11. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
11. 6. 2008

Jsou mezinárodní soudní tribunály vždycky politické?

Obrovský dojem na mě udělal v pondělí ráno v rozhlase BBC Radio Four cestou do zaměstnání pořad známého novináře Andrewa Marra Start the Week. Zabýval se nejprve smrtí filozofů a smrtí filozofie, která nedokázala zbavit lidstvo strachu ze smrti, a tak selhala. Pak podstatou obchodu mezi Čínou a Evropou, kdy koncem osmnáctého století začala Čína - jako dnes - zahlcovat Evropu množstvím zboží, což vedlo k obchodní nerovnováze. Proto se rozhodla britská Východoindická společnost (East India Trading Company) začít dovážet do Číny opium, rozšířit tam drogovou závislost a ochromit čínské hospodářství. Tzv. "volné tržní hospodaření", základ evropského hospodářského zázraku, je tak založen na jednom z největším zločinů lidstva - East India Corporation prováděla snad největší projekt šíření omamných drog v historii. - A závěrem se diskutovalo o nové knize Johna Laughlanda "A History of Political Trials: From Charles I to Saddam Hussein (ISBN: 190616505X, ISBN-13: 9781906165055; Politické procesy: Od Karla I. k Saddámu Husajnovi)". Překlad této poslední části pětačtyřicetiminutového pořadu rozhlasu BBC Radio Four zde přinášíme. Vysílal se v pondělí 9. června v devět hodin ráno, a pak v repríze znovu ten den večer. Představte si, že by takovéto pořady pravidelně vysílal pražský Radiožurnál. Proč je to nepředstavitelné? :) │JČ

Andrew Marr: Johne Laughlande, vy jste napsal historii politických procesů. A hlavně je to historie mezinárodních pokusů pohnat tyrany k spravedlnosti. Avšak v knize začínáte procesem anglického krále Karla I., což, jak uvádíte, byl v historii první politický proces. Proč to tvrdíte?

John Laughland: V této knize jsem se pokusil poskytnout zázemí a vysvětlení, proč se v moderní době natolik rozšířily mezinárodní tribunály. Ukazuju historii trestních procesů s hlavami států. V té knize se zabývám výlučně kriminálními procesy s šéfy států. Jde o procesy s šéfy států za činy státu. Takže se nezabývám stíháním, které často bezpochyby vzniklo z politické motivace, ale které se týkalo soukromých trestných činů, například korupce. A proto je proces s anglickým králem Karlem I. první, protože to byl v historii první král, který byl postaven před soud za činy státu, za to, že stát vedl občanskou válku. A právě v tomto procesu už jsou obsaženy všechny kontroverze, které vidíme i v soudních procesech, které probíhají nyní.

Andrew Marr: Je nutno změnit jurisprudenci a zázemí a musíte soudní proces zfalšovat...

John Laughland: Ano, musíte změnit zákony a zfalšovat celý soudní proces. A zákony píší vítězové a ti také píší historii. Viděli jsme to na procesu s Karlem I. velmi jasně. Protože podstatou toho procesu byl argument, který přivedl krále i jeho soudce do slepé uličky. Karel I. řekl: "Chci vědět, jaké jsou pravomoci tohoto soudu. Řekněte mi, podle jakých zákonů mě soudíte. A pak vám budu odpovídat." A soudce mu odpověděl: "Nebudu se s vámi bavit o tom, odkud pramení autorita tohoto soudu, protože my jsme parlament a my jsme nyní vrcholnou mocí v této zemi."

Jinými slovy, z procesu vyplynulo, že pokud mělo být možné postavit krále před soud, soud musel mít autoritu krále.

Andrew Marr: Takže to byl problém, kdo má vlastně konečnou moc.

John Laughland: Přesně. A to pak otevírá nejstarší otázku v politické filozofii o tom, kdo má právo vládnout.

Andrew Marr: Takže se přesuňme o mnoho století dopředu, k snad nejslavnějším politickým procesům, k norimberským procesům. Uprostřed druhé světové války vznikla kontroverze, jestli se mají po válce konat politické procesy a jaké by to měly být procesy.

John Laughland: Zajímavou otázkou ohledně norimberských procesů, kterou jsem se snažil v této knize osvětlit, prostřednictvím historické prezentace, bylo to, že norimberský proces - který byl od té doby povýšen na téměř posvátnou úroveň - se stal nejdůležitějším referenčním bodem - nejen pro procesy, ale i pro války. Ale ve skutečnosti to byl jen jeden z mnoha velkého množství procesů, které se tehdy odehrály, hlavně ve středovýchodní Evropě. Hlavně pod vlivem Sovětského svazu. A ve své knize ukazuji, že role Sovětského svazu, který tyto procesy prosadil, byla absolutně rozhodující. Právě nejvyšší prokurátor Sovětského svazu, Andrej Vyšinskij -

Andrew Marr: To byl ten člověk který zorganizoval stalinské monstrprocesy -

John Laughland: - pro něhož bylo naprosto přirozené, aby byl trestní zákon aplikován i v mezinárodních vztazích. A proto můžeme říci, že moderní tendenci vnášet do mezinárodních vztahů trestní právo v podstatě vytvořili ve třicátých letech dvacátého století sovětští jurísté.

Andrew Marr: A tuto praxi s obrovským nadšením převzal hlavní americký prokurátor.

John Laughland: Převzali to Američané ze stejného důvodu, proč po první světové válce chtěli Američané tak moc vytvořit Společnost národů. Jak komunisté, tak Američané měli silně univerzalistické pojetí mezinárodních vztahů. Američané i komunisté totiž chtěli vytvořit nový světový pořádek. Roosevelt podporoval myšlenku New Dealu. Ve třicátých letech chtěl vytvořit pořádek z chaosu na americké domácí úrovni i na mezinárodní úrovni. Chtěl vytvořit nový mezinárodní systém, v němž by od jeho doby byly války považovány za zločin. A to byla politická motivace za norimberskými procesy.

Andrew Marr: A tady vidíme přímou linii například až k procesu s Miloševičem.

John Laughland: Vidíme to v určitých ohledech a také jsme svědky toho, jak moderní vývoj naprosto tu celou logiku norimberských procesů změnil. I když ve své knize norimberské procesy z mnoha ohledů kritizuji, osobně mám mnoho sympatií pro myšlenku, že by válka měla být prohlášena za zločin. Myslím, že je to nerealistické a právně velmi problematické, ale mám pro to osobní sympatie.

V moderní době jsme svědky naprostého zvrácení logiky norimberských procesů. Protože tam, kde Norimberk prohlásil, že válka je nehroznější zločin, a zahájit válku je největším mezinárodním zločinem, nyní, když byla do mezinárodních vztahů včleněna ideologie lidských práv, válka se namísto toho náhle stala nástrojem nejvyšší morálky. A tak jsme svědky toho, jak ideologie lidských práv ochromila mírovou, pacifistickou logiku Norimberku. Namísto toho dnes politikové vyhledávají stále větší množství výmluv, proč vést válku. A k tomu došlo v Jugoslávii a taky k tomu došlo v Iráku.

Andrew Marr: A vy se k tomuto stavíte velmi skepticky, nelíbí se vám to. Protože z vašeho hlediska poskytují základ národní komunity a národní suverenita poskytuje základ pro to, kam člověk patří. A jakmile nadřadíte procesy státům, zlikvidujete jejich legitimitu.

John Laughland: To je pravda. Myslím, že bychom se však neměli příliš vzrušovat nad otázkou národní suverenity. Protože vede k množství nedorozumění. Myslím, že suverenita je nepopíratelná. Někdo vždycky má suverenitu. Nikdy nepřekonáte logiku suverenity. Ale je pravda, že zastávám názor, že mezinárodní tribunály jsou horší než národní tribunály. Ať už jsou národní tribunály jakkoliv špatné. Protože alespoň v národních tribunálech je prokuratura nějak součástí ostatních státních orgánů.

Proto existuje alespoň latentní možnost, že se prokuratura bude z toho, co dělá, zodpovídat.

Naproti tomu v mezinárodních tribunálenech neexistuje vůbec žádná vazba mezi lidmi, kteří vykonávají spravedlnost, a vládou daného teritoria.

Simon Critchley: Je to fascinující kniha a její základní argumentace, že právo je vlastně politika, je nesmírně přesvědčivá. Ale já mám problém, protože nevím, jestli je to kruhový argument: Jsou skutečně všechny procesy s hlavami států politické, a tedy zkorumpované? Zdá se, že neexistuje žádná alternativa. Všechny procesy jsou vždycky politické, a tedy zkorumpované. Aristotelská idea ctnosti neexistuje. Tento argument mě nepřesvědčil.

John Laughland: Já bych chtěl říci, že by bylo krásné, kdyby se do mezinárodních konfliktů vrátila myšlenka, že konflikty by měly být zakončeny amnestií. A to se v minulosti dělo často. Ale většinou na to útočili aktivisté za lidská práva. Například vyprávím příběh argentinských generálů. Argentinští generálové v osmdesátých letech byli stíhání, někteří byli odsouzeni, někteří byli osvobozeni, a politický proces pak rozhodl, že by se to mělo skončit. Avšak Amnesty International a další organizace se toho nevzdaly. Byly jako psi s kostí. Od té doby naléhají na argentinské úřady, aby bylo obnoveno stíhání, které bylo uzavřeno v rámci normálního demokratického procesu. A jak politický vítr fouká jednou tak, podruhé onak, vedoucí představitelé argentinské junty byli buď shledání nevinnými, anebo obvinění z vážných trestných činů. To ale přece není slučitelné se zákonem. Můžete si myslet, že je politicky správné, aby byli buď odsouzeni, nebo osvobozeni, ale to není přece slučitelné se spravedlností, kterou od procesu očekáváme.

Kate Soper: Ano, v knize argumentujete velmi přesvědčivě, a jen jsem uvažovala o tom, jak pravděpodobné to je, že by byl postaven před soud George Bush za válku v Iráku, za Guantánamo. Musím ale říci, že lidé, kteří jsou stíhání, se často chovali hrůzně a trest si zaslouží a oběti potřebují spravedlnost. Velkým problémem je postavit lidi před soud za masové vraždy. Vzhledem k tomu, že jejich odpovědnost bude nepřímá. Podobně jako šéfové železničních společností nemohou být odsuzováni do vězení za to, že se jim srazil vlak.

John Laughland: Neříkám, že národní suverenita je řešením. Jen jsem poukázal na jasnou křehkost politické moci. Když někoho začnete stíhat, realizujete tím politickou moc.

                 
Obsah vydání       11. 6. 2008
11. 6. 2008 Vážné varování: Rychlý růst cen ropy teprve začal
11. 6. 2008 Online-International News Network: Útok NATO zabil nejméně 27 Pákistánců, 40 vojáků je pohřešováno
11. 6. 2008 Supertajné dokumenty britské vlády zapomenuty ve vlaku
11. 6. 2008 Prezident Bush lituje své pověsti jako člověk, který chtěl válku
9. 6. 2008 Výzkumný projekt o roce 1989 - hledáme padesátníky a šedesátníky
11. 6. 2008 Jsou mezinárodní soudní tribunály vždycky politické?
11. 6. 2008 Ježíšova a Lutherova prasata Jan  Stern
11. 6. 2008 Dietrich Bonhoeffer a jeho cesta k svobodě David  Pěcha
11. 6. 2008 Českou lékařskou komoru přešla trpělivost s Julínkem
11. 6. 2008 Jak vláda vypočítala cenu církevního majetku Vladimír  Koníček
10. 6. 2008 Nejde o projev náboženské blouznivosti Boris  Cvek
11. 6. 2008 modlitba Patti  Smith
11. 6. 2008 Budeme se sázet, že ceny pohonných hmot se ještě zvednou? Miloš  Dokulil
11. 6. 2008 Školství a společnost, neboli Politikové, rodiče a děti Uwe  Ladwig
11. 6. 2008 Španělsko: Protesty proti vysoké ceně paliv Simone  Radačičová
10. 6. 2008 Slabší čeští dopravci začnou brzo krachovat
10. 6. 2008 Zdánlivá arogance intelektuálů, anebo Vzdělanost je problémem celé společnosti Uwe  Ladwig
11. 6. 2008 Lidice nebyly poslední Josef  Vít
11. 6. 2008 Zavádějící titulek
10. 6. 2008 Kubiceho novináři opět objektem vyšetřování - tentokrát NBÚ Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 F. X. Šalda: "Karel Čapek byl tichošlápek!"
10. 6. 2008 Válka Čechů s Robertem B. Pynsentem Lukáš  Borovička
10. 6. 2008 Nejde o válku Čechů s Robertem Pynsentem Jan  Čulík
10. 6. 2008 R. B. Pynsent a pár facek Jan  Makovička
10. 6. 2008 Všechno tu na světě již bylo, aneb básník se může vysmát ješitným literárním vědcům Štěpán  Kotrba
10. 6. 2008 Dobří učitelé již byli ze škol vypráskani - už dávno, kroky předchozích vlád Pavel  Drs
10. 6. 2008 Otevřenost Boris  Cvek
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí II
10. 6. 2008 Vláda zlikviduje až 270 špatných škol
10. 6. 2008 Návod na použití při odkupu obecního nájemního bytu František  Beneš
10. 6. 2008 Výsledkem reformy zdravotnictví bude demontáž principů solidarity Pavel  Drs
10. 6. 2008 Knížecí rady profesorů Petr  Gočev
10. 6. 2008 Úroveň absolventů vysokých škol Václav  Špíka
10. 6. 2008 Žákova matematika Pavel  Zoch
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008