8. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 2. 2008

Rada Českého rozhlasu: pořad "Volejte ředitelce, volejte Barboře Tachecí" byl porušením Kodexu

Rada Českého rozhlasu dala poprvé ve své existenci za pravdu stížnosti na porušení Kodexu Českého rozhlasu. Stalo se to na mimořádném zasedání Rady dne 6.2.2008 v případě stížnosti na porušení Kodexu ČR a zákona 484/1991 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb. Zákoníku práce bývalou ředitelkou ČRo 1 Radiožurnálu Barborou Tachecí, odeslanou 21.1.2008. Rada konstatovala ve shodě s advokátní kanceláří Hrudka, Řípa a partneři porušení Kodexu ČRo a to jeho článků 7.1., 7.4. a 1.6 v kontextu s § 8 odst. d) zákona č. 484/1991 Sb. Porušení Kodexu ČRo paní Barborou Tachecí bylo projednáno s generálním ředitelem ČRo Václavem Kasíkem s doporučením, aby k této skutečnosti přihlédl při vyhodnocování činnosti Barbory Tachecí. Nicméně Rada ČRo nespatřuje dle svého usnesení 13/08 v jednání Barbory Tachecí "porušení pracovních povinností takové intenzity, které by ČRo dovolovalo s paní Barborou Tachecí jednostranně rozvázat pracovní poměr".

Pod těmito suchými slovy právní řeči se skrývají konkrétní poklesky vysílání ČRo 1. Pokusme se přeložit právní jazyk usnesení do češtiny, srozumitelné koncesionářům.

1.5 Český rozhlas nesmí svého programu, zejména zpravodajských nebo publicistických pořadů, zneužívat k prosazování vlastních institucionálních zájmů.
1.6 Zpravodajství a publicistika vážící se k záležitostem Českého rozhlasu musí bez výjimky respektovat pravidla obsažená v čl. 6.1 až 6.18 . Při jejich zpracování se musí postupovat obdobně, jako by byla podávána informace o jiné instituci nebo podniku v České republice. V případě, že je Český rozhlas subjektem určitého sporu, není přípustné zvýhodnit jej prostorem, který má být ve zprávě věnován jeho vyjádření nebo prezentaci jeho postoje.

Čl. 7 Diskusní pořady a pluralita
7.1 Český rozhlas vytváří prostor pro pořady představující diskusní konfrontaci idejí, myšlenek a konceptů vztahujících se k důležitým otázkám veřejného zájmu. Dramaturgie diskusních pořadů musí brát na zřetel zkušenost, že téměř na každý problém mohou lidé nahlížet z různých úhlů a že vývoji společnosti je vlastní názorové střetání. Český rozhlas dbá, aby hlavní názorové proudy sporu dostaly rovnoměrný prostor k vyjádření. Pokud to není možné zajistit, musí roli kvalifikovaného oponenta sehrát moderátor nebo jím pozvaný host, především uváděním protikladných argumentů nezastoupených v diskusi. Hosty a témata si zásadně vybírá Český rozhlas, a to na základě nezávislé redakční úvahy. ...
7.4 Moderátoři diskusních pořadů Českého rozhlasu jsou povinni zachovávat nestrannost. Posluchač by neměl z jejich vystupování v pořadu poznat, jaký zaujímají postoj k probíranému problému nebo k diskutujícím. Moderátoři vždy usilují o otevřenou výměnu názorů mezi pozvanými diskutujícími, současně však dbají na dodržování pravidel čestně vedené diskuse.

BL 21. 1. 2008 Štěpán Kotrba: Stížnost Radě Českého rozhlasu: Tachecí porušila Kodex Českého rozhlasu aneb co je to "myslet nově" ZDE

Zařazením mimořádného pořadu "Volejte ředitelce, volejte Barboře Tachecí", jako variantu na pořad "Host Radiožurnálu", který navíc 19. ledna od 11 do 12 hodin moderoval její podřízený Václav Žmolík, Barbora Tachecí v něm monopolně a z vlastní mocenské pozice uzurpovala vysílací čas. Stejného prohřešku se dopustil moderátor, jehož role v pořadu má být dle profesních standardů ČRo jiná. Nedala korektně prostor druhé straně k vyjádření.

Z toho vyplývá, že se Rada vůbec nezabývala jinými aspekty vysílání ČRo 1, zvláště nevyvážeností a bulvarizací zpravodajství a odpovědnost omezila pouze na vlastní mediální vystoupení Barbory Tachecí. Nepřiznala jí odpovědnost ani za jazykový projev moderátorů, i když tento zjevně odporoval pravidlům spisovného jazyka českého. Kdo tedy řídí stanice Českého rozhlasu? Podle Statutu ČRo a organizační struktury ředitel stanice. Ladislav Lindner Kylar byl odvolán z funkce - právem - za odpovědnost danou z titulu funkce, i když nebyl v tu chvíli, kdy zazněly z úst moderátora naprosto nepřijatelné výroky na adresu prezidenta a jeho manželky, na pracovišti, a tudíž nenesl přímou odpovědnost editora. Rada rozhoduje nelogicky, bez ohledu na možnost soudního napadení svých rozhodnutí. Není stále schopna svá rozhodnutí řádně zdůvodnit a tudíž zamezuje jejich přezkoumání. A to je horší zpráva, než kdyby rozhodovala špatně. V obou případech totiž Rada rozhodla správně. Poprvé. Nicméně - NErozhodnutí Rady v případě porušení paragrafu 2.5 Kodexu (ponižování důstojnosti člověka, urážky), a zejména paragrafu 2.3 Kodexu (příkaz provádět systematicky a pravidelně reprezentativní výzkumy zacílením na kvalitativní ukazatele, zejména PŘED programovým rozhodnutím), spolus NErozhodnutím v paragrafu 16 (jazykový projev ve vysílání, přiměřenost) je nelogické. Ředitelka měla z titulu funkce zodpovědnost za organizační zabezpečení prováděné změny a školení moderátorů stejně, jako měl Kylar odpovědnost za zajištění editoriálního dozoru nad vysíláním jím řízené stanice. I když byl doma a nemocný, odpovědnost měl a je správné, že ji nesl. Kylar byl "odejit" na základě flagrantního porušení Kodexu moderátorem pořadu, zatímco u Tachecí tato odpovědnost nebyla konstatována. Nicméně tak Rada ještě může učinit, protože si k tomu NErozhodnutím v těchto bodech stížnosti nezavřela cestu.

Zápis z mimořádné schůze Rady Českého rozhlasu ze dne 6. 2. 2008: Usnesení č. 13/08 a příloha ZDE

Podle slov člena Rady Jíšy se ovšem Rada bude i nadále touto stížností zabývat, zejména právě s ohledem na zobecnění výkladu Kodexu tak, aby do budoucna rozhodování členů Rady bylo předvídatelné, dostatečně odůvodněné a aby tak "judikáty" Rady tvořily postupně logickou soustavu, která bude k dispozici i se zvukovými záznamy pro školení nových redaktorů veřejné služby. Nedá se totiž předpokládat, že by od odvolání Tachecí z funkce poklesky redaktorů přestaly, i když opravdu věřím Alexandru Píchovi, že se bude snažit napravit to nejhorší ve vysílání Radiožurnálu co nejrychleji. Stanice totiž doposud byla Píchovým "dítětem", které si piplal třináct let.

Kodex Českého rozhlasu ZDE

Autor byl tři roky členem Rady Českého rozhlasu, která připomínkovala, upravovala a Sněmovně předkládala Kodex Českého rozhlasu ke schválení.

                 
Obsah vydání       8. 2. 2008
10. 2. 2008 Vypráskat je od koryt aneb Maminko, maminko, kdybys to věděla, ty by si si odplivla Jiří  Jírovec
10. 2. 2008 Směšní advokáti posvátných rituálů Bohumil  Kartous
10. 2. 2008 Kdo jak hlasoval při volbě prezidenta Michal  Škop
10. 2. 2008 Rakousko se otřásá politickou aférou Richard  Seemann
9. 2. 2008 Putin: Vznikají nové závody ve zbrojení
10. 2. 2008 Proč nevyhrál Klaus? František  Řezáč
10. 2. 2008 Béčkové zpravodajství televize Nova
9. 2. 2008 V první volbě nebyl prezident zvolen Bohumil  Kartous
9. 2. 2008 Přes 3 infarkty vzhůru k prezidentskému stolci Vladislav  Černík
9. 2. 2008 Abstraktní pravidla jsou důležitá Boris  Cvek
9. 2. 2008 Studio ČT poskytuje podporu Václavu Klausovi Bohumil  Kartous
9. 2. 2008 Být ukázněný je dobré, aneb monolit z mrákotínské žuly Michal  Kuklík
9. 2. 2008 Zachraňte Pečínku Bohumil  Kartous
8. 2. 2008 Zachraňte důstojnost prezidentské volby! A proč? Bohumil  Kartous
8. 2. 2008 Volba prezidenta ČR: K čemu je neaktuální Český rozhlas? Jakub  Rolčík
9. 2. 2008 ... a proč? František  Řezáč
8. 2. 2008 CIA o hrozbách světové stabilitě a americkým zájmům
8. 2. 2008 Pomalá zpráva Johna Pilgera o odsunutém obyvatelstvu Čagoských ostrovů Daniel  Hrabina
8. 2. 2008 Zdravotnictví se nesmí stát kšeftováním se zdravím
8. 2. 2008 Tajná volba vylučuje korupci ... pokud je opravdu tajná Jan  Hošek
8. 2. 2008 Prezidentští kandidáti a zahraniční politika Miroslav  Polreich
8. 2. 2008 Prohlášení ČRo k vyjádřením redaktora Miroslava Konvaliny
8. 2. 2008 Čtenář: Proč se stal Kotrba stoupencem Švejnara? Kotrba: Protože analyzuje fakta, nikoliv předsudky Štěpán  Kotrba
8. 2. 2008 Klaus - Švejnar: o tuhle špinavou politiku se nezajímám, ale...
8. 2. 2008 Odložené školné. Komu pomůže?
8. 2. 2008 Rada Českého rozhlasu: pořad "Volejte ředitelce, volejte Barboře Tachecí" byl porušením Kodexu Štěpán  Kotrba
8. 2. 2008 Ženy na plese JIří  Šotola
8. 2. 2008 Ještě jednou povídání o pejskovi a kočičce Sandra  Wain
8. 2. 2008 Konvalina chce vysvětlení svého odvolání? Může ho mít. Štěpán  Kotrba
8. 2. 2008 Nejsem komunista a jsem proti radaru: Česká média to nedokážou pochopit?
8. 2. 2008 Hyenismus: Uplatnění morálky zákon vylučuje Jaroslav  Klíma
8. 2. 2008 Arcibiskupství pražské: Vlk se distancuje od Tachecí
8. 2. 2008 Český rozhlas online ze Španělského sálu o volbě prezidenta
8. 2. 2008 Hledám slušnost
8. 2. 2008 My máme maso, ó jak se máme! Jan  Paul
7. 2. 2008 Medvědář Jakl svému pánovi medvědí službu dělá
8. 2. 2008 Tři a půl roku věznění bez soudu
7. 2. 2008 Lekce tržní ekonomiky
8. 2. 2008 Končím diskuzi s Britskými listy Stanislav  Kliment
7. 2. 2008 Česká televize se distancuje od aktivit Adama Komerse
7. 2. 2008 Prezidentské sviňárny Jan  Potůček
7. 2. 2008 Lípa nebo Palcát - volba mezi dvěma prezidentskými možnostmi Štěpán  Kotrba
7. 2. 2008 Nejde přece o nic, jen je to s ústním vyjadřováním stále horší Miloš  Dokulil
7. 2. 2008 Důstojnost prezidentské volby Boris  Cvek
7. 2. 2008 Příběh Rostislava Roztočila: Před Listopadem jako po Listopadu Zdeněk  Jemelík
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?
7. 2. 2008 Americký systém protiraketové obrany by zvýšil pravděpodobnost vzniku jaderného konfliktu
10. 2. 2008 Sherbetmassacre.net
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007