3. 8. 2007
RSS backend
PDA verze
Čtěte Britské listy speciálně upravené pro vaše mobilní telefony a PDA
Reklama
Reklama
Celé vydání
Archiv vydání
Původní archiv

Autoři

Vzkaz redakci

OSBL
Tiráž

Britské listy

http://www.blisty.cz/
ISSN 1213-1792

Šéfredaktor:

Jan Čulík

Redaktor:

Karel Dolejší

Správa:

Michal Panoch, Jan Panoch

Grafický návrh:

Štěpán Kotrba

ISSN 1213-1792
deník o všem, o čem se v České republice příliš nemluví
3. 8. 2007

Ještě jednou k nedobrovolným hospitalizacím

Rád bych se ještě jednou vyjádřil k nedobrovolným hospitalizacím, příp. omezování práv duševně nemocných pacientů, kteréžto téma znovu otevřel MUDr. Ivan David ve svém článku "Tvrzení, že lékaři potlačují lidská práva pacientů, je třeba nejdřív dokázat", reagujícím na článek Mgr. Davida Záhumenského "Je správné, pokud práva občanů omezují moc lékařů". Rád bych vysvětlil příčiny formulace napadané právní úpravy a zároveň přinesl pohled i "z druhé strany" (příp. "třetí strany", pokud už se vyjadřoval ochránce lidských práv a psychiatr), tedy z pohledu subjektů, které jsou "týranými" pacienty poškozováni nebo musí řešit projevy a důsledky jejich neléčených duševních chorob.

Co se týče formulace "jeví známky duševní poruchy", jde o pojem užitý v § 23 odst. 4 písm. b) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (viz ZDE nebo ZDE), kde se praví, že "bez souhlasu nemocného je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony, a je-li to podle povahy onemocnění třeba, převzít nemocného i do ústavní péče, jestliže osoba jevící známky duševní choroby nebo intoxikace ohrožuje sebe nebo své okolí".

Podstatné tedy není, zda osoba jeví či nejeví známky duševní poruchy (takových jistě každý zná celou řadu), ale zda sebe nebo své okolí ohrožuje (klasicky - sebevražda nebo rozvinutá schizofrenie s bludy a sluchovými halucinacemi, přikazujícími zabít dítě, létat, podpálit dům apod.). Dále formulace "jevící známky poruchy" je nutná už proto, že bez podrobného vyšetření nikdy nelze tvrdit, že někdo je či není duševně nemocen, příp. intoxikován (použita může být i formulace "je důvodné podezření", "z chování vyplývá", "je odůvodněn závěr" apod.). Zachraňování sebevraha nebo detence osoby jednající v nebezpečném bludu až po vyjádření znalce nebo verdiktu soudu by totiž mohlo přijít s křížkem po funuse (doslova). Právo na osobní svobodu nemocné osoby zde totiž konkuruje právu na život, zdraví a majetek (nejen této osoby), jakožto dalších chráněných zájmů, a nelze je bez dalšího ostatním dotčeným osobám upírat.

Jelikož jsem několik let pracoval i s lidmi, kteří jsou ozařováni paprsky, ovládáni telepaty, vysáváni mobilními telefony, okrádáni mimozemšťany, pronásledování celostátním spiknutím atd., dovoluji si tvrdit, že "dostat" někoho do léčebny je nanejvýš obtížné až nemožné a záchranná služba, byť i přivolaná policií k nějakému excesu nebo incidentu, pacienta trpícího např. těžkou schizofrenií odmítá převzít, v obavě z obvinění z omezování osobní svobody, následného sporu s vyléčeným pacientem nebo jeho příbuznými či samozvanými advokáty apod.

V ideálním případě musí mít policie v ruce potvrzení psychiatra, že dotyčná osoba nutně potřebuje hospitalizaci, což je ovšem velmi obtížné získat - nemocný se osobně cítí zcela v pořádku, každou snahu "dostat jej k doktoru" dokáže pohotově vycítit, před policií dokáže přesvědčivě disimulovat, a je prakticky nemožné dosáhnout osobní návštěvy psychiatra, byť i po dohodě s příbuznými pacienta nebo dokonce s pacientem samotným (pacient nejen že se lékaře bojí, ale např. již několik let odmítá opustit byt, kde je odkázán na péči příbuzných - psychiatr po návštěvě zatemněného bytu zaneseného odpadky pochopitelně nijak netouží). Osobní lékař mající o pacientovi nějaké záznamy zase bez souhlasu nemocného nemá důvod ani právo cokoliv sdělovat (vyjma např. trestního řízení, kdy poskytuje dokumentaci znalci, a to i proti vůli pacienta).

Pokud se tedy nějak "nepostarají" příbuzní nebo přátelé pacienta, pohybují se mezi námi (a na úřadech, policejních stanicích, u ombudsmana, v prezidentské kanceláři atd.) bez nejmenších překážek nejen úsměvné případy lidí obviňující sousedy z krádeží a bijících holí hocha odvedle, protože se "naschvál zjevuje na chodbě", ale i těžké případy schizofrenie, kdy nemocí postižený člověk prakticky "vybydlí" byt, obtěžuje sousedy hlukem nebo zápachem, vulgárně je napadá, kope jim do dveří, pro uhlí chodí s nožem atd., a obyvatelé bytu pak žádají jeho vystěhování (čímž se problém nevyřeší, pouze zhorší). Uvítal bych proto více psychiatrických služeb, které se nevyhýbají ani návštěvám "doma" nebo osobní krizové intervenci v místě, kde se pacient zdržuje a kde se cítí bezpečně, neboť tomu, kdo z jakýchkoliv důvodů není schopen či ochoten dojít do ordinace (nebo tam není násilím dopraven), je odborná lékařská péče de facto odepřena. S rozvojem podobných služeb může odpadnout i část problémů s nucenými hospitalizacemi, kdy už situace dospěla k nejhoršímu.

Neříkám tedy, že psychiatrická péče nemá mít určité standardy a že práva nemocného člověka mají být hájena pouze formálně, ale rozhodně si nemyslím, že hrozí riziko hospitalizace každého, kdo "jeví známky duševní poruchy", hospitalizací je dle mého názoru využíváno naopak zcela nedostatečně.

Závěrem bych panu Záhumenskému jako právníkovi rád položil otázku, jak by řešil následující situaci: v blízkosti mého bydliště žil hoch, který se fixoval na nájemnici domu, kde bydlel, a kterou si na základě neznámého kritéria "vybral". Obviňoval ji z "nevěry", lezl za ní i přes balkony a v noci třeba vstoupil do její ložnice, sedl si k ní na postel a hladil ji po vlasech. Nájemnice z toho byla pochopitelně úplně "šílená". *)

Lékař však určil, že dotyčný "není nebezpečný" (objektivně snad opravdu nebyl). Za trestný čin nebo přestupek jej nebylo možno postihnout (jedná v duševní poruše), zároveň dle znalce "není nebezpečný", takže ani nebylo zvažováno uložení ochranného léčení. Žádat v civilním procesu zákaz přiblížení je také bezpředmětné, nelze-li zajistit výkon rozhodnutí ani postihovat maření výkonu úředního rozhodnutí (jedná v duševní poruše...). Výsledkem bylo, že nájemnice šílená strachy se po třech letech neschopnosti státu a úřadu zajistit jí bezpečí a klidný život odstěhovala. Hoch si posléze "vybral" jinou nájemnici... Jak se lze podle Vás bránit?

*) Pozn. JČ: V Británii lze v tomto případě použít velmi efektivní trestní paragraf proti "stalking", tedy systematickému obtěžování druhé osoby, pokud si to ta osoba nepřeje. (Tento paragraf může být mimochodem politicky zneužíván i proti šiřitelům opozičních názorů, protože je trestné oslovit někoho na ulici dvakrát, pokud poprvé daná osoba vyjádří názor, že si to nepřeje.)

                 
Obsah vydání       3. 8. 2007
3. 8. 2007 "Vždyť to stejně nemá cenu..."
5. 8. 2007 Praha-Brdy- Hirošima: večer zapálených svící za mrtvé
5. 8. 2007 Pozdrav od starosty města Hirošima
5. 8. 2007 Mají mít antirakety v Polsku DESETKRÁT VÍC hlavic? Štěpán  Kotrba
5. 8. 2007 HP 7 CZ aneb Harry Potter vlastním nákladem Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 Jak může vláda jako svého propagandistu užívat agenta tabákové společnosti?! Jan  Čulík
4. 8. 2007 Topolánek prý odpovídal na něco jiného, než se ho ptali Štěpán  Kotrba, Jan  Čulík
5. 8. 2007 Topolánkova návštěva v Brdech na YouTube
4. 8. 2007 Takhle se má strukturovat rozhovor, Jane Jůne
4. 8. 2007 SRN: Wi-fi nebo radar, pro jistotu co nejméně elektromagnetického záření ....
4. 8. 2007 Klaus: Vládní trivializace dělá medvědí službu Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 Pane Klvaňo, odpovězte na ty otázky, na které neodpověděl generál Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 Michael  Marčák
4. 8. 2007 Český rozhlas: "Zpravodajství" Jana Jůna pokračuje Jan  Čulík
4. 8. 2007 Francie prodala Libyi zbraně v hodnotě 400 milionů dolarů
3. 8. 2007 Jižní Asii zasáhly ničivé povodně
3. 8. 2007 Korejský vědec-podvodník ve skutečnosti udělal významný objev
3. 8. 2007 Po kolapsu mostu v Minnesotě se provede inspekce silničních mostů v Británii
3. 8. 2007 Známý britský komik shledán vinným z vlastnictví dětské pornografie
3. 8. 2007 Šéfa londýnské policie uvedla protiteroristická jednotka v omyl
3. 8. 2007 Západ se třese strachem nad příznaky nové studené války
3. 8. 2007 Ruský ponor do velmocenské hloubky Štěpán  Kotrba
4. 8. 2007 Zpravodajství iráckého odboje za dny 16. -- 31. července 2007
3. 8. 2007 Assisi Emil  Bok
3. 8. 2007 Když podnikat, tak lukrativně? Miloš  Dokulil
3. 8. 2007 Zážitek ze zdravotnictví
3. 8. 2007 Výchovou k neúctě v českém zdravotnictví Bohumír  Tichánek
3. 8. 2007 Podřízení pracují tak, jak pracují nadřízení Petr  Wagner
3. 8. 2007 Michael  Marčák
3. 8. 2007 Břízkovec, hora Osudu Pavel  Čámský
3. 8. 2007 Tvrzení, že lékaři potlačují lidská práva pacientů, je třeba nejdřív dokázat Ivan  David
3. 8. 2007 Ještě jednou k nedobrovolným hospitalizacím Jan  Potměšil
3. 8. 2007 Květák a brokolice chrání před rakovinou prostaty
3. 8. 2007 Myšlenka dne (včerejšího) : Klvaňův tenký paprsek
3. 8. 2007 Před 75 lety byla otevřena Hitlerova cesta k moci Richard  Seemann
2. 8. 2007 Ivan David nechtěl Centrum krizové intervence udržet... Jeroným  Janíček
2. 8. 2007 Psychiatrický biftek Štěpán  Kotrba
2. 8. 2007 Praha chce od státu zdravotní službu, platit ale nehodlá Ivan  David
3. 8. 2007 Libyi jsme si vypěstovali sami - jako masožravou rostlinu Štěpán  Kotrba
3. 8. 2007 Libye: Gaunerský režim si řešil problémy na účet evropských občanek
2. 8. 2007 Základna USA a výpověď smlouvy o důvěře Ruskem Miroslav  Polreich
3. 8. 2007 Šedivý Zeleným: Američané si červený knoflík vzít nedají Alexandr  Černý
2. 8. 2007 Pacienti jen obtěžují Jan  Paul
2. 8. 2007 Hnědé mraky z Asie oteplují planetu
2. 8. 2007 Kubánský režim se mstí rodinám boxerů
2. 8. 2007 Vědecké výklady demokracie: Demokracie není zlodějna Wenzel  Lischka
1. 8. 2007 Potomci studené války v Českém rozhlase Štěpán  Kotrba
1. 8. 2007 Soud zamítl žádost o zákaz místních referend Pavel  Čámský