 12. 2008 Bombaj: Kde je dalších čtrnáct teroristů vycvičených v Pákistánu?
4. 12. 2008 Tváře moci v zrcadle antikomunistické bídy Nikola  Čech
4. 12. 2008 Volby v AV ČR na přelomu 2008-9 Zdeněk  Slanina
4. 12. 2008 Televizní odborník Roman Joch
4. 12. 2008 Naše civilizace nebyla nikdy dosti křesťanská
4. 12. 2008 Necenzurovat- ani Jocha Ivan  David
4. 12. 2008 Věc: zdůvodnění návrhu na odvolání Dr. Džamily Stehlíkové z místa ministryně Ivan  Veselý
3. 12. 2008 Český armádní expert: Každý deštník je svým způsobem děravý...
4. 12. 2008 Proč jsou lidé v ČR nespokojeni?
3. 12. 2008 Literatura není politika Lukáš  Borovička
3. 12. 2008 "O krvi antikomunistů"
3. 12. 2008 Propaganda od Romana Jocha - článek bez informační hodnoty
3. 12. 2008 Galeje ve jménu demokracie... Jaromír  Habr
3. 12. 2008 Naše Čezko Petr  Pospíchal
3. 12. 2008 Pražské gorily ve světě - navzdory nepřízni Rady ČRo
3. 12. 2008 Topolánkovo předkongresové vysvětlení finanční krize poslancům Mirek  Topolánek
3. 12. 2008 Rodit, či nerodit? Toť otázka! Miloš  Dokulil
3. 12. 2008 "Miluj radara svého jako sebe samého" Karel  Dolejší
3. 12. 2008 Smysl adventu a tvář Coca-Coly Tomáš  Koloc
3. 12. 2008 Chceme je posílit? Pak je zakažme! Patrick  Ungermann
2. 12. 2008 My russkije, aneb tři otázky pro objasnění Jan  Keller
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008