4. 12. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 12. 2008

Literatura není politika

"Nejsem soudce, pouze konstatuji," píše Jan Makovička, který si přečetl sugestivní výklad historika Jana Rataje o politických snahách katolických literátů ve druhé republice a nekriticky se s ním ztotožnil. Rataj ale není literární vědec a v jeho monografii je to znát. Věnuje se především politickým dokumentům, například manifestu "Učitelstvu česko-slovenskému", který požaduje "sjednocení školství a národa okolo Krista" a pod nějž se podepsal i Jan Zahradníček.

Tímto způsobem buduje svou tezi o "klerofašismu" význačných katolických literátů. Všímá si pouze vybraných pramenů a nebere ohled na protiargumenty. Za prvé je poněkud problematické kritizovat někoho za to, že má určitý názor na svět. Katoličtí literáti publikovali své náhledy na režim, který nesplňuje jejich požadavky, už za první republiky. Byli kritičtí k umění modernismu, které podle nich napomáhalo trendu "útěku od Boha" (Max Picard).

Ale Makovička se domnívá, že Zahradníček "selhal". K témuž názoru dospěl poválečný socialistický režim, který básníka začal perzekuovat v rámci účtování s "hříchy" minulosti. Václav Pekárek a Vítězslav Nezval pak v roce 1952 žádali o jeho vyšetřování na svobodě s dobře míněným a dnes tragikomicky znějícím poukazem na to, že "snad právě jeho nemoc a celá tělesná konstituce to byla, která ho uvrhla do bludných názorů" (žádost otiskuje Michal Bauer ve své knize Ideologie a paměť).

Za druhé, Zahradníček byl především básníkem. Pokud se tedy "provinil" svým podpisem pod manifest a neuvážil důsledky takového politického činu, svou vinu odčinil například napsáním básnické sbírky Korouhve (1940), ve které lyrický subjekt prosí za českou zemi u jejích patronů a vyjadřuje naději v trvání národa (třeba prostřednictvím metafor zimy a nadcházejícího jara):


"však pod sněhem ptáci
šíleně tkají zas suknici jásotu k neroztrhání,
zkrušený pahýl tisíci pupenci k slunci zas raší."

V době okupace se literatura (na rozdíl od dneška) skutečně četla a tato sbírka značně rezonovala.

V české společnosti se dnes bohužel "vyrovnává s minulostí" často prostřednictvím osvědčených normalizačních metod -- vylučování a skandalizování. Projevuje se tu také český despekt k elitám -- pokud je "zrádcem" nějaká známá osobnost, může se "těšit" na nekonečnou kampaň. Stále se operuje s pojmem "fakt", který má označovat jakousi objektivní realitu (záznam o Kunderově "udání"; také Makovička odkazuje na "evidentní a zcela prokazatelná" fakta) -- jako by se nic nezměnilo od dob "vědeckého světového názoru".

Humanitní vědy ale žádná fakta neposkytují, v tom musím pana Makovičku zklamat. Ani Ratajova práce není jakousi definitivní a objektivní analýzou druhé republiky, ale pouze jednou z řady interpretací. Zdá se mi smysluplné vést "dialog různých verzí historické paměti", jak navrhuje Jiří Holý, ale neměli bychom prostřednictvím účelových redukcí vytvářet lidsky škodlivé legendy.

                 
Obsah vydání       4. 12. 2008
4. 12. 2008 Jak Británie mučila Obamova dědečka
4. 12. 2008 Britské úrokové míry byly sníženy na nejnižší úroveň v historii
4. 12. 2008 Britský premiér: Vláda pomůže lidem, kteří přišli o zaměstnání
4. 12. 2008 USA: Pákistán zaútočí jadernými či biologickými zbraněmi do 5 let
4. 12. 2008 Je český vicepremiér Vondra americkým agentem? Jan  Tamáš
4. 12. 2008 Čekání na katastrofu? Petr  Litoš
4. 12. 2008 Boj proti krizi: omezíme zdroje pro zdravotní péči! Jan  Mertl
4. 12. 2008 Krize v krizi, neboli Automobilka není banka a vánoční dárek není investice Uwe  Ladwig
4. 12. 2008 Analýza neúspěchů ODS
3. 12. 2008 Čas oběti Ladislav  Žák
4. 12. 2008 Stratfor: Strategické motivace útoků v Bombaji
4. 12. 2008 Bombaj: Kde je dalších čtrnáct teroristů vycvičených v Pákistánu?
4. 12. 2008 Tváře moci v zrcadle antikomunistické bídy Nikola  Čech
4. 12. 2008 Volby v AV ČR na přelomu 2008-9 Zdeněk  Slanina
4. 12. 2008 Televizní odborník Roman Joch
4. 12. 2008 Naše civilizace nebyla nikdy dosti křesťanská
4. 12. 2008 Necenzurovat- ani Jocha Ivan  David
4. 12. 2008 Věc: zdůvodnění návrhu na odvolání Dr. Džamily Stehlíkové z místa ministryně Ivan  Veselý
3. 12. 2008 Český armádní expert: Každý deštník je svým způsobem děravý...
4. 12. 2008 Proč jsou lidé v ČR nespokojeni?
3. 12. 2008 Literatura není politika Lukáš  Borovička
3. 12. 2008 "O krvi antikomunistů"
3. 12. 2008 Propaganda od Romana Jocha - článek bez informační hodnoty
3. 12. 2008 Galeje ve jménu demokracie... Jaromír  Habr
3. 12. 2008 Naše Čezko Petr  Pospíchal
3. 12. 2008 Pražské gorily ve světě - navzdory nepřízni Rady ČRo
3. 12. 2008 Topolánkovo předkongresové vysvětlení finanční krize poslancům Mirek  Topolánek
3. 12. 2008 Rodit, či nerodit? Toť otázka! Miloš  Dokulil
3. 12. 2008 "Miluj radara svého jako sebe samého" Karel  Dolejší
3. 12. 2008 Smysl adventu a tvář Coca-Coly Tomáš  Koloc
3. 12. 2008 Chceme je posílit? Pak je zakažme! Patrick  Ungermann
2. 12. 2008 My russkije, aneb tři otázky pro objasnění Jan  Keller
4. 12. 2008 Hospodaření OSBL za listopad 2008