1. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
1. 12. 2008

Od Kundery k Zahradníčkovi a od Zahradníčka k historické paměti

Motto:

V letech 1938 -- 1939, během druhé republiky, se na první republiku plivalo. Masaryk se pomlouval, koncept demokracie se považoval za šílený, nejsilnějším hlasem byl český fašismus a antisemitismus. Nezapomnělo se, že se na tomto procesu podíleli čeští katoličtí intelektuálové. Ladislav Jehlička napsal r. 1938: "Než se lidstvo navrátí k absolutní monarchii jako k nejlepšímu a jedinému přirozeného systému vlády, systém jediné strany je nejlepší politická organizace." Jeho přání se splnilo o deset let později, bohužel měla však ta strana jinou barvu. Jehlička strávil mnoho let ve vězení.

Václav Žák, "O pocitu ponížení a nezamýšleném účinku" ZDE

Jiří Holý v článku "Od Kundery k historické paměti" píše, že Martin Šimečka článkem v Respektu 2008/48 posunul spor o hodnověrnosti policejního dokumentu v případu Milana Kundery k reflexi naší minulosti a dle jeho názoru není podstatné, zda Kundera Dvořáčka "udal záměrně, bezděčně nebo vůbec ne, zda lže, zda tuto událost vytěsnil z paměti či se vůbec nestala". Nicméně v dalším textu píše výhradně o Kunderovi. Prý " není ochoten reflektovat svou vlastní minulost, přiznat svůj vlastní podíl viny, o které nemůže být vůbec sporu" (sic!).

Místo reflexe o naší minulosti, kterou Jiří Holý slibuje, se dále čtenář dočítá, čeho všeho se Milan Kundera dopustil. Píše o polemice Václava Havla a Milana Kundery na konci roku 1968, kterou Holý prezentuje jako "polemiku o Kunderu" a mezi největší Kunderovy prohřešky počítá to, že v souvislosti s jeho vystoupením na počest Jaroslava Seiferta Kundera připomněl jen další čtyři básníky (Nezval, Halas, Biebl, Holan) a nejmenoval přitom Jana Zahradníčka.

V případu Milana Kundery je zcela zásadní vyjádření kriminalisty Aloise Paška pro Právo otištěné dne 13.11. 2008. S tímto vyjádřením by se autoři kampaně proti Kunderovi měli nejprve vyrovnat. Jestliže je někdo obviněn z udávání, ze lži atd. na základě pochybných důkazů, pak nelze psát, že toto není podstatné. Než přejdeme k diskusi o reflexi minulosti, byla by na místě reflexe o přítomnosti. Je požadavkem elementární slušnosti vyslovit za nepodložený a nactiutrhačný článek omluvu. Ve slušné společnosti i dnes se toto považuje za samozřejmost.

Spor Václava Havla a Milana Kundery nebyl sporem o Kunderu, jak tvrdí Jiří Holý, ale byl to spor o smyslu či významu Pražského jara, který Havel bagatelizoval. Potvrzuje to i článek Marka Hrubce "Zárodky dějinné Alternativy" (Literární noviny č. 48/2008): "Uzavírání roku 1968 prohlašováním, že to byl neúspěšným pokusem o návrat k normálnosti civilizovaných zemí (jak tvrdil Václav Havel -pozn. J.M.), ignoruje vlastní tvůrčí přínos Československého jara, jež však usilovalo o to být naopak něčím, co dosud v civilizovaných zemích samozřejmostí nebylo".

Katolický básník Jan Zahradníček patří nesporně k nejlepším českým básníkům minulého století. Měl velice pohnutý osud. Když už ale Jiří Holý píše o reflexi naší minulosti, je třeba po pravdě uvést, že Jan Zahradníček patřil do skupiny významných katolických literátů kolem týdeníku Národní obnova -- Jaroslav Durych, Jan Zahradníček, Jakub Deml, Václav Renč, Jan Čep -- která se distancovala za druhé republiky (1938 - 1939) od demokracie a uchylovala se k náboženské mystice (Věra Olivová, Dějiny první republiky, Praha 2000). Významnou úlohu v duchovním klimatu hrály agilní skupiny fašizujících a fašistických intelektuálů sdružených okolo listu Řád, Národní obnova, Tak. Mezi tyto militantní katolické intelektuály patřil bohužel i Jan Zahradníček (Jan Rataj, O autoritativní národní stát, Praha 1997, Miroslav Jodl, Proměny křesťanství, Praha 2005). Katoličtí fundamentalisté vyhlásili heslo Katolictví zákonem! Chtěli nastolit služebnost státu Bohu a vytvořit nenarušitelné spojení katolictví s českou národní identitou, z níž měli být nekatolíci (především židé a ateisté) vyloučeni.

Případ Jaroslava Durycha -- nesporně vynikajícího spisovatele -- je dostatečně znám, méně už se ví, že proti stoupencům první republiky vystoupil tenkrát také autor vynikajícího románu Kámen a bolest Karel Schulz: "Každá shovívavost vůči těmto odporným lidem znamená naši sebevraždu...Je třeba je přinutit, aby se báli. Buď učiní pokání, nebo musí být vyříznuti z národa. Jestliže nemají vědomí své viny, nutno je k tomu donutit... Kdo je zločinec, patří do kriminálu nebo do koncentračního tábora." Jan Zahradníček se radoval: "Již vyšlehly koniášovské plameny, které je v době velmi dohledné všecky stráví".

Historická paměť se nemůže týkat jen Milana Kundery a jeho údajných provinění, o nichž si já vůbec nejsem jistý, ale je žádoucí zachovat v paměti totální selhání některých katolických vzdělanců za druhé republiky (o kterém vůbec nemůže být sporu), mezi něž se hlásil i vynikající český básník Jan Zahradníček. Nebo nešlo o selhání a přece jen měl pravdu T.G. Masaryk, když napsal: "Katolicismus a demokratický stát je contradictio in adiecto?"

                 
Obsah vydání       1. 12. 2008
1. 12. 2008 Stát musí odstranit tržní rizika, má-li hospodářství znovu začít fungovat
1. 12. 2008 Vodní proudy v oceánech poskytnou dostatek energie pro celý svět, tvrdí vědci
1. 12. 2008 Od Kundery k Zahradníčkovi a od Zahradníčka k historické paměti Jan  Makovička
1. 12. 2008 Vzkaz Rathovi: Před nebezpečím prolomení Benešových dekretů varovali ústavní právníci Štěpán  Kotrba
29. 11. 2008 Česká vláda se omluvila, že Reflex vydal "záznam" Sarkozyho rozhovoru s Topolánkem
30. 11. 2008 Zpráva Izvestijí je zavádějící, Saakašvili trvá na tom, že za válku nese odpovědnost Rusko Karel  Dolejší
1. 12. 2008 Afghánistán: Jaká je definice vítězství?
1. 12. 2008 Nepředvídaná pomoc, neboli Černá ponožka pomáhá červeným ponožkám Uwe  Ladwig
1. 12. 2008 Před půl stoletím stál svět na prahu války Richard  Seemann
1. 12. 2008 Anebky Karla Hoffa, aneb skutečná filozofie nejen výchovy Jiří  Beránek
1. 12. 2008 Vlastnost výhodná pro přežití může být v politice katastrofou Ivo  Šebestík
1. 12. 2008 Dvě tváře společnosti E.ON Miloslav  Štěrba
29. 11. 2008 Times of India: Spojené státy, Británie a Izrael poskytují Indii zpravodajskou pomoc
30. 11. 2008 Vyšetřování útoků v Bombaji se soustředí na pákistánskou stopu
30. 11. 2008 Útoky v Bombaji a západní pokrytectví Zdeněk  Wognar
29. 11. 2008 Michael  Marčák
1. 12. 2008 Advent... Ladislav  Žák
1. 12. 2008 Miliony z klobouku? Petr  Wagner
1. 12. 2008 Nadace třetího tisíciletí Josef  Vít
1. 12. 2008 Srbský prezident tvrdí: "Kosovskou armádu tvoří teroristé"
1. 12. 2008 Setkání pamětníků k 65. výročí "avnojské" Jugoslávie
1. 12. 2008 Apologet současného ekonomického modelu Ivan  Sommer
1. 12. 2008 Veřejná služba v médiích
9. 11. 2008 Hospodaření OSBL za říjen 2008

Milan Kundera RSS 2.0      Historie >
1. 12. 2008 Od Kundery k Zahradníčkovi a od Zahradníčka k historické paměti Jan  Makovička
27. 11. 2008 Od Kundery k historické paměti Jiří  Holý
13. 11. 2008 "Aféra" Kundera, která na Západě rychle skončila, je v ČR uměle udržována při životě Jan  Čulík
3. 11. 2008 Naši darmodějové Martin  Škabraha
3. 11. 2008 11 mezinárodních spisovatelů odsoudilo "pokus o pomluvu Milana Kundery"   
31. 10. 2008 Respekt se Kunderovi neomluví   
24. 10. 2008 Fabiano Golgo se domnívá, že Kundera byl udavač   
24. 10. 2008 Le Monde: Nový proces s panem K. Pavel  Barák
23. 10. 2008 Pár myšlenek z ještěřího mozku Karel  Dolejší
22. 10. 2008 Ještěří mozek? Jiří  Drašnar
22. 10. 2008 Kundera požaduje od Respektu omluvu, jinak se bude soudit   
21. 10. 2008 O zkreslování informací Jiří  Jírovec
21. 10. 2008 Mytologizace "Udání Milana Kundery" Jakub  Češka
19. 10. 2008 Kalenská jako stalinský soudce Martin  Škabraha
19. 10. 2008 Nesmrtelnost MIlan  Kundera