5. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
6. 12. 2008

DOKUMENT

Topolánkovo "poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti"

úvodní projev předsedy ODS na "vysočanském" kongresu Občanské demokratické strany

Vážené delegátky, vážení delegáti, přátelé, hosté. Je mojí milou povinností přivítat vás na 19. kongresu Občanské demokratické strany. Kdybych chtěl žertovat, což dnes nechci a nemůžu, řekl bych, že se symbolicky scházíme na periferii. Buď abychom věděli, kde můžeme v politice skončit, nebo abychom viděli, že nic není navždy dáno. Vždyť kdo by ještě před pár lety čekal takto příjemné prostředí v průmyslovém předměstí Prahy a kdo by čekal Občanskou demokratickou stranu jako drtivě poraženého v krajských a senátních volbách.

Ať je to jakkoliv, naše jednání bude mimořádně důležité a odpovědné.

Tento kongres je standardní a zároveň nestandardní. Standardní je v tom, že v polovině volebního cyklu musí, tak jako vždy, stanovit základní strategii pro vítězství v příštích volbách a vybrat tým, který nás k němu má vést.

Nestandardní je tento kongres v tom, že se koná v době, kdy máme krátkodobé, a možná hluboké problémy dané nejenom prohranými volbami. K jejich překonání potřebujeme spíše krizový management a nástroje krizového řízení. Jak co se týká strategie, tak, co se týká týmu. Kongres musí odpovědět i na otázky, které jsme si v minulosti nemuseli klást. Některé z nich mají jen špatné a horší odpovědi. Některé bolí už při samotném položení, a ani odpovědi nebudou bez bolesti. Musíme znovu najít odvahu. K otázkám i odpovědím. Tentokrát nerozhodujeme pouze o příštích dvou letech a pouze sami o sobě. Musíme stanovit krátkodobou vítěznou taktiku, i dlouhodobou strategii "trvale udržitelné pravice" v České republice jednadvacátého století. Rozhodujeme o budoucnosti politického systému u nás na dlouhá léta.

Dovolíte-li, zformuluji ty zásadní otázky a odpovědi do pěti základních cílů, které stojí před tímto kongresem. Ty cíle jsou nasnadě:

1. Analyzovat příčiny volební prohry.

2. Přijmout změny stanov, které do budoucna umožní udržet elementární jednotu ODS a reagovat na některé vnitrostranické problémy.

3. Přijmout krátkodobou taktiku a střednědobá řešení, které umožní vítězství v příštích a dalších volbách.

4. Stanovit dlouhodobou strategii, která ODS zajistí trvale silnou pozici v pravé části politického spektra 5. Vybrat krizového manažera a tým, který dokáže potřebné změny realizovat.

Abychom splnili tyto cíle, musíme si položit řadu otázek. A abychom dostali správné odpovědi, musíme si klást správné otázky. Nepochybně budeme živě diskutovat nejen o odpovědích, ale i o formulaci oněch otázek. Ta debata musí být svobodná, otevřená, necenzurovaná. V tom je naše přednost. Já navíc doufám, že debata bude i slušná a kultivovaná. Mediální zájem o naše jednání, a to nejenom tuzemský, je enormní a náš zájem by měl být zřejmý - demonstrovat dospělost a politickou kulturu ODS. A taky doufám, a to jen na okraj, že budou diskutovat především ti, kteří v ODS chtějí zůstat i po tomto kongresu, a ne naopak. Ti, kterým na naší misi v české politice záleží. Přesto, nebo možná právě proto bych byl rád, aby ta diskuse měla nějaký řád, nějaký pevný bod, k němuž se bude naše třídenní úsilí upínat.

Co se týká věcné analýzy prohry na základě tvrdých dat, nechali jsme ji na nezávislých odbornících a všichni jste s ní byli seznámeni. Na nás je vyvodit z této sociologické a politologické analýzy analýzu politickou.

Můžeme se lišit v politických hodnoceních, ale měli bychom všichni vycházet ze stejných faktů. A hlavně bychom se už měli přestat navzájem obviňovat a dívat se více dopředu. Na základě analýzy prohry stanovit strategii změny a taktiku realizace. Ohledně nutných změn a dlouhodobé strategie si nedovedu představit lepší rámec pro kongresovou debatu o budoucnosti, než jsou naše stanovy. Tedy návrat ke kořenům. Tam, v článku 2, to všechno je. Jak hlavní cíle, tak hlavní úkoly. Když budeme diskutovat o chybách, o programu, o strategii, naše stanovy jsou tou nejlepší inspirací. Ptejme se, jak je plníme. Jak je plní každý z nás? Jak je plní ODS jako celek? Ptejme se, co udělat pro to, abychom je plnili lépe. Ptejme se, jak plnit nejen některé body, ale všechny cíle a úkoly v našich stanovách. Jinak nebudou naše odpovědi úplné a poctivé.

Až správně zodpovíme otázky, které povedou ke splnění základních cílů kongresu, musíme si zvolit odpovědnou politickou reprezentaci, která převede tyto závěry do praxe. Reprezentaci, která bude více než jen souborem silných osobností. Reprezentaci silnou především jako tým, který umí táhnout za jeden provaz. Právě to nám poslední dva roky chybělo.

Chyběla nám jednota! Politická reprezentace, která vzejde z tohoto kongresu, musí dostat jasný a zároveň realistický mandát. Jak v oblasti vnitrostranické, tak vnitropolitické. Mandát, který bude respektovat ideové základy ODS a zároveň půjde vstříc přáním občanů. Úmyslně říkám obecně občanů, protože nás čeká diskuse i o tom, jaké voličské skupiny budeme chtít do budoucna oslovovat. Musíme znovu vyjít mezi lidi a ptát se, co opravdu chtějí. A umět jim to nabídnout čitelným způsobem. A prodat i zpětně to, co půjde vstříc jejich poptávce a co jsme nebyli schopni vysvětlit. I to nám v poslední době chybělo. Chyběla nám srozumitelnost! Nakonec, ale ne v poslední řadě musíme přijmout úpravu stanov, která nám umožní účinněji vyvodit důsledky z jejich porušování. Musíme přijmout změnu, která nám umožní rozloučit se s těmi, kteří nám dělají ostudu. Najít demokratický mechanismus, který to umožní. Musíme zamezit závodům v nabírání nových členů. Některé regiony si zaslouží audit členské základny.

Musíme umět řešit naše vnitřní problémy. Musíme si přestat lhát. Musíme se bránit křivým nařčením a razantně řešit ta oprávněná. Musíme bořit mýty, především o sobě. Tady přece začíná i řešení všech ostatních problémů. I zde je naše slabina. Chybí nám věrohodnost! Abychom během nadcházejících tří dnů zvládli všechny tyto úkoly, k tomu potřebujeme odvahu. Ale potřebujeme také rozvahu. Musíme zapojit nejen naše srdce, ale i hlavy. Potřebujeme idealismus i realismus. Ostatně ODS vyrostla a těží z tisícileté tradice evropského myšlení, která odráží základní jednotu obou těchto hodnot, jak ji vyjádřil například Kant: "Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně". Náš kongres se schází v adventním čase. Považuji proto za příhodné si připomenout, že naše dnešní dilema, jakkoli ho cítíme jako zásadní a fatální, je jen krátkou epizodou v tisíciletém vývoji křesťanské, chcete-li evropské civilizace, která od počátku řeší a udržuje se při životě hledáním odpovědi na stejnou základní otázku. Otázku změny a kontinuity. Otázku dodržování věčných zákonů a potřeby jejich neustálého aktuálního výkladu. Otázku konzervatismu a liberalismu. Otázku odpovědnosti a svobody. Otázku jednoty v různosti.

Můžeme také říci otázku kořenů a výhonků. Nebo otázku jádra a obalu.

Dokonalým měřítkem úspěchu křesťanské civilizace je, že všichni - slušní dobrovolně, neslušní z donucení - dodržují zákony a pravidla, které tvoří její jádro. A nemusí být duchovní, dokonce ani nemusí chodit do kostela, nemusí být fakticky ani pokřtěni. Křesťanství totiž přineslo hodnoty, které byly srozumitelné a přitažlivé pro široké vrstvy lidí, nikoli jen pro členy, nikoli jen pro zasvěcené. Umělo tyto hodnoty také věrohodně prezentovat a nabídlo je všem, nikoli jen vyvoleným. Kdo v tom chce vidět podobenství pro politiku ODS, ať je v tom klidně vidí.

Závěrem mi dovolte pojmenovat i to, co bychom na tomto kongresu neměli připustit. Měli bychom zabránit provokacím těch, kteří chtějí ODS poškodit.

Kteří chtějí pouze využít naší diskuse pro získání vlastní publicity. Měli bychom zabránit pokusům o tunelování ODS. Protiústavním krokům. Rozbití programu. Už dnes. Měli bychom vyloučit spekulace o naší slabosti, neschopnosti, o ovlivňování delegátů, zavazování hlasování, o politické korupci.

Jsem velkým optimistou. Věřím vám, vaší zkušenosti, vaší odpovědnosti, politické intuici a kompasu ve vašich srdcích i hlavách. Věřím, že vyjdeme z této nelehké situace posílení, jednotní, odhodlaní a s jasnou vizí. Že se rozjedeme do regionů znovu jako tým. Cesta, kterou zvolíme, možná bude trnitá, ale my ji společně budeme hledat, společně ji musíme najít a společně se po ní vydáme. Kdo bude chtít jít po cestě jiné, ať jde.

Na závěr mého úvodního vystoupení a přivítání vás všech, vám chci představit příznačné heslo tohoto Kongresu. Aby byla znovu modrá, musíme opět jít tou pravou cestou! Dobrý den.

                 
Obsah vydání       5. 12. 2008
7. 12. 2008 Topolánek: Hvězdné nebe nad hlavou - a Talmanová, ke mně Karel  Dolejší
7. 12. 2008 ODS stále bojuje s bolševismem Bohumil  Kartous
6. 12. 2008 Návrat Topolánka k Jakešovi či jen nebezpečná hloupost Miroslav  Polreich
7. 12. 2008 Negativci na kongresu šimpanzů Wenzel  Lischka
6. 12. 2008 Titul čestného předsedy ODS byl přítěží pro Vás, ale i pro mne Václav  Klaus
6. 12. 2008 Topolánkovo "poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti" Mirek  Topolánek
6. 12. 2008 Obavy, že přijdeme o svůj pravicový charakter, nejsou na místě Mirek  Topolánek
6. 12. 2008 Po dvaceti letech jsme pustili komunisty do zatím nejvyšších exekutivních pozic v tomto státě. A bohužel bude hůře. Pavel  Bém
6. 12. 2008 Topolánek: ODS potřebuje víc marketingu Michal  Vimmer
6. 12. 2008 Nic nepochopili, z ničeho se nepoučili
6. 12. 2008 Klaus nebyl nikdy pravicový politik Boris  Cvek
6. 12. 2008 Jak zlikvidovat lobbismus a klientelismus a posílit demokracii Alex  Koenigsmark
5. 12. 2008 Rušení traumacenter a standardy zdravotní péče Petr  Wagner
5. 12. 2008 Brno má zájem o Úrazovou nemocnici, kterou chce Julínek rušit
5. 12. 2008 Poplatky ve zdravotnictví v ČR a v Německu
6. 12. 2008 Saakašvili: Při zničení Cchinvali "dělostřelectvo odvedlo dobrou práci" Karel  Dolejší
6. 12. 2008 Proč je ve Francii poplatek u lékaře nižší než v Čechách Karel  Košťál
6. 12. 2008 Šlo o návštěvu lékaře jen v nutných případech
6. 12. 2008 Všechno špatné je k něčemu dobré Petr  Litoš
5. 12. 2008 Komu vadí gorily na internetu?
29. 4. 2008 Access to safe and legal abortion in Europe Anna  Čurdová
5. 12. 2008 Nehodící se škrtněte! Jan  Paul
5. 12. 2008 Starty ruských strategických raket v letech 2008 a 2009
5. 12. 2008 Nejvyšší soud EU odsoudil ČR za to, že neuzákonila normu o rovnosti mužů a žen Anna  Čurdová
5. 12. 2008 Jadrové a zbrojné dohody Ruska a Indie mení geopolitickú mapu
5. 12. 2008 Co dokázal Ramzan, nikdo před ním nesvedl
5. 12. 2008 Kontrola nad politiky, anebo Proč nejde o zkoušky alkoholu Uwe  Ladwig
5. 12. 2008 Čína nezachrání západní banky
5. 12. 2008 Happening: dvě třetiny Čechů jsou neviditelné
5. 12. 2008 Oblečená opice Jan  Hruška
4. 12. 2008 Co dělat proti hospodářské krizi v ČR
5. 12. 2008 Zdraví je nade vše Jan  Mertl
5. 12. 2008 Co se skrývá za nablýskanou fasádou hi-techového světa:
5. 12. 2008 Zemědělstvím proti chudobě
4. 12. 2008 Britské úrokové míry byly sníženy na nejnižší úroveň v historii
4. 12. 2008 Jak Británie mučila Obamova dědečka
5. 12. 2008 Politika není literatura Jan  Makovička
5. 12. 2008 Americký Nejvyšší soud bude rozhodovat, zda přijmout žalobu zpochybňující Obamovo zvolení
4. 12. 2008 Analýza neúspěchů ODS
5. 12. 2008 To, že je Roman Joch zván v ČR do televize, má zásadní význam
5. 12. 2008 Joch Jan  Hruška
5. 12. 2008 Česká televize začne vysílat zvuk Dolby Digital - láká na satelitní příjem
5. 12. 2008 Dojde k historickému summitu Kuba-USA?
5. 12. 2008 Poplašná zpráva o úrovni české populace
5. 12. 2008 Doufejme, že se Roman Joch nebude chtít vrátit k profesi
4. 12. 2008 Televizní odborník Roman Joch
4. 12. 2008 Naše civilizace nebyla nikdy dosti křesťanská
4. 12. 2008 Necenzurovat- ani Jocha Ivan  David
4. 12. 2008 Volby v AV ČR na přelomu 2008-9 Zdeněk  Slanina
4. 12. 2008 Stratfor: Strategické motivace útoků v Bombaji
4. 12. 2008 Bombaj: Kde je dalších čtrnáct teroristů vycvičených v Pákistánu?
4. 12. 2008 Tváře moci v zrcadle antikomunistické bídy Nikola  Čech
4. 12. 2008 Je český vicepremiér Vondra americkým agentem? Jan  Tamáš
3. 12. 2008 Čas oběti Ladislav  Žák
4. 12. 2008 Boj proti krizi: omezíme zdroje pro zdravotní péči! Jan  Mertl
4. 12. 2008 Čekání na katastrofu? Petr  Litoš
4. 12. 2008 Proč jsou lidé v ČR nespokojeni?
3. 12. 2008 Literatura není politika Lukáš  Borovička
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008

19. kongres ODS RSS 2.0      Historie >
7. 12. 2008 ODS stále bojuje s bolševismem Bohumil  Kartous
7. 12. 2008 Topolánek: Hvězdné nebe nad hlavou - a Talmanová, ke mně Karel  Dolejší
6. 12. 2008 Topolánkovo "poučení z krizového vývoje ve straně a společnosti" Mirek  Topolánek
6. 12. 2008 Jak zlikvidovat lobbismus a klientelismus a posílit demokracii Alex  Koenigsmark
6. 12. 2008 Titul čestného předsedy ODS byl přítěží pro Vás, ale i pro mne Václav  Klaus
6. 12. 2008 Topolánek: ODS potřebuje víc marketingu Michal  Vimmer
6. 12. 2008 Klaus nebyl nikdy pravicový politik Boris  Cvek
6. 12. 2008 Nic nepochopili, z ničeho se nepoučili   
6. 12. 2008 Po dvaceti letech jsme pustili komunisty do zatím nejvyšších exekutivních pozic v tomto státě. A bohužel bude hůře. Pavel  Bém
6. 12. 2008 Návrat Topolánka k Jakešovi či jen nebezpečná hloupost Miroslav  Polreich
5. 12. 2008 Nejvyšší soud EU odsoudil ČR za to, že neuzákonila normu o rovnosti mužů a žen Anna  Čurdová
4. 12. 2008 Analýza neúspěchů ODS