13. 6. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
13. 6. 2008

Co Čech to muzikant a pedagog

Veřejné diskuse o vzdělávání dostávají chvályhodně čas od času prostor ve sdělovacích prostředcích. Jejich zařazení však slouží téměř pravidelně jako ventil, kterým se vypouští pára nespokojenosti s fungováním školství jako celku a s učiteli zvláště. Děje se tak zejména u příležitosti zahájení školního roku, vydávání vysvědčení, případně v souvislostech pokusů odborů o prosazení mzdových a jiných požadavků. Tento pravidelný obřad kritické očisty nepochybně dokazuje potěšitelnou skutečnost, že jsme národem Komenského. Jeho dílo z několika citátů vesměs dobře známe.

Umíme tak všichni s patřičným nadhledem hodnotit úroveň našeho školství. S přehledem poznáme kvality vyučujících. Snadno odhalujeme jejich didaktické prohřešky, ba i recepty na změnu kvality systému výchovy a vzdělávání umně předkládáme. Někteří z nás symbolicky z chrámu školy neumětely bičem vyháníme, až tam nakonec zůstanou jen ty zdi, které mnohde pamatují císaře pána. Snad, probůh, nevymeteme ze strohých kasárenských místností většiny škol i onen převážně sedací nábytek, popsaný a pokreslený už mnoha generacemi žactva, neboť je velmi vhodný ke křivení páteře. Možná, že ve skrytu kabinetů uniknou naší likvidátorské pozornosti a devítiocasé kočce předpotopní sady netknutých i zastaralých školních pomůcek. Jen abychom z předních stěn tříd nesundali ty zelené či černé tabule s křídou, hadrem a houbou, neboť jejich prostřednictvím je vše, včetně plicních sklípků žactva, tak vkusně léta letoucí pokrýváno kilogramy šedého prachu zapomnění.

Pravda, oslovské lavice už vymizely, litinová kamna jsme také odstranili, stěny školních chlapeckých toalet už rovněž nejsou natírány asfaltem.I tak má naše hygienická služba velké starosti s udílením výjimek z předpisů. Stavební stav mnohých školních budov je žalostný. Prostorové dispozice řady budov odpovídají představám o provozu zařízení z konce 19. století. Školy postrádají vyhovující tělocvičny, odborné pracovny, relaxační zázemí. Jen výjimečně jsou k dispozici specializovaná pracoviště -- informační centra, nahrávací studia, jazykové učebny, prostory s jevištním zařízením, včetně loutkové a maňáskové scény. Málokde najdeme skutečně specializované laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů. Jako vrchol přepychu má mizivá část zařízení vlastní bazén, ale stav školních sportovišť je zejména na venkovských školách nedůstojný.

Školy jen ojediněle slouží jako přirozená centra celé řady zájmových aktivit v době mimo vyučování i pro širší veřejnost. I přesto jsou náklady na provoz větší než možnosti řady zřizovatelů.

Ostudné je zvláště vnitřní vybavení. Počítačové učebny se sice rozrostly, ale technický pokrok se zastavit nedá, kdežto přísun investic ano. Propojení techniky v síti, využití uzavřených televizních okruhů a všech audiovizuálních prostředků přímo v rámci vyučovacího procesu je na počátku potřebného rozvoje. Slovo učitele je nepochybně důležité, ale děti vnímají především akci. Navíc barevnou, patřičně hlučnou a dramaticky vyhrocenou.

"Co vás v té škole učí?" Tuto otázku slyší pedagogové nejen od pohoršených rodičů a jiných dospělých. Takto se často ptají i učitelé vyšších stupňů až po školy vysoké. Vysokoškolským pedagogům tuto záludnou otázku pak pokládají zaměstnavatelé. Odpovědět na ni bývá obtížné. Nejen proto, že žákovská a studentská paměť neuchovává vše, co by vysoce vážený vyučující druhého stupně základní školy, případně školy střední až vysoké považoval za podstatné.*) Existují i komplexní znalosti, dovednosti a schopnosti, jejichž zvládnutí nelze při nejlepší vůli snadno ovlivnit. Jedním z příkladů je vytvoření trvalých čtenářských návyků a citového vztahu k literatuře. Pokud žák drápkem neuvízne v příznivém okamžiku po zvládnutí techniky čtení a při přechodu z dětské literatury na texty pro dospělé, míjí se veškerá snaha účinkem. Svět knihy zůstává pro tyto jedince uzavřen po celou dobu nepoetického věku a často až do dospělosti. Didaktické prostředky jsou navíc značně omezené. Literární výchova ve stávajícím pojetí pak nebývá převážně výchovou, ale literární historií s přemírou faktografie.

Až zase jednou nastane čas kritiky školství a vyhánění neumětelů ze školních budov, zamysleme se všichni společně, proč stejně tvrdě a snadno nekritizujeme způsob provádění transplantace orgánů, operaci srdce, konstrukci umělé družice, funkci poslední generace počítače, když se něco z toho dokonale nepodaří. Opravdu problematice práce škol rozumíme vzhledem k tomu, že doma máme nějakého toho potomka a sami jsme na vlastní kůži školní prostředí pár let vstřebávali? Nejsme vůči obsahu učitelské profese pouhými jednostrannými pozorovateli z pozice poučených laiků?

I když to tak v očích mnoha kritiků školní práce nevypadá, vyučovací proces má svá "výrobní tajemství". Jako každá lidská činnost vyžaduje značnou míru tvůrčích schopností i určitý fortel. A na rozdíl od některých jiných povolání i vyšší schopnost empatie a potřebu uznávání etických norem. Skutečně kvalitní výkon učitelského povolání nemůže postrádat pracovitost, vynalézavost, obětavost, sebezapření a jako tvůrčí činnost i velké nervové vypětí učitele i žáka. Oni se totiž učí společně.Jeden od druhého. Proto by měl být jejich vztah přinejmenším kladný. Jeho budování patří k úkolům nejsložitějším.

A tak jen v rámci řádně organizovaného vyučovacího tvůrčího procesu pomoci všech vnějších vlivů a okolností se postupně z malého analfabeta stává čtenář, počtář, pisatel kritických postřehů a snad i kvalitní osobnost. Škola ale může zprostředkovávat přístup ke vzdělání a ovlivňovat výchovu jen v souladu se stavem společnosti a rodiny. Nelze tudíž, jak je v tomto kraji zvykem, svádět na školu rostoucí kriminalitu či nedostatky v rodinné a sexuální výchově. Navíc primitivní útoky na školství jsou ve své podstatě útoky na vzdělanost. Zodpovědnost za její růst neseme všichni bez rozdílu. Budoucnost ocení zejména skutečný přínos k tomuto stálému a životně důležitému procesu.

*) Pozn. JČ: To je právě ono základní neporozumění účelu školství, které mám na mysli. Účelem školství není "naplnit žákovu paměť informacemi", ale naučit ho kritickému, zvídavému přístupu, v jehož rámci bude schopen orientovat se ve světě kolem sebe a informace si vyhledávat a hodnotit. Ta otázka je naprosto zcestná.

                 
Obsah vydání       13. 6. 2008
15. 6. 2008 "Je to za hranicí vkusu, ale ne za hranicí mediální" Jan  Čulík
15. 6. 2008 Ztráta základní slušnosti Sandra  Wain
13. 6. 2008 Irácko-americké rozhovory se dostaly do slepé uličky
13. 6. 2008 Irsko odmítlo Lisabonskou smlouvu
13. 6. 2008 Bobošíková: "Smrt Lisabonské smlouvy je novou nadějí pro Evropskou unii" Jana  Bobošíková
13. 6. 2008 Pátek třináctého: Irské referendum odmítlo Lisabonskou smlouvu Jan  Zeman
13. 6. 2008 Irsko: Britské listy byly rychlejší než všechna politicky korektní francouzská média Karel  Košťál
14. 6. 2008 Demokracie? Zdeněk  Wognar
14. 6. 2008 Irské "NE" znamená, že občané EU chtějí změnu politiků Jiří  Maštálka
14. 6. 2008 Výrok dne (včerejšího)
16. 6. 2008 Nebude-li pršet, nezmoknem Ladislav  Žák
14. 6. 2008 Radar vs. Lisabonská smlouva Jan  Beer
14. 6. 2008 Lisabonská zmluva odmietnuta
14. 6. 2008 Nečasova Tagesmutter aneb mateřství nesmí znamenat konec kariéry, sděluje nám ministr Anna  Čurdová
14. 6. 2008 Mobilní operátori ovládnu rádiové spektrum
13. 6. 2008 Britský stínový ministr vnitra demonstrativně odstoupil Jan  Čulík
13. 6. 2008 David Davies: Vzdávám se svého poslaneckého mandátu, abych podpořil ohrožené demokratické svobody
13. 6. 2008 Independent: David Davies, nepravděpodobný hrdina liberální Británie šokoval politický establishment
13. 6. 2008 Americký Nejvyšší soud zpochybnil budoucnost Guantánama
13. 6. 2008 Protestní shromáždění proti neblahým změnám ve zdravotnictví
13. 6. 2008 Proč jsou studenti bez motivace
13. 6. 2008 Kytice Jacques  Prévert
13. 6. 2008 Jak by měli jednat jinak totálně bezmocní voliči, neboli Parlamentní politická demokracie je omezená Uwe  Ladwig
13. 6. 2008 Vojenský plot nezastaví obyvatele Peacelandu, ale zabije zvěř
13. 6. 2008 Není libo už (pomalu?) přemýšlet o příští válce? Miloš  Dokulil
13. 6. 2008 Rabování -- předzvěst konce společnosti? Jan  Beer
9. 6. 2008 Výzkumný projekt o roce 1989 - hledáme padesátníky a šedesátníky
13. 6. 2008 Ruština byla shledána jazykem pobuřujícím a nahrazena angličtinou
13. 6. 2008 To Catch a Predator Jan  Molič
12. 6. 2008 Zoufalství nad "českou malostí": Radar nebude?
12. 6. 2008 Tak máme zase dráty František  Řezáč
13. 6. 2008 O poplatcích trochu jinak Stanislav A. Hošek
13. 6. 2008 Co Čech to muzikant a pedagog Pavel  Táborský
13. 6. 2008 Zlozvyk připravovat se na minulé války
13. 6. 2008 Vzepřeme se středověkému tmářství Anna  Čurdová
12. 6. 2008 Anatomická pomůcka ke studiu chirurgie českého zdravotnictví
12. 6. 2008 Výměra církevních pozemků: Neuvěřitelné, možná zázrak... Ladislav  Žák
12. 6. 2008 CDI: Test protiraketového systému s použitím elektronických protiopatření byl "pro jistotu" zrušen Karel  Dolejší
12. 6. 2008 Konec leteckého modelářství i aeroklubů: A bude "po ptákách"... Štěpán  Kotrba
12. 6. 2008 Rada Evropy vyzývá k zákazu tělesných trestů Maud  de Boer-Buquicchio
12. 6. 2008 R. Pynsent, F. X. Šalda, K. Čapek, a "ti druzí" Miloš  Dokulil
12. 6. 2008 Co takhle stojí válka, ale i nabouraný "mír"? Miloš  Dokulil
12. 6. 2008 Paní Parkanová, pane Topolánku, jste necitelní darebáci! Jan  Neoral
12. 6. 2008 Endgame s českými titulky na Google video a iDnes
12. 6. 2008 Nežádoucí příspěvek ke školství Wenzel  Lischka
12. 6. 2008 Přísné a náročné učitele se dnes ředitelé škol snaží vyhodit
11. 6. 2008 Jsou mezinárodní soudní tribunály vždycky politické?
11. 6. 2008 Ježíšova a Lutherova prasata Jan  Stern
12. 6. 2008 Základní školství je v rozkladu
10. 6. 2008 Učitelé jsou špatní, protože jsou chudí II
11. 6. 2008 Dietrich Bonhoeffer a jeho cesta k svobodě David  Pěcha
13. 6. 2008 Ignorování tragédie Lidic vypovídá o dnešku Josef  Vít
10. 6. 2008 Otevřenost Boris  Cvek
6. 6. 2008 Hospodaření OSBL za květen 2008