8. 2. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
8. 2. 2008

TISKOVÉ ZPRÁVY, KTERÉ MÉDIA ZÁMĚRNĚ IGNORUJÍ

Odložené školné. Komu pomůže?

Topolánek slíbil, že se školné zavádět nebude. Porušuje předvolební program

tisková zpráva Studentské komory Rady vysokých škol

Budoucí studenti a studentky vysokých škol by měli do života vstupovat s dluhem v řádu statisíců korun. I takové mohou být důsledky připravované reformy terciárního vzdělávání v ČR.

Zástupci Studentské komory Rady vysokých škol se ve čtvrtek 17. 1. 2008 sešli s představiteli Ministerstva školství, aby projednali dopady reformy na sociální postavení studujících. Po nedávných vyjádřeních premiéra jde o vysoce aktuální téma. Zejména pro studentskou reprezentaci, která se postupně dozvídá, že nový systém prospěje v prvé řadě státnímu rozpočtu, nepřidá navíc peníze do univerzitního vzdělávání a ještě zvýší finanční náročnost studia pro studující i jejich rodiče.

Podle představ týmu Petra Matějů by měl navrhovaný systém snížit sociální bariéru v přístupu na vysoké školy pro méně majetné uchazeče a uchazečky o studium, zrovnoprávnit je s bohatšími kolegy. Navrhované změny však podle názoru Studentské komory budou mít efekt zcela opačný. Všichni studující budou mít nárok na tzv. studijní grant, který však bude pro pokrytí životních nákladů studujících na vysokých školách nedostačující. Méně majetní studující budou mít možnost využívat komerční, státem garantované půjčky, ovšem zároveň budou nuceni zavázat se k placení odloženého školného. Studenti z rodin s vyššími příjmy budou naopak zvýhodněni možností platit školné ihned, navíc s dvacetiprocentní slevou.

Navrhované změny proto rozhodně neposkytují rovné příležitosti všem studujícím, ale naopak zhoršují sociální postavení studujících z rodin s průměrnými a podprůměrnými příjmy.

Ministerstvo školství zároveň plánuje zrušit všechny studentské výhody v jejich stávající podobě (přídavky na dítě, zvýhodněné žákovské jízdné, příspěvky na stravování v menze, daňové odpočty pro rodiče či studující samotné). Není dosud jasné, jaké budou kompenzace zrušení těchto zvýhodnění a zda tak nedojde k dalšímu finančnímu zatížení studujících a jejich rodin. Školám se sníží přísun finančních prostředků ze státního rozpočtu a dokonce na období, než první studující začnou splácet odložené školné, budou nuceny brát si na financování své činnosti půjčky.

Dosavadní zkušenosti s odloženým školným ze zemí západní Evropy ukazují, že náklady na spravování takového systému jsou vždy vyšší a efektivita výběru vždy nižší, než bylo očekáváno.

Studentská komora se domnívá, že cílem reformy je především ušetřit výdaje státu na vysoké školství. Ty jsou však ve srovnání se státy EU podprůměrnéVláda Mirka Topolánka se ve svém programovém prohlášení zavázala, že bude výdaje na vysoké školství z veřejných rozpočtu zvyšovat a zároveň přislíbila nezavést ve svém funkčním období školné.

Plánovaná reforma vysokého školství z pera Petra Matějů je proto v rozporu s programovým prohlášením vlády, na jehož základě jí byla Poslaneckou sněmovnou vyslovena důvěra. Jejím důsledkem může být citelné poškození nejen studujících a jejich rodin, ale i vysokých škol samotných. S tvrzením, že reforma touto formou prospěje celé společnosti, proto nelze souhlasit.

Vratislav Vozník

předseda Studentské komory Rady vysokých škol

                 
Obsah vydání       8. 2. 2008
10. 2. 2008 Vypráskat je od koryt aneb Maminko, maminko, kdybys to věděla, ty by si si odplivla Jiří  Jírovec
10. 2. 2008 Směšní advokáti posvátných rituálů Bohumil  Kartous
10. 2. 2008 Kdo jak hlasoval při volbě prezidenta Michal  Škop
10. 2. 2008 Rakousko se otřásá politickou aférou Richard  Seemann
9. 2. 2008 Putin: Vznikají nové závody ve zbrojení
10. 2. 2008 Proč nevyhrál Klaus? František  Řezáč
10. 2. 2008 Béčkové zpravodajství televize Nova
9. 2. 2008 V první volbě nebyl prezident zvolen Bohumil  Kartous
9. 2. 2008 Přes 3 infarkty vzhůru k prezidentskému stolci Vladislav  Černík
9. 2. 2008 Abstraktní pravidla jsou důležitá Boris  Cvek
9. 2. 2008 Studio ČT poskytuje podporu Václavu Klausovi Bohumil  Kartous
9. 2. 2008 Být ukázněný je dobré, aneb monolit z mrákotínské žuly Michal  Kuklík
9. 2. 2008 Zachraňte Pečínku Bohumil  Kartous
8. 2. 2008 Zachraňte důstojnost prezidentské volby! A proč? Bohumil  Kartous
8. 2. 2008 Volba prezidenta ČR: K čemu je neaktuální Český rozhlas? Jakub  Rolčík
9. 2. 2008 ... a proč? František  Řezáč
8. 2. 2008 CIA o hrozbách světové stabilitě a americkým zájmům
8. 2. 2008 Pomalá zpráva Johna Pilgera o odsunutém obyvatelstvu Čagoských ostrovů Daniel  Hrabina
8. 2. 2008 Zdravotnictví se nesmí stát kšeftováním se zdravím
8. 2. 2008 Tajná volba vylučuje korupci ... pokud je opravdu tajná Jan  Hošek
8. 2. 2008 Prezidentští kandidáti a zahraniční politika Miroslav  Polreich
8. 2. 2008 Prohlášení ČRo k vyjádřením redaktora Miroslava Konvaliny
8. 2. 2008 Čtenář: Proč se stal Kotrba stoupencem Švejnara? Kotrba: Protože analyzuje fakta, nikoliv předsudky Štěpán  Kotrba
8. 2. 2008 Klaus - Švejnar: o tuhle špinavou politiku se nezajímám, ale...
8. 2. 2008 Odložené školné. Komu pomůže?
8. 2. 2008 Rada Českého rozhlasu: pořad "Volejte ředitelce, volejte Barboře Tachecí" byl porušením Kodexu Štěpán  Kotrba
8. 2. 2008 Ženy na plese JIří  Šotola
8. 2. 2008 Ještě jednou povídání o pejskovi a kočičce Sandra  Wain
8. 2. 2008 Konvalina chce vysvětlení svého odvolání? Může ho mít. Štěpán  Kotrba
8. 2. 2008 Nejsem komunista a jsem proti radaru: Česká média to nedokážou pochopit?
8. 2. 2008 Hyenismus: Uplatnění morálky zákon vylučuje Jaroslav  Klíma
8. 2. 2008 Arcibiskupství pražské: Vlk se distancuje od Tachecí
8. 2. 2008 Český rozhlas online ze Španělského sálu o volbě prezidenta
8. 2. 2008 Hledám slušnost
8. 2. 2008 My máme maso, ó jak se máme! Jan  Paul
7. 2. 2008 Medvědář Jakl svému pánovi medvědí službu dělá
8. 2. 2008 Tři a půl roku věznění bez soudu
7. 2. 2008 Lekce tržní ekonomiky
8. 2. 2008 Končím diskuzi s Britskými listy Stanislav  Kliment
7. 2. 2008 Česká televize se distancuje od aktivit Adama Komerse
7. 2. 2008 Prezidentské sviňárny Jan  Potůček
7. 2. 2008 Lípa nebo Palcát - volba mezi dvěma prezidentskými možnostmi Štěpán  Kotrba
7. 2. 2008 Nejde přece o nic, jen je to s ústním vyjadřováním stále horší Miloš  Dokulil
7. 2. 2008 Důstojnost prezidentské volby Boris  Cvek
7. 2. 2008 Příběh Rostislava Roztočila: Před Listopadem jako po Listopadu Zdeněk  Jemelík
7. 2. 2008 Vybuduje si Čína vojenskou základnu v Íránu?
7. 2. 2008 Americký systém protiraketové obrany by zvýšil pravděpodobnost vzniku jaderného konfliktu
10. 2. 2008 Sherbetmassacre.net
30. 11. 2007 Jací jsme
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007