15. 1. 2008
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
15. 1. 2008

Lidové noviny: Účelová lež ministrova redaktora také poškozuje ženy

reakce na Sloupek Martina Zvěřiny v Lidových novinách "Když se to hodí, zvýšená daň škodí"

Čelný komentátor Lidových novin se alespoň jednou musel projevit jako muž, silnými řečmi. Jenže se v závěru své jedovaté sliny přeřekl. Současná "reforma" této vlády poškozuje nejen ženy. A většinu populace "hlupáci bez paměti" rozhodně netvoří, neboť mnoho občanů si pamatuje následky první vlny pravicových reforem v devadesátých letech. Někteří ale bohužel mají paměť jen selektivní. Určitou část populace hlupáci tvoří, s místem výskytu v některých, převážně pravicových médiích... Co je to nerenomovaný a co renomovaný deník? Jsou to snad Lidové noviny?

Analýzu v rámci projektu Prolomit vlny, kterou tak ohnivě kritizuje Martin Zvěřina ve svém sloupku jako "nedůvěryhodnou, metodologicky pochybnou a nekonzistentní", se zaměřuje na nerovné zacházení s ženami a muži na pracovním trhu. Zvěřinu a jeho ministra rozčílil nejspíše požadavek (nedejbože) systémových opatření na odbourání či zmírnění genderových stereotypů. Co by se stalo v redakci Lidových novin nebo na Nečasově ministerstvu práce a sociálních věcí, kdyby se odstranila faktická nerovnost žen a mužů?

Minulý týden totiž nebývalou pozornost médií vzbudila tisková zpráva neziskové organizace Proequality , která v rámci projektu Prolomit vlny zveřejnila v tiskové zprávě část analýzy genderových dopadů reformy veřejných financí. Nelichotivé čtení pro tuto vládu. Část analýzy byla citována i ve vysílání Radiožurnálu v diskusi Martina Veselovského s ministrem práce a sociálních věcí Petrem Nečasem. Ten výsledky analýzy zpochybnil a následně zpochybnil i neziskovou organizaci, která analýzu prezentovala. Vzápětí se ozval v Lidových novinách Martin Zvěřina. Pozoruhodná shoda argumentů i času pro jejich vyřčení. Guarddog. Přesně podle typologie mediálního analytika FSV UK Jana Křečka hlídací pes svého pána zaštěkal vzápětí poté, co pán zavrčel.

Dvacet minut Martina Veselovského - Radiožurnál 10.01.2008 17:33 DOWNLOAD MP3STREAM MP3

Lidové noviny Martin Zvěřina: Sloupek - "Když se to hodí, zvýšená daň škodí" ZDE

Analýzu zpracovali experti genderových studií katedry humanitních studií Univerzity Karlovy právě v čele s Dr. Pavlíkem.

Takto zazněla informace ve vysílání Radiožurnálu a takto jsem odpověděla i já na otázku ve Zlíně. Čili nikoli, že analýza je z Univerzity Karlovy, jak se mi snaží podsunout Martin Zvěřina.

Vycházeje z otevřených zdrojů, možná by bylo dobré si poslechnout čtvrteční Radiožurnál, dvacetiminutovku Martina Veselovského 10. 1. 2008, kde se výše zmíněná analýza a dopady reformy na ženy probírala. Možná, že by Martin Zvěřina asi psal svůj sloupek poněkud opatrněji. Méně demagogicky. Protože nazvat bez jediného důkazu analýzu "nedůvěryhodnou, metodologicky pochybnou a nekonzistentní" je poněkud unáhlené - už vzhledem k odborné erudici komentátora LN.

Otázkou také je, co je „renomovaná“ a „nerenomovaná“ neziskovka. Podle čeho tak můžeme usuzovat? Kdo je renomovaný či neronomovaný odborník? Není právem Lidových novin nálepkovat a známkovat. Projekt Koalice proEquality - sdružení nadace, neziskových společností i s.r.o, spolu s mezinárodním partnerstvím Women Agreement je zpracováván odborníky, je evaluovaný a podporovaný Evropským sociálním fondem - Evropskou komisí. Je spolufinancován i státním rozpočtem České republiky. I když to možná ministra Nečase netěší... To vše dohromady tvoří ale tak přísná mezinárodní hodnotící kritéria, že jim by Zvěřina podle kvality svých argumentů nemohl nikdy vyhovět. Renomé vždy určují dlouhodobé výsledky, nikoliv pouhá slova. A výsledků se dosahuje prací, ne žvaněním.

Jak Martin Zvěřina ví, že jsem proti zvyšování daní „nepípala“ v minulém volebním období? Jak ví, že jsem nebojovala za jinou podobu navrhovaných opatření? Zná pouze výsledek hlasování, které je vždy kompromisem. Uměním možného, nikoliv líbivou maximou.

Vedla jsem několikeré debaty na téma zvyšování DPH třeba u hygienických potřeb, které ženy potřebují a argumentovala jsem dopady na rodinu, ve které jsou samé ženy. Radko Martínek prosadil v  roce 2004 při hlasování o zvýšení DPH v pětiprocentní sazbě služby školních jídelen. Všichni jsme věděli, že rodiny s malými dětmi nesou ekonomickou zátěž reforem ve zvýšené míře. Nicméně hygienické potřeby pro děti (jednorázové pleny apod.) mají být dle směrnice č. 77/388/EEC zdaněny v Evropské unii standardní, nikoliv sníženou sazbou DPH. Taková je evropská realita.

Nekritizovala jsem ji veřejně, ale přesvědčovala svůj poslanecký klub a své kolegy. Daň se tehdy nezvyšovala jen u věcí nezbytných, které každá rodina potřebuje denně. Služby se zdražily - na rozdíl třeba od dětských plen, na které byla sjednána výjimka. Mimo nich ve snížené DPH zůstaly potraviny, voda, náhražky cukru pro diabetiky, potřeby pro nevidomé a neslyšící, zdravotnické prostředky, pilinové pelety na otop.

Ve snížené sazbě zůstaly i sociální péče, zdravotní péče, úklidové práce prováděné v domácnostech, domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany. Škoda, že už tenkrát pan Zvěřina nekritizoval reformní kroky tehdejší vlády jako nadměrné, třeba by mi tím tehdy pomohl. Třeba by tím pomohl v orientaci mnoha čtenářům Lidových novin... Možná nekritizoval proto, že ve snížené sazbě zůstaly i noviny a časopisy, kde reklama nepřesahuje 50 % plochy. I když je v Lidových novinách někdy obtížné rozeznat, co je skrytá reklama pro ministra (19% DPH) a co názor komentátora (5% DPH) . Ale je to námět k zamyšlení pro editora LN a pro daňové specialisty. Propříště. Až se zase bude projednávat změna DPH. Současné naprosto asociální kroky této vlády v oblasti sociálních věcí doufám bude autor kritizovat o to více.

Z druhé strany beru příspěvek pana Zvěřiny pozitivně, protože ukazuje, že čas oponou trhnul a Lidovým novinám stojí za to napsat o rovnosti příležitostí na první straně. V roce 2004, o kterém se pan Zvěřina zmiňuje, by po takovém tématu ani pes neštěkl.

A tak, Martine Zvěřino, Vám děkuji. Váš plivanec pomohl dobré věci. Pro příště...

Autorka je poslankyní ČSSD, původem z Odolené Vody, členkou sociálního výboru Parlamentu, výboru pro evropskou integraci a stínovou ministryní pro ženu a rodinu. Původní profesí je učitelka, v minulém období se věnovala i problematice školství, zejména učňovského.

Co tak rozčílilo ministra Nečase a Martina Zvěřinu

Reforma diskriminuje ženy

Tisková zpráva Otevřené společnosti, o.p.s. a koalice ProEquality k dopadům nové sociální reformy na ženy a muže

Praha, 3.1.2008: Rámcová analýza vládou přijatých reforem, kterou zpracovala koalice ProEquality, ukazuje na nedostatky z hlediska uplatňování principu rovných příležitostí pro ženy a muže a upozorňuje na velmi pravděpodobné zhoršení životní situace žen v porovnání s muži.

K 1.1.2008 vstoupila v platnost opatření měnící nastavení daňového, sociálního a zdravotního systému v ČR, které zásadně ovlivní životy občanek a občanů České republiky. Při přípravě reforem vláda nenabídla veřejnosti ani médiím analýzu dopadů na postavení žen a můžu, ačkoliv tuto povinnost jí ukládají opatření Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen (viz stránky Ministerstva práce a sociálních věci na http://www.mpsv.cz/cs/301.) Koalice ProEquality vypracovala rámcovou analýzu jednotlivých opatření: daňové reformy, rodičovského příspěvku, poskytování dávek hmotné nouze a zavedení poplatků ve zdravotnictví a jejich dopady na ženy a na muže. Z analýzy vyplývá, že reformy ve svém celku významně zhorší postavení žen jako skupiny v porovnání s muži.

Současná vláda prezentuje daňové změny a sociální reformy, například třírychlostní rodičovskou dovolenou, jako moderní trendy podpory rodiny a posílení svobody volby rodičů. V detailnější analýze reformních opatření se však zviditelní jasné protichůdné dopady reforem: namísto podpory volby směřují opatření k posílení tradičních rolí a navíc opomíjí zvýšení znevýhodnění žen ve společnosti. Z daňové reformy, která snižuje přímé daně, budou profitovat lidé s nejvyššími příjmy a majetky, mezi kterými dominují muži. V roce 2006 měli muži mezi lidmi s nejvyššími příjmy 2,5x větší zastoupení než ženy a jejich průměrná mzda byla o 40 % vyšší.

Zvýšení nepřímých daní v kombinaci se zvýšením ostatních životních nákladů zatíží především sociálně slabé skupiny, mezi nimiž je více žen: v roce 2005 například 80% žen například pobíralo důchody do 7 500 Kč, zatímco 94 % mužů nad 7 500 Kč; míra nezaměstnanosti žen činila 8,8 % a mužů 5,8 %; v 90 % všech neúplných rodin vychovávaly děti ženy (celkem to bylo 245,5 tisíc rodin) a z toho 11 % bylo nezaměstnaných v porovnáním se 2 % mužů samoživitelů.

Nový systém rodičovské dovolené a dávek pro rodiče přináší nerovnosti mezi různými sociálními skupinami. Volba nejrychlejší varianty rodičovské (11 400 Kč do 24 měsíců dítěte) závisí na výši platu před porodem: úplná svoboda volby je umožněna pouze lidem, kteří pobírali plat vyšší než 16 400 Kč hrubého měsíčně. Jenom pro porovnání, medián hrubé mzdy žen byl v roce 2006 17 310,- Kč.

Jak uvádí Irena Smetáčková, expertka na problematiku rovných příležitostí: „U třírychlostní rodičovské dovolené vláda zamlčuje fakt, že velké části žen nevznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství (a budou pobírat automaticky rodičovský příspěvek ve výši 7600 Kč a následně budou nuceny nastoupit na čtyřletou variantu čerpání rodičovského.“

Petr Pavlík z Katedry genderových studií FHS UK dodává: „Navíc výrazné zvýšení slevy na dani pro toho z manželů, jehož partner/ka je v domácnosti, podporuje tradiční model rodiny, kdy žena rezignuje na vlastní kariéru, což bude výhodnější pro muže jako skupinu. To se těžko dá nazývat proaktivní politikou rovných příležitostí pro muže a ženy.“

Finanční podpora rodičů je pouze jedním z faktorů, které pomáhají slaďovat jejich rodinný a pracovní život – dalšími a zcela jistě podstatnějšími faktory je dostupnost předškolních zařízení péče o děti, alternativní formy pracovních úvazků (např. částečné úvazky, práce z domova atd.) a celková otevřenost společnosti vůči většímu zapojení mužů do rodinného života, specificky do péče o děti – v žádné z uvedených oblastí vláda nevyvinula jakékoliv úsilí o změnu.

Vláda České republiky má za povinnost vypracovat a zveřejnit analýzu dopadů stávajících reforem na postavení žen a mužů. Ukládá jí to dokument Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů. Vláda tuto analýzu nezveřejnila a pravděpodobně ani nezpracovala.

Míra negativních dopadů reformy se liší pro různé sociální skupiny. Ženy převažují ve většině skupin, na které reforma dopadne nejtvrději (lidé v důchodovém věku, lidé se zdravotními potížemi, lidé starající se o děti atd.), naopak muži převažují ve skupinách, které reformou získají výhody. Celkově lze tedy říci, že reforma zvyšuje nerovnosti mezi ženami a muži.

Změny daní

Primárním cílem schválené reformy je výrazné snížení daní pro vysokopříjmové skupiny, majetné lidi a firmy. Dále budou profitovat především podnikatelé a pracující důchodci. Výpadky ve státním rozpočtu však musí být kompenzovány, a vláda tak činí na úkor středně- a nízkopříjmových skupin. Tyto skupiny budou nejvíce zasaženy dopady zvýšení nepřímých daní v kombinaci se škrty v sociální oblasti a změnami ve zdravotnictví. Nejvýrazněji budou tratit důchodci/kyně, rodiče-samoživitelé a lidé s nejnižšími příjmy.

Ve skupinách, které na reformě vydělají, přitom převažují muži a ve skupinách, které prodělají, převažují ženy. V roce 2006 měli muži mezi lidmi s nejvyššími příjmy 2,5x větší zastoupení než ženy
a jejich průměrná mzda byla o 40 % vyšší. Mezi podnikateli byli zastoupeni 2,7x častěji, mezi zaměstnavateli 3x častěji a mezi pracujícími důchodci 2x častěji než ženy. Na druhé straně mezi lidmi
v důchodu je 56 % žen, v průměru pobírají o 20 % nižší důchody a 80 % z nich pobíralo v roce 2005 důchody nižší než 7 500 Kč (94 % mužů mělo důchody nad 7 500 Kč). Ženy také tvoří drtivou většinu osamělých rodičů (viz níže) a v roce 2006 byl medián jejich mezd 25 % pod průměrnou mzdou.

Změny v oblasti rodičovství

Péči o děti, na kterou je vázána peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek, zajišťují v České republice v naprosté většině ženy. Muži tvoří přibližně 1,3 % všech rodičů pobírající rodičovský příspěvek. Změny v podpoře mateřství a rodičovství se tak výrazněji dotýkají žen než mužů.

Změny podpory mateřství a rodičovství budou mít negativní dopady zejména na neúplné rodiny,
na nezaměstnané rodiče a na studující rodiče. Ve všech skupinách tvoří ženy většinu. Zvláště důležité je, že mezi českými rodinami existuje 267 900 neúplných rodin se závislými dětmi. V těchto rodinách je jediným rodičem v 91 % matka (to představuje více než 244 tisíc žen a minimálně stejně tolik dětí), ale jen v 0,6 % otec. Změny týkající se snížení porodného, zpřísnění podmínek pro přídavky na děti a pro sociální příplatky, svázání peněžité pomoci v mateřství s předcházejícím příjmem, předčasná a zároveň omezená volba rychlosti čerpání rodičovského příspěvku (a jejich kombinace s poplatky ve zdravotnictví a zvýšením nepřímých daní) přinesou výrazně tvrdší dopady právě pro matky-samoživitelky. (zdroj údajů: Ženy a muži v datech 2005, Český statistický úřad)

Volba rychlosti čerpání rodičovského příspěvku je prezentována jako zcela svobodná, avšak ve skutečnosti je pro velkou část rodičů systémem předem omezena. Úplná svoboda volby je umožněna pouze lidem, kteří pobírali plat vyšší než 16 400 Kč hrubého měsíčně. Medián hrubé mzdy žen byl v roce 2006 17 310 Kč (zatímco mužů 21 185 Kč), což znamená, že velká část žen na požadovanou částku nedosáhne. (zdroj údajů: Zaostřeno na ženy a muže 2006, Český statistický úřad)

Vláda falešně prezentuje změny týkající se mateřství a rodičovství jako podporu slaďování rodinného
a pracovního života rodičů. Finanční podpora rodičů je pouze jedním z faktorů, které pomáhají slaďovat jejich rodinný a pracovní život. Dalšími nezbytnými faktory je dostupnost předškolních zařízení péče o děti, alternativní formy pracovních úvazků (např. částečné úvazky, práce z domova atd.) a celková otevřenost společnosti vůči většímu zapojení mužů do rodinného života, specificky do péče o děti. V uvedených oblastech vláda nevyvíjí úsilí. Z toho vyplývá, že slaďování rodinného a pracovního života je pouze rétorikou, nikoliv reálným cílem.

Změny ve zdravotnictví

Stejně jako zvýšení nepřímých daní budou mít poplatky za zdravotní péči nejtvrdší dopady pro sociálně slabé a tedy především pro ženy. V roce 2006 tvořily ženy 57 % všech hospitalizovaných v nemocnicích a jen v souvislosti s porodem se to týkalo 162 870 žen. Poplatky za recept nově postihnou například nemocné cukrovkou či lidi s duševními nemocemi, mezi kterými převažují ženy (v roce 2006 bylo o 56 000 diabetiček a ženy tvořily 60 % vyšetřených na duševní a psychiatrické ošetření). Rovněž snížení podpory při ošetřování členů/ek rodiny, při současném nerovnoměrném rozdělení domácích prací a péče o blízké, zasáhne také především ženy.

Rozpočtové změny

Zmíněné trendy se budou kombinovat se změnami ve struktuře státního rozpočtu, které dále zvýší nerovnosti mezi ženami a muži v neprospěch žen, protože půjde o přerozdělení ve prospěch odvětví a zaměstnání, ve kterých převažují muži. Nejvýrazněji budou zvýšeny prostředky na rozvoj dopravní infrastruktury, přičemž v dopravě je zastoupení mužů 72 % a ve stavebnictví 92 %. Redukovány budou prostředky směřované do sociálního systému, do školství a do veřejné správy. Ve vzdělávání jsou přitom ženy zastoupeny 75 %, ve zdravotnictví 78 %, zdravotní a sociální péče 80 % a mezi úřednicemi 77%.  

projekt Prolomit vlny ZDE

                 
Obsah vydání       15. 1. 2008
15. 1. 2008 Coyle: Překážky pro plánované budování systémů protiraketové obrany v Evropě Philip E. Coyle III.
14. 1. 2008 Coyle: The Obstacles to the Proposed U.S. Missile Defense Systems in Europe Philip E. Coyle III.
15. 1. 2008 Radiožurnál: pohled zaujatého člověka Boris  Cvek
15. 1. 2008 Lidové noviny: Účelová lež ministrova redaktora také poškozuje ženy Anna  Čurdová
15. 1. 2008 Kdo je kdo, se pozná nejvíc na chodníku Zdeněk  Bárta
15. 1. 2008 "Revoluce v mobilech" jako patologie mysli Jan  Paul
15. 1. 2008 "Revoluce v mobilech" může být virální guerillovou reklamou, nebo reálnou aplikací - vyberte si Štěpán  Kotrba
15. 1. 2008 Zamrzlá evoluce - Je to jinak, pane Darwine
15. 1. 2008 Volba prezidenta se blíží! Miloš  Dokulil
15. 1. 2008 Rozdíl mezi pevninskou Čínou a ČLR Petr  Fiala
15. 1. 2008 Uklízení chodníku a lidská slušnost František  Řezáč
15. 1. 2008 Neonacisté Plzní neprojdou, budou tam totiž lidé Aleš  Hess
14. 1. 2008 Schwarzenberg: "Česko nepodporuje americký vojenský útok na Írán !" Karel  Schwarzenberg
15. 1. 2008 ■ ■ ■ Ladislav  Puršl
15. 1. 2008 Vážné pochybnosti o regulérnosti voleb a férovosti prezidentské volební kampaně Jan  Zeman
15. 1. 2008 Konec ohlupování v nedohlednu
15. 1. 2008 Velice potřebný banán
15. 1. 2008 Aktuální zjištění z Bali: člověk moudrý je evidentně nejhloupější živočich na planetě Zemi Beno  Trávníček
15. 1. 2008 Parlamentní výbor v Zimbabwe chce peníze pro ženské ministerstvo Irena  Ryšánková
15. 1. 2008 Úklid chodníku a politické zájmy
15. 1. 2008 O úklidu sněhu a o Habsburkově pohřbu Jiří  Šimůnek
14. 1. 2008 Úklid sněhu v akci Z aneb když v tomto státě všechno patří někomu, tak ať se stará vlastník Štěpán  Kotrba
14. 1. 2008 Máš barák? Tak koukej vstávat v pět a uklidit nám to Irena  Ryšánková
15. 1. 2008 Levice na rozcestí -- socialisté na konci cesty Josef  Vít
15. 1. 2008 Air Car: Nechám se mile překvapit
15. 1. 2008 Cyklojízda Jana Bouchala
15. 1. 2008 Co bude dál?
14. 1. 2008 Britská policie hodlá experimentovat s kontroverzním americkým získáváním důkazů proti sexuálním násilníkům
14. 1. 2008 Jan Rybář z MFD ví pozitivně, že ve vězení v táboře Guantánamo k porušování lidských práv nedochází Jan  Čulík
30. 11. 2007 Jací jsme
14. 1. 2008 Zdravotnictví plně hrazené ze zdravotního pojištění může dosahovat velmi dobrých výsledků Darina  Martykánová
14. 1. 2008 Poslanec japonské Demokratické strany v parlamentě označil 11. září za podvod Jan  Zeman
14. 1. 2008 Spojené státy varovaly americké občany, aby se neúčastnili v Belgii demonstrace proti Guantánamu Andrew  Stroehlein
14. 1. 2008 Průvodce šarí'ou - povinnosti člověka vůči člověku Jan  Potměšil
14. 1. 2008 Privedie nás permanentná "nežná" revolúcia až k fašizmu? Peter  Vittek
14. 1. 2008 Nečasova falešná reforma penzí Ivo  Bubeník
12. 1. 2008 "Seminář k zapojení českého průmyslu, vědy a výzkumu do budování systémů protiraketové obrany"
12. 1. 2008 Budoucnost levice - na okraj další z nevěcných polemik Karel  Dolejší
12. 1. 2008 Jak Václav Klaus bagatelizoval význam internetu
9. 1. 2008
2. 1. 2008 Hospodaření OSBL za prosinec 2007
4. 1. 2008 Jan Čulík, Knihy za ohradou

Genderová nerovnost ve společnosti RSS 2.0      Historie >
15. 1. 2008 Lidové noviny: Účelová lež ministrova redaktora také poškozuje ženy Anna  Čurdová
15. 1. 2008 Parlamentní výbor v Zimbabwe chce peníze pro ženské ministerstvo Irena  Ryšánková
14. 1. 2008 Britská policie hodlá experimentovat s kontroverzním americkým získáváním důkazů proti sexuálním násilníkům   
11. 1. 2008 Anorektiček přibývá, přidali se i muži Irena  Ryšánková
31. 12. 2007 Jak mě dohnaly Vánoce Anna  Čurdová
18. 12. 2007 Baby boom po česku aneb hloupá vláda a partner, který vás uživí Anna  Čurdová
30. 11. 2007 Jesle jako norma? Ne. Jesle a školky jako pomocná ruka Anna  Čurdová
29. 11. 2007 Násilí jako komunikační strategie "bezmocných" Jan  Paul
29. 11. 2007 Když kritizuju, mám něco i vymyslet aneb jak sladit pracovní a rodinný život jinak, než Topolánkova milenka? Anna  Čurdová
28. 11. 2007 Hledám služku pro Topolánka. Zn: Musím na schůzi výboru pro slaďování veřejného a rodinného života. Anna  Čurdová
26. 11. 2007 Gladiátoři v cirku se měli šanci bránit, ženy o tuto šanci musí ještě dnes bojovat Anna  Čurdová
15. 11. 2007 Idea princezny a masová manipulace Sandra  Wain
6. 11. 2007 Tři roky po absolutoriu vysoké školy mají ženy o 1000 liber nižší plat než muži   
23. 10. 2007 České ženy o budoucnosti země Zdeňka  Petáková
18. 10. 2007 Náhradní výživné znovu na scéně aneb ODS chce zakázat rozvody Anna  Čurdová