13. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2008

O poplatcích trochu jinak

Reakce na text "Nejsem proti placení poplatků u lékaře".

Vážený pane Tichánku,

Jste typickým příkladem vrchnostenského chování. Metoda, prostřednictvím níž se někdo snaží zamezit vypočítavosti několika lidí tím, že znepříjemňuje život všem, je totiž typickým projevem panského způsobu myšlení.

Jenže já bych formou "poplatků trestal" v opačném gardu. Uvedu tři nesporné příklady. Je mi již sedmdesát let. Za celou dobu jsem byl dvakrát vážněji nemocen. Poprvé jsem dostal zápal plic a podnikový doktor mne s ním nechal pracovat dokonce v důlním prostředí víc jak tři týdny. Jen díky mé vysoké vytrénovanosti jsem odolával tak dlouho, až došlo ke kolapsu a já pak měl nemocenskou skoro tři měsíce. Kdyby byl lékař pečlivý a poslal mne hned na rentgen, jak jsem ho žádal, tak podle odborného posouzení bych prý byl na nemocenské maximálně tři týdny. Ale především bych s vysokou pravděpodobností neměl následky, díky kterým jsem pak asi pět let byl posílán zadarmo do lázní. Dovedete si určitě lehce spočítat, kolik bych dneska za takovou chybu lékaře v "cikrtném" zaplatil.

Po druhé jsem byl nemocen až kolem čtyřicítky, ale přesto jsem i tehdy ještě byl ve vynikající fyzické kondici. Vždyť jsem ještě v šedesáti lozil po čtyřtisícovkách. Tehdy jsem se svými potížemi zase byl léčen podnikovým lékařem. Léčen samozřejmě bez nemocenské. Po dobu delší dvou měsíců mne posílal na různá vyšetření, pokaždé s podezřením na jinou diagnózu. Až jednou sám onemocněl a zastupoval jej jiný praktický lékař. Ještě dneska slyším, jak říkal sestře. Vyhoďte z karty všechny ty nesmysly, zrušte návrhy na další vyšetření. Pacient má s vysokou pravděpodobností hypertyreózu. Pak mne poslal k odbornému lékaři, jenž jeho podezření potvrdil. Byl jsem na nemocenské asi týden, než se mi stabilizovala srdeční činnost a pak jsem byl medikací léčen při zaměstnání asi tři roky.

Jelikož jsem hloubavý člověk, pořídil jsem si o své nemoci literaturu a doslova s hrůzou jsem zjistil, že jsem svému ošetřujícímu lékaři již při své první návštěvě doslova přesně popsal tři hlavní příznaky své nemoci, jejichž společný projev naprosto jednoznačně mou chorobu tehdy identifikoval. Jiným slovy, můj ošetřující doktor byl naprostý neznalec. Kdyby i bez prvotního chybování bylo mé léčení stejně nákladné, přesto -- stát se to dneska - bych musel navíc platit všechny zbytečné návštěvy u lékaře. Jako pikantnost ještě uvádím, že asi po týdnu svého léčení, jsem potkal spolužáka, inženýra, který díky svému zaměstnání musel absolvovat nějakou dvousemestrovou nadstavbu na lékařské fakultě. A ten mi hned v druhé větě řekl: "Člověče, ty máš poruchu štítné žlázy, běž s tím k doktorovi". Takže můj praktický doktor neměl ani znalost "dvousemestrálního medika".

Oba uvedené případy mohou dnešní antikomunisté přidat na vrub tehdejší době. Jenže doslova tragický případ znám z dneška. Můj soused ve svém fyzicky nejlepším věku, pociťoval několik dní břišní potíže. Praktický lékař nic neidentifikoval, ale poslal jej pro jistotu hned do nemocnice. Bohužel bylo těsně před Vánocemi. Nebyla mu věnována proto náležitá pozornost, a dokonce byl na Štědrý den poslán do domácí péče, z níž se po svátcích měl vrátit do špitálu. Nevrátil. Ještě ten den byl v kolapsu odvezen, rychle operován a dáváno mu pro celkovou otravu orgánů břišní dutiny jen několik dní života. Ukázalo se, že tlusté střevo se mu úplně protrhlo. Zatímco jeho původní potíže prý byly způsobeny tím, že stěna střeva, tvořená několika vrstvami, byla narušena jen neúplně, ale tekutiny z něho se již dostávaly do tělního prostoru, kde infikovaly jednotlivé orgány. Kdyby mu byla věnována dostatečná péče, byl by nemocen jen několik týdnů. Tak byl nemocen rok, prodělal asi desítku operací až na nejkvalifikovanějších pracovištích v Praze. Dostal plný invalidní důchod, který mu ovšem za vlády šetřílků z ODS změnili na částečný. Bere několik léků, chodí na pravidelné kontroly a to vše dneska již za "Julínkův obolus". Ještě před třemi lety to byl silný chlap pracující v dole v nejtěžších provozech. Dneska jde o tělesnou trosku.

Statistiky ve všech zemích světa dokazují vysokou míru chybných diagnóz, stejně jako nezanedbatelně vyšší náklady na léčení způsobené chybami lékařů. Jistě, nikdo není bez chyby, není ani možné, aby nedocházelo v medicíně k omylům. Já však uvádím ze svého života dva příklady, jediné dva, kdy jsem až dosud byl opravdu vážně nemocen a bohužel v obou případech došlo při léčbě prokazatelně ne k chybě, ale přinejmenším k průkazné odborné nezpůsobilosti. V tom třetím pak šlo prokazatelně o hrubou nedbalost. Trestní zákon by to kvalifikoval jako nedbalost s následky těžkého poškození zdraví. Závěrem se ale kloním k názoru, že je nutné hledat cesty, jak uchránit pacienty placení v situacích, které průkazně zaviní ošetřující lékaři.

Kdybych byl já ministrem zdravotnictví a myslel vaším způsobem, pak bych po uvedených životních zkušenostech prosazoval, aby byly specializované soudní senáty, které by rychle odsuzovaly lékaře k náhradám za následky jejich chyb, nedbalostí, či dokonce závažnějších provinění. Sám uznáte, že by to nebyla rozumná cesta. Stejně jako je nerozumné, žádat po stařících poplatky jenom proto, že údajně někteří z nich si chtějí pobytem v nemocnici přilepšit k důchodu. Silně pochybuji, že tím dosahují tak nezasloužených příjmů, jako většina současných vysokých manažerů, politiků od obcí po stát a především většina pracovníků v bankovnictví.

A to už nemluvím o tom, že fakticky svým názorem všechny staré lidi hrubě urážíte. Jestli takto vychováváte své studenty, pak se ani nedivím, že současná mládež už sem tam staré lidi i zmlátí a k Vám ve školních prostorách je vulgární.

                 
Obsah vydání       13. 6. 2008
15. 6. 2008 "Je to za hranicí vkusu, ale ne za hranicí mediální" Jan  Čulík
15. 6. 2008 Ztráta základní slušnosti Sandra  Wain
13. 6. 2008 Irácko-americké rozhovory se dostaly do slepé uličky
13. 6. 2008 Irsko odmítlo Lisabonskou smlouvu
13. 6. 2008 Bobošíková: "Smrt Lisabonské smlouvy je novou nadějí pro Evropskou unii" Jana  Bobošíková
13. 6. 2008 Pátek třináctého: Irské referendum odmítlo Lisabonskou smlouvu Jan  Zeman
13. 6. 2008 Irsko: Britské listy byly rychlejší než všechna politicky korektní francouzská média Karel  Košťál
14. 6. 2008 Demokracie? Zdeněk  Wognar
14. 6. 2008 Irské "NE" znamená, že občané EU chtějí změnu politiků Jiří  Maštálka
14. 6. 2008 Výrok dne (včerejšího)
16. 6. 2008 Nebude-li pršet, nezmoknem Ladislav  Žák
14. 6. 2008 Radar vs. Lisabonská smlouva Jan  Beer
14. 6. 2008 Lisabonská zmluva odmietnuta
14. 6. 2008 Nečasova Tagesmutter aneb mateřství nesmí znamenat konec kariéry, sděluje nám ministr Anna  Čurdová
14. 6. 2008 Mobilní operátori ovládnu rádiové spektrum
13. 6. 2008 Britský stínový ministr vnitra demonstrativně odstoupil Jan  Čulík
13. 6. 2008 David Davies: Vzdávám se svého poslaneckého mandátu, abych podpořil ohrožené demokratické svobody
13. 6. 2008 Independent: David Davies, nepravděpodobný hrdina liberální Británie šokoval politický establishment
13. 6. 2008 Americký Nejvyšší soud zpochybnil budoucnost Guantánama
13. 6. 2008 Protestní shromáždění proti neblahým změnám ve zdravotnictví
13. 6. 2008 Proč jsou studenti bez motivace
13. 6. 2008 Kytice Jacques  Prévert
13. 6. 2008 Jak by měli jednat jinak totálně bezmocní voliči, neboli Parlamentní politická demokracie je omezená Uwe  Ladwig
13. 6. 2008 Vojenský plot nezastaví obyvatele Peacelandu, ale zabije zvěř
13. 6. 2008 Není libo už (pomalu?) přemýšlet o příští válce? Miloš  Dokulil
13. 6. 2008 Rabování -- předzvěst konce společnosti? Jan  Beer
9. 6. 2008 Výzkumný projekt o roce 1989 - hledáme padesátníky a šedesátníky
13. 6. 2008 Ruština byla shledána jazykem pobuřujícím a nahrazena angličtinou
13. 6. 2008 To Catch a Predator Jan  Molič
12. 6. 2008 Zoufalství nad "českou malostí": Radar nebude?
12. 6. 2008 Tak máme zase dráty František  Řezáč
13. 6. 2008 O poplatcích trochu jinak Stanislav A. Hošek
13. 6. 2008 Co Čech to muzikant a pedagog Pavel  Táborský
13. 6. 2008 Zlozvyk připravovat se na minulé války
13. 6. 2008 Vzepřeme se středověkému tmářství Anna  Čurdová
12. 6. 2008 Anatomická pomůcka ke studiu chirurgie českého zdravotnictví
12. 6. 2008 Výměra církevních pozemků: Neuvěřitelné, možná zázrak... Ladislav  Žák
12. 6. 2008 CDI: Test protiraketového systému s použitím elektronických protiopatření byl "pro jistotu" zrušen Karel  Dolejší
12. 6. 2008 Konec leteckého modelářství i aeroklubů: A bude "po ptákách"... Štěpán  Kotrba
12. 6. 2008 Rada Evropy vyzývá k zákazu tělesných trestů Maud  de Boer-Buquicchio
12. 6. 2008 R. Pynsent, F. X. Šalda, K. Čapek, a "ti druzí" Miloš  Dokulil
12. 6. 2008 Co takhle stojí válka, ale i nabouraný "mír"? Miloš  Dokulil
12. 6. 2008 Paní Parkanová, pane Topolánku, jste necitelní darebáci! Jan  Neoral
12. 6. 2008 Endgame s českými titulky na Google video a iDnes
12. 6. 2008 Nežádoucí příspěvek ke školství Wenzel  Lischka
12. 6. 2008 Přísné a náročné učitele se dnes ředitelé škol snaží vyhodit
11. 6. 2008 Jsou mezinárodní soudní tribunály vždycky politické?
11. 6. 2008 Ježíšova a Lutherova prasata Jan  Stern
12. 6. 2008 Základní školství je v rozkladu
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí II
11. 6. 2008 Dietrich Bonhoeffer a jeho cesta k svobodě David  Pěcha
13. 6. 2008 Ignorování tragédie Lidic vypovídá o dnešku Josef  Vít
10. 6. 2008 Otevřenost Boris  Cvek
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008