22. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
22. 2. 2008

Strategie EU pro Střední Asii

V úterý 19.2.2008 v pozdních večerních hodinách byla na plenárním zasedání Evropského parlamentu ve Štrasburku projednávána zpráva poslance Cema Özdemira o strategii EU pro Střední Asii. Ta je vůbec první významný evropský dokument směřující do této oblasti. Bohužel v parlamentní debatě o této zprávě nejčastěji zaznívala myšlenka, že je nutno zaměřit se na tento region hlavně s ohledem na energetickou bezpečnost Evropy a její nezávislost na energetických dodávkách z Ruska.

Další část vystoupení akcentovala na skutečnost, že v tomto regionu nejsou zcela demokratické poměry. Jeden z vystupujících ze skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu dokonce vyjádřil politování nad tím, že Uzbekistán ukončil v minulém roce smlouvu s USA o umístění vojenské základny na jeho území. Mluvilo se i o problematice chudoby Střední Asie. I když se v tomto regionu nacházejí bohatá ložiska nafty a zemního plynu, velké procento lidí v mnohých tamních státech žije v bídě. Na tuto problematiku a její řešení by se EU chtěla a měla také zaměřit.

V evropské strategii i v parlamentní debatě jako takové však chybělo téma ekologie. Je paradoxem, že toto téma nebylo vůbec zmíněno, když evropské těžařské firmy jsou největšími producenty zplodin, které znečišťují životní prostředí v regionu. Většina vystupujících v rozpravě se vyslovila na podporu strategii EU pro Střední Asii a své stanovisko vyjádřila i v závěrečném hlasování.

Politická skupina GUE/NGL, i vzhledem ke svému zaměření, neměla na strategii jednotný názor. Někteří členové GUE/NGL podporují strategii s tím, že do této doby Evropská unie neměla jasně formulované priority směřování své politiky do této oblasti a tudíž že je lepší nějaká strategie než žádná. S odlišným a kritickým stanoviskem jsem jako poslanec této frakce vystoupil v rozpravě:

„Návrh usnesení je nesmírně upovídaný a nepřehledný. Je v něm mnoho opakovaných motivů. Komu má být takovýto text určen? Obávám se, že obyvatelé dotčených centrálně-asijských zemí budou mít z tohoto textu pouze rozpaky. Diplomaté těchto zemí budou mít z tohoto textu jen migrénu, protože budou ve svých státech jen těžko hledat cesty, jak vágní kritice obsažené ve zprávě vyhovět. Myslím, že by bylo vhodné napříště oddělovat usnesení od důvodové zprávy, zejména u takovýchto dokumentů, určených našim partnerům.

Za nevhodný považuji tradiční paternalistický tón, s nímž se Evropa blahosklonně obrací na "nevzdělané chudé příbuzné". V textu jsou zcela nedostatečně rozlišeny jednotlivé země regionu, a to ať již se jedná o lidská práva, tak i o ekonomický a sociální rozvoj.

Dovolte mi uvést příklad Kazachstánu. Na konci roku 2006 jsme se mnozí, včetně Vás, paní Komisařko, zúčastnili přijetí u prezidenta Kazachstánu Nusultana Nazarbajeva v průběhu jeho návštěvy v Bruselu. Zněla slova chvály a ocenění. Když čtu návrh současné zprávy, mám pocit, že ne všichni z nás svoje slova ocenění a potlesk po vystoupení prezidenta Kazachstánu mysleli upřímně. Je mírou naší objektivity jen průtok plynu a ropy v Kazachstánu? Nevíme snad, že Kazachstán začal realizovat progresivní program "Cesta do Evropy", který je dobrou reflexí upřímného přání Kazachstánu přibližovat se v potřebných oblastech k EU?

Nevíme snad o tom, jak zodpovědně se tato země připravuje na předsednictví OBSE? Troufám si říci i to, že občané Kazachstánu najdou ve zprávě upřímnou odpověď EU na otázku, zda Kazachstán je považován - nejen geograficky - za součást Evropy.

Požadavek zařadit mezi země Střední Asie i Mongolsko se jeví jako pochopitelný jen jako snaha zahrnout pod jednu střechu státy, jimž autoři návrhu přisuzují obdobný geopolitický význam. Pravděpodobně jako potenciálním nástupištím proti Rusku a Číně. Zeměpisně vzato je ale tento návrh nesmysl. A co takhle zařadit mezi země Střední Asie i Afghánistán, o který Brusel "pečuje" – a z něhož, jak návrh textu diskrétně naznačuje proudí obrovské množství drog. Obecně ale platí, že lze mít stejnou politiku i k odlišným regionům a státům.

Některé formulace navrženého usnesení vyvolávají otazníky: co znamená, že „řada různých zemí měla ve více či méně vzdálené minulosti v tomto regionu své oprávněné zájmy“: To dnes podporujeme bývalé koloniální ambice některých evropských mocností, nebo projevujeme starost o zájmy vybraných ropných společností?

Není mi jasné, proč text návrhu naznačuje, že Rusko a Čína se nezdravě snaží „posílit sféru vlivu“ prostřednictvím Šanghajské organizace spolupráce a naopak víceméně chválí iniciativy Ukrajiny, Polska, Ázerbájdžánu a Gruzie, které jsou však, podle mého názoru, velmi problematické z pohledu společných zájmů EU, zejména bezpečnosti.

Zároveň zřejmě litujeme stažení americké vojenské základny. Obávám se, že se nám tu zase pod hlavičkou péče o lidská práva a ekonomický rozvoj podsouvá specifické geopolitické hledisko, které je nepřijatelně konfrontační. Tato skutečnost je zvláště patrná v bodě, který hovoří o zvláštní roli Turecka v daném regionu. Připomínám, že v uvedené oblasti nežijí pouze turecky mluvící národy a zejména že oživování ducha národnostních sporů je projevem snahy „balkanizovat“ Střední Asii.

To snad autorům nestačí pouze spor o uzemní celistvost Srbska, který nabývá na nebezpečnosti?

V souhrnu bych chtěl znovu říci, že dobrý úmysl zlepšit vztahy Evropské unie se státy Střední Asie a snaha napomoci tamnímu demokratickému a sociálně-ekonomickému rozvoji byl při přípravě návrhu usnesení utopen ve velice problematických zájmech ambiciózních skupin. Výsledný text je s ohledem na skutečné cíle Evropské unie nepřijatelný“.

Výsledné texty usnesení a zprávy jsou s ohledem na skutečné cíle Evropské unie nepřijatelné.

Autor je poslancem frakce GUE-NGL Evropského parlamentu za KSČM

                 
Obsah vydání       22. 2. 2008
24. 2. 2008 Britská vláda požaduje, aby všichni cestující v EU poskytovali úřadům podrobná osobní data
24. 2. 2008 Nikdy více bolševizaci ČR
24. 2. 2008 Česká média a jejich dezinterpretace Února Jan  Čulík, Jan  Polívka
24. 2. 2008 Viagra poškozuje spermata
22. 2. 2008 MUDr. Roman Joch (Občanský institut): Legalizujme mučení Jakub  Rolčík
22. 2. 2008 Legalizace tortury jako mučení "hodnými lidmi" podle MUDr. Romana Jocha Aleš  Uhlíř
23. 2. 2008 Studenti protestují proti chování menz
23. 2. 2008 Pokušení moci Zdeněk  Bárta
22. 2. 2008 Stupidologie a politika - problém racionality Rudolf  Převrátil
22. 2. 2008 Vláda deprivantů Anna  Jančaříková
23. 2. 2008 Radar nebude pod velením a řízením NATO, říká generál Obering Daniel  Solis
23. 2. 2008 Izrael má problém: protiraketový systém Ocelový dóm jej před Kassámy neochrání
23. 2. 2008 Jak se manipulují volební průzkumy?
23. 2. 2008 S občany proti radaru, nebo s radarem proti občanům?
22. 2. 2008 Je Paroubek špatný politik? Pravda je někde uprostřed Jan  Piegl st.
22. 2. 2008 Paroubek je schopný a charismatický politik Vladimír  Tupáček
22. 2. 2008 Problémem ČSSD jsou kliky František  Řezáč
22. 2. 2008 Jak jsme nezranitelní (podle CITI) Miloš  Dokulil
22. 2. 2008 Britský vládní regulační úřad bude vyšetřovat dodavatele energie
22. 2. 2008 Strategie EU pro Střední Asii Jiří  Maštálka
23. 2. 2008 How to resist death Jan  Čulík
22. 2. 2008 Raketová obrana funguje
22. 2. 2008 Kosovo: Země Dohody i země Osy podepisují nový Mnichov Štěpán  Kotrba
22. 2. 2008 Turecko zaútočilo na kurdské separatisty
22. 2. 2008 Článek byl o Radě, nikoliv o Tachecí Irena  Ryšánková
22. 2. 2008 Neklid v Zakavkazsku -- další z řady barevných revolucí na obzoru?
21. 2. 2008 Srbové podpálili americké velvyslanectví v Bělehradě
21. 2. 2008 Čína obvinila Spojené státy, že používají dvojí metr
22. 2. 2008 Slovensko: nový systém koncesionárskych poplatkov
22. 2. 2008 Výzva proti týrání lišek: Zakusujete myslivce! Wenzel  Lischka
22. 2. 2008 Demonstrace za celistvost Kosova a Srbska
21. 2. 2008 Otevřený dopis Rady pro popularizaci vědy AV ČR Radě ČT: Detektor je směsí výmyslů a lží
22. 2. 2008 Násilí mladých a antiagresivni trénink, aneb Basa nepomáhá nikomu Uwe  Ladwig
22. 2. 2008 Jaro v Polabí Petr  Kukal
22. 2. 2008 15. března lidé na celém světě řeknou: DEJME ŠANCI MÍRU Jan  Tamáš
22. 2. 2008 Czech Cinematography 1989 - 2007
22. 2. 2008 Vzkaz TV Prima: Než takovéto zprávy, to raději žádné
22. 2. 2008 Týmová hra Petr  Wagner
22. 2. 2008 Jak pracovat proto, abych žil? Pavel  Urban
22. 2. 2008 Jak pracovat, abych žil, aneb kráva není fialová Michal  Mašín
21. 2. 2008 Británie se skutečně podílela na amerických letech se zajatci do zahraničí
21. 2. 2008 Ministerstvo vnitra sleduje Britské listy Milan  Valach
21. 2. 2008 Problematika sebeurčení a rozdíl mezi osvobozeneckým bojem a separatistickým terorismem Jana  Ridvanová
21. 2. 2008 Znovuzrození levice II. Milan  Valach
21. 2. 2008 Finanční příspěvky na Britské listy
21. 2. 2008 Rozhlas by měl otevřít diskusi o tom, jak by měl Radiožurnál vypadat Boris  Cvek
21. 2. 2008 Americké zdravotnictví v zrcadle NEJMu Boris  Cvek
21. 2. 2008 Dvojí život Olgy Čechovové Josef  Brož
22. 2. 2008 Lucie Bílá novým cédéčkem pohádek a písniček pro děti pomůže gorilám
19. 2. 2008 Jak informovaly Britské listy o válce v Kosovu, "humanitárním bombardování" Srbska a etnickém očišťování Balkánu vojsky NATO
11. 2. 2008 Britské listy ukazují, že tudy cesta nevede
30. 11. 2007 Jací jsme
12. 2. 2008 Hospodaření OSBL za leden 2008