22. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
23. 2. 2008

VIRTUÁLNÍ BOHOSLUŽBA NEJEN PRO PREZIDENTY

Pokušení moci

Čtení: Marek 10,35-45; Perikopa: Matouš 4, 8-10

Kdo se chce stát mezi vámi velkým, ať je vaším služebníkem, říká Ježíš v našem prvním čtení svým učedníkům, kteří se nemohou zcela vzdát svých lidských představ o povaze Ježíšova mesiášství a dopředu si u něho domlouvají výhodné trafiky poté, co se -- jak oni předpokládali -- Ježíš ujme vlády v zemi. Nepohoršujme se hned nad nimi, jako těch zbývajících deset učedníků: Touha po moci, po vládnutí druhým je vlastní lidské přirozenosti stejně tak jako je hlad, agresivita, sexuální pud, či touha po majetku a po požitcích.

A nemusí to být jen vládnutí celým skupinám, národům v politice -- kolik jen napoleónků, mužských i ženských je v partnerských vztazích, v rodinách, ve všelijakých spolcích, ve školství, ve sportu, v církvích...

Ostatně moc není jen od zlého: moci lze použít k dobrým věcem, vést druhé může být ušlechtilá a moudrá služba bližním! Mít tak moc změnit všechno zlé kolem nás k lepšímu!

To bylo to nejstrašlivější na onom třetím pokušení, které Ježíš prožívá na poušti: nabídka získat moc, aby mohl rychle a účinně prosadit své evangelium -- jen upsáním se ďáblu.

Každý předseda jakéhokoliv spolku, každý starosta, hejtman, ministr, prezident -- všichni samozřejmě tvrdí, že usilují o svoje postavení proto, aby mohli konat dobré věci -- nebo alespoň lepší, než jejich protivníci.

Jak se však poznají jejich pravé úmysly? Jak poznat, zda chtějí opravdu dobro, nebo zda jsou to jen uzurpátoři moci? Křesťanství nabízí celkem jednoduché rozlišení:

Úmysly při usilování o autoritu se poznají jednak podle toho, k čemu dotyční získanou moc použijí: zda jde o službu druhým -- ministerium (od toho je slovo ministr), či zda usilují o dominium, o panství nad druhými.

Žel, zde platí totéž, co o falešných prorocích: teprve po nějaké době, teprve po ovoci jejich činů to poznáme. Výhodou demokracie (či presbyterně-synodního zřízení) je, že zůstává šance periodického sepsání účtu toho kterého držitele moci i při této nesnázi pozdního prozření.

Ti, kteří kandidáta volí, by právě toto měli mít na mysli: zda doposud sloužil -- jak se kdysi říkalo "vlasti" -- či zda se pokoušel panovat. Nesmí ovšem voliči trpět chronickou ztrátou paměti a musí se jim také dost validních informací -- proto je tak důležitá svoboda slova.

Vedle této poněkud zdlouhavé rozlišovací metody je tu ještě i druhé kriterium posuzování držitelů moci, a o tom nám vypráví příběh o pokušení na poušti: kolik a co jsou ochotni za tuto moc ochotni zaplatit. Ďábel nabízí Ježíšovi absolutní moc -- jen je třeba se ďáblu, zlu upsat.

Všichni tohle kriterium známe, víme o něm, nejen nesmrtelný příběh doktora Fausta o jeho spolčení s ďáblem to vypráví. V kolika jen pohádkách to je: stačí se upsat krví -- a pak můžeš všechno, na co si pomyslíš. Ježíš však říká ďáblovi to, co neřekl doktor Faust: Odstup Satane, jedině Bohu se budeš klanět a jen jeho uctívat. To jest: jen dobrými prostředky můžeš dojít k opravdu dobrému cíli.

V českých pohádkách nakonec ten ďáblův zaprodanec vždycky nějak peklo přechytračí a vyvázne se zdravou kůží -- úpis se podaří nějakou fintou smazat. Tento obvyklý happyend českých pohádek je možná až příznačný pro naši povahu -- vždyť se z toho vždycky nějak vymluvíme!

Faustův příběh ve své tragičnosti je však, žel, pravdivější. Zlými prostředky se dobra nedosáhne nikdy a oběťmi těch zlých prostředků jsou nejen sami spolčenci, ale zejména jejich blízcí i vzdálení bližní. Spolčenci pekla často přivádějí tisíce a miliony lidí na smrt.

Ve jménu křesťanských herezí a všelijakých pokřivení se dála v dějinách již mnohá zvěrstva právě porušením Ježíšovy zásady "pouze dobré prostředky jsou pro dobré cíle povoleny" ať již to byla inkvizice, náboženské války, KKK, rasismus atd.

Je to vždy nesmírně záludné pokušení v politickém, ale i osobním životě dosáhnout svého cíle podvodem, lží, porušením zákona, korupcí, zastrašováním, dezinformacemi atd. atd. Jenže - podlehnutí tomuto pokušení se krutě a zákonitě vymstí.

Ne třeba brzo, jako se to stalo některým komunistickým špičkám již v procesech padesátých let, kde je semlely jejich vlastní mlýny. Ne žel jen samotným strůjcům zla -- byť ve jménu "dobra". Ale vždy a zákonitě je podlehnutí tomuto pokušení nesmírně tragické.

I když, a to je třeba mít vždy na mysli: Ďáblovo lákání do tenat je vždycky svůdné a zdánlivě nevinné, vždy se nabízejí úžasné a světlé zítřky, ďábel neslibuje nikdy peklo, ale nebe -- ne nadarmo se Ďáblu říká Lucifer, tj. nositel světla. Nabízí spásu všech -- za nepatrňoučký prohřešek, jen píchnutí do prstu a podepsání vlastní krví.

Pokud se však výsměch -- výsměch slovy a zejména činy - těmto křesťanským postulátům stane sdílenou devizou celé naší společnosti natrvalo, pak nám skutečně již jen Pán Bůh buď milostiv. Plody ďábelských svodů si nese jako trest za porušení pravidel každá společnost -- ať si říká křesťanská, komunistická, či tržně-ekonomická. To je vážné varování.

Každé kázání by však mělo končit evangeliem, tj. dobrou, nadějeplnou zprávou a ne jen varováním. Připomeňme si proto nakonec, že každé zlo zatím vždy v dějinách nakonec dobru podlehlo. Ostatně to známe -- pravda vítězí. Jenom se nesmíme nechat zlem uhranout, nesmí nás fascinovat a zastrašit natolik, abychom se sami stali jeho konfidenty.

Budeme-li -- Ježíšovými slovy řečeno - jen Bohu se klanět a jen jemu sloužit, nemáme se čeho bát.

Vždyť Evangelium je nejen zpráva o Ježíšovi, narozeném před dvěma tisíci lety. Evangelium je také a zejména inspirací pro všechny ty, kteří chtějí pozitivně usilovat o to, aby život na tomto světě byl snesitelnější a laskavější, kteří chtějí být "kvasem a solí" světa, civilně řečeno: chtějí přispívat svými slovy a činy k spravedlivější lidské společnosti.

                 
Obsah vydání       22. 2. 2008
24. 2. 2008 Britská vláda požaduje, aby všichni cestující v EU poskytovali úřadům podrobná osobní data
24. 2. 2008 Nikdy více bolševizaci ČR
24. 2. 2008 Česká média a jejich dezinterpretace Února Jan  Čulík, Jan  Polívka
24. 2. 2008 Viagra poškozuje spermata
22. 2. 2008 MUDr. Roman Joch (Občanský institut): Legalizujme mučení Jakub  Rolčík
22. 2. 2008 Legalizace tortury jako mučení "hodnými lidmi" podle MUDr. Romana Jocha Aleš  Uhlíř
23. 2. 2008 Studenti protestují proti chování menz
23. 2. 2008 Pokušení moci Zdeněk  Bárta
22. 2. 2008 Stupidologie a politika - problém racionality Rudolf  Převrátil
22. 2. 2008 Vláda deprivantů Anna  Jančaříková
23. 2. 2008 Radar nebude pod velením a řízením NATO, říká generál Obering Daniel  Solis
23. 2. 2008 Izrael má problém: protiraketový systém Ocelový dóm jej před Kassámy neochrání
23. 2. 2008 Jak se manipulují volební průzkumy?
23. 2. 2008 S občany proti radaru, nebo s radarem proti občanům?
22. 2. 2008 Je Paroubek špatný politik? Pravda je někde uprostřed Jan  Piegl st.
22. 2. 2008 Paroubek je schopný a charismatický politik Vladimír  Tupáček
22. 2. 2008 Problémem ČSSD jsou kliky František  Řezáč
22. 2. 2008 Jak jsme nezranitelní (podle CITI) Miloš  Dokulil
22. 2. 2008 Britský vládní regulační úřad bude vyšetřovat dodavatele energie
22. 2. 2008 Strategie EU pro Střední Asii Jiří  Maštálka
23. 2. 2008 How to resist death Jan  Čulík
22. 2. 2008 Raketová obrana funguje
22. 2. 2008 Kosovo: Země Dohody i země Osy podepisují nový Mnichov Štěpán  Kotrba
22. 2. 2008 Turecko zaútočilo na kurdské separatisty
22. 2. 2008 Článek byl o Radě, nikoliv o Tachecí Irena  Ryšánková
22. 2. 2008 Neklid v Zakavkazsku -- další z řady barevných revolucí na obzoru?
21. 2. 2008 Srbové podpálili americké velvyslanectví v Bělehradě
21. 2. 2008 Čína obvinila Spojené státy, že používají dvojí metr
22. 2. 2008 Slovensko: nový systém koncesionárskych poplatkov
22. 2. 2008 Výzva proti týrání lišek: Zakusujete myslivce! Wenzel  Lischka
22. 2. 2008 Demonstrace za celistvost Kosova a Srbska
21. 2. 2008 Otevřený dopis Rady pro popularizaci vědy AV ČR Radě ČT: Detektor je směsí výmyslů a lží
22. 2. 2008 Násilí mladých a antiagresivni trénink, aneb Basa nepomáhá nikomu Uwe  Ladwig
22. 2. 2008 Jaro v Polabí Petr  Kukal
22. 2. 2008 15. března lidé na celém světě řeknou: DEJME ŠANCI MÍRU Jan  Tamáš
22. 2. 2008 Czech Cinematography 1989 - 2007
22. 2. 2008 Vzkaz TV Prima: Než takovéto zprávy, to raději žádné
22. 2. 2008 Týmová hra Petr  Wagner
22. 2. 2008 Jak pracovat proto, abych žil? Pavel  Urban
22. 2. 2008 Jak pracovat, abych žil, aneb kráva není fialová Michal  Mašín
21. 2. 2008 Británie se skutečně podílela na amerických letech se zajatci do zahraničí
21. 2. 2008 Ministerstvo vnitra sleduje Britské listy Milan  Valach
21. 2. 2008 Problematika sebeurčení a rozdíl mezi osvobozeneckým bojem a separatistickým terorismem Jana  Ridvanová
21. 2. 2008 Znovuzrození levice II. Milan  Valach
21. 2. 2008 Finanční příspěvky na Britské listy
21. 2. 2008 Rozhlas by měl otevřít diskusi o tom, jak by měl Radiožurnál vypadat Boris  Cvek
21. 2. 2008 Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu Boris  Cvek
21. 2. 2008 Dvojí život Olgy Čechovové Josef  Brož
22. 2. 2008 Lucie Bílá novým cédéčkem pohádek a písniček pro děti pomůže gorilám
19. 2. 2008 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu, "humanitárním bombardování" Srbska a etnickém očišťování Balkánu vojsky NATO
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008

Virtuální bohoslužby - kázání na víkend RSS 2.0      Historie >
23. 2. 2008 Pokušení moci Zdeněk  Bárta
31. 12. 2007 Dům na písku a povodeň na Jordánu Zdeněk  Bárta, Štěpán Kotrba
22. 12. 2007 Poselství Vánoc Zdeněk  Bárta
30. 11. 2007 Advent aneb jak žít na plné pecky Zdeněk  Bárta
17. 11. 2007 Sametové pokrytectví Zdeněk  Bárta
10. 11. 2007 Co je císařovo, dejte císaři , co je vaše, vám nikdo nesmí vzít ! Zdeněk  Bárta
3. 11. 2007 Martin Luther, obcování a očistec Zdeněk  Bárta
14. 10. 2007 Kázání pro kostelový lid Zdeněk  Bárta
30. 9. 2007 Svatý Václave, oroduj za někoho jiného Zdeněk  Bárta
4. 9. 2007 O farizeu a publikánovi aneb byla Kristova smrt zbytečná? Zdeněk  Bárta
11. 8. 2007 Dominus flevit Zdeněk  Bárta
3. 6. 2007 Trojiční neděle aneb něco suchopárné teologie Zdeněk  Bárta
31. 5. 2007 Údolí suchých kostí aneb kudy ke spasení Zdeněk  Bárta
22. 5. 2007 Otcové jedli nezralé hrozny a synům trnou zuby? Zdeněk  Bárta